Begeleiding bij AutismeSpectrumStoornis (ASS)

Autismebegeleiding voor volwassene en jongeren

Lijden aan autisme is heel moeilijk. Autisme heeft invloed op alle facetten van het leven en doet de wereld vreemd lijken. Autismebegeleiding is maatwerk en kan dan ook bestaan uit begeleiding op alle levensgebieden zoals werk, studie, dagbesteding, huishouden, persoonlijke verzorging, financiën contacten, relaties, gezondheid en wonen. Autismebegeleiding kan helpen om betere aansluiting te creëren bij jee omgeving. Daardoor wordt je in staat gesteld zelf oplossingen te vinden voor de dagelijkse gang van zaken.

Herken je dit?

 • Ben jij een persoon met autisme en vind jij communicatie ingewikkeld?
 • Interpreteer je dingen vaak anders?
 • Zit je regelmatig op een andere golflengte dan je gesprekspartner?
 • Verlang je naar meer verbinding met anderen?

Dit kan pijn doen.

Misschien herken je dit gevoel wel bij jezelf.
Op momenten dat je geen verbinding hebt voel je je niet gehoord en onbegrepen. Gelukkig zijn er technieken hoe je de verbinding met jezelf en anderen wel tot stand kan brengen. Het bijzondere is dat het technieken zijn die je kunt aanleren en bewust kunt inzetten.
Maar de verbinding die je door het toepassen ervan creëert is echt.

WAT IS EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS?

Autismespectrumstoornissen (ASS) worden gekenmerkt door aanhoudende problemen in de sociale communicatie en interactie, gecombineerd met beperkte, repetitieve gedragingen, interesses of activiteiten Bij mensen met ASS is vaak moeilijk echt contact te krijgen. Het contact is minder wederkerig, dat wil zeggen dat je minder het gevoel hebt dat het van twee kanten komt. Mensen met autisme kunnen zich vaak moeilijk verplaatsen in anderen en voelen sociale signalen niet goed aan.

De meest voorkomende kenmerken van ASS zijn:

Signalen die erop kunnen wijzen dat iemand één van de verschillende vormen van autisme heeft:

 • Moeilijk contact maken en onderhouden
 • Moeite met het begrijpen van non-verbale signalen (oogcontact, gezichtsuitdrukking, lichaamshouding etc.) van andere mensen
 • Moeite met het zelf gebruiken van non-verbale signalen.
 • Veel moeite hebben met veranderingen
 • Niet flexibel zijn in denken en doen
 • Zich moeilijk iets kunnen verbeelden of de fantasie laten gaan
 • Gevoeliger of juist minder gevoelig voor prikkels als pijn en geluid zijn
 • Anderen minder goed kunnen aanvoelen
 • Herhaling in gedragingen en vasthouden aan routines
 • Extreme interesse in een bepaald onderwerp of activiteit (dit kan obsessieve vormen aannemen)
 • Moeite met sociaal taalgebruik (dit kan variëren van helemaal niet praten tot altijd de ‘verkeerde’ dingen zeggen)

In combinatie met autisme komen ook psychische problemen voor als: angst, hyperactiviteit, depressie, wanen/hallucinaties.

Autisme komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De meeste kinderen met autisme blijven ook in hun latere leven voldoen aan de diagnose. Wel zijn er veranderingen mogelijk in de aard van de symptomen. Autisme komt voor bij 1% van de Nederlandse bevolking. 

 Autisme kan per persoon anders tot uiting komen: autisme verwijst naar een zeer diverse groep personen bij wie de sociale en andere problemen verschillen in ernst en type, met alle mogelijke soorten en combinaties van beperkingen en kwaliteiten.

Gevolgen van autisme

Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) zijn ontwikkelingsstoornissen die vaak ingrijpende gevolgen hebben. De stoornissen beïnvloeden bij jongeren en volwassenen vaak het functioneren op school, werk en in sociale relaties. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een (licht) verstandelijke beperking, maar ook mensen met autisme en een hoge intelligentie.  De gevolgen hangen af van de ernst van de autisme stoornis. Mensen met een lichte vorm van autisme functioneren over het algemeen beter dan mensen met een zware vorm van autisme (voorheen genoemd klassiek autisme).

Oorzaak autisme

De oorzaak van autisme is nog niet bekend. Aangenomen wordt dat autisme aangeboren en niet te genezen is. Het is nog niet duidelijk welke genen precies bijdragen tot het ontwikkelen van autisme. Binnen een familie kan autisme bij het ene kind wel voorkomen en bij het andere niet.  Ook wordt gedacht aan de invloed van omgevingsfactoren. De hersenen van sommige mensen met autisme vertonen afwijkingen. Het is nog niet duidelijk hoe deze hersenafwijkingen een rol spelen bij het ontwikkelen van autisme.

Vormen van autisme

In het diagnostisch handboek voor de psychologie, zijn de verschillende vormen van autisme niet meer opgenomen zoals asperges, autisme enz. Er wordt nu gesproken van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Voor mensen met autisme-achtige beperkingen is het moeilijk om de ander goed aan te voelen en de eigen communicatie daarop af te stemmen. Dat is heel jammer, want u heeft natuurlijk wel behoefte aan vriendschap en liefde. Gelukkig kan die sociale vaardigheid verbeterd worden door feedback te krijgen en veel te oefenen. 

Welke begeleidingsmethodes gebruiken we bij de begeleiding?

Wij gebruiken praktische technieken en methodes die direct toepasbaar zijn om beter om te gaan met: emoties, relaties, stress en angst.

Wij werken onder andere met:

 • Emotioneel gerichte therapie (EFT),
 • Mindfulness,
 • Ontspanningstechnieken,
 • Cognitieve gedragstherapie,
 • Lichaamsbewustzijn en
 • Sociale vaardigheid.

Wij betrekken de familie indien nodig ook bij de behandeling.

Behandeling autisme bij volwassenen

Er bestaat geen behandeling of medicatie om autisme te genezen. Maar met de juiste hulp kunnen veel mensen met autisme wel naar school, werken en relaties met anderen onderhouden. Behandelingen zijn er vooral op gericht de problemen te verminderen die verband houden met autisme.

Algemeen wordt gewerkt aan het versterken van:

 • Zelfbeeld
 • Zelfvertrouwen
 • Het verder ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen
 • Therapie kan worden ingezet bij veel verschillende soorten problematiek:
 • Starheid in denken en doen
 • Emotionele problemen
 • Communicatie- en contactproblemen
 • Faalangstproblematiek
 • Gedragsregulatieproblematiek
 • Levensfase- en verwerkingsproblematiek

Behandeling bij kinderen en jongeren

Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar voor kinderen en jongeren met ASS. Belangrijk vinden we voorlichting over de betekenis van ASS voor bijvoorbeeld de opvoeding, de gezinssituatie en de toekomst. Daarom kiezen we voor een integrale aanpak (met ondersteuning thuis, op school, tijdens het werk en in de vrije tijd) zoals:

 • Het gezin betrekken bij de behandeling en het ondersteunen van de gezinsleden zodat zij zo goed mogelijk leren omgaan met de ASS.
 • In de behandeling aansluiten bij de interesses en capaciteiten van het kind met ASS, om zo de behandelmotivatie te verhogen.
 • Interventies systematisch inzetten, op basis van doelen die zijn opgesteld na uitgebreid onderzoek. Vervolgens de voortgang van de jeugdige monitoren (en ingrijpen als duidelijk wordt dat interventies onvoldoende werken).
 • Het structureren en begrijpelijk maken van de omgeving van het kind met ASS met behulp van educatieve interventies en visuele schema’s.
 • Het inzetten van specifieke interventies om beperkingen in de sociale communicatie.
 • Een functionele aanpak voor probleemgedrag (als angst of agressie): eerst vaststellen waarom het kind dit gedrag vertoont en op basis daarvan specifieke interventies inzetten.

Relatietherapie als een van de partners een autisme spectrumstoornis (ASS) heeft?

Bijna alle stellen geven aan dat communicatieproblemen een grote rol spelen: partners begrijpen elkaar heel vaak echt niet. Ook zijn er vaak problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Mede daardoor horen we vaak dat béide partners zich eenzaam voelen. Het opvoeden van kinderen is voor deze ouders vaak zwaar: de ouder met ASS raakt al snel overprikkeld. Ook het afstemmen op wat de kinderen (emotioneel) nodig hebben, vraagt veel. Hierdoor heeft de partner zonder ASS vaak het gevoel dat een onevenredig groot deel van de opvoeding op zijn of haar bordje terecht komt.

Binnen de relatietherapie is veel ruimte voor het vertalen tussen de partners: voor de partner zónder, hoe iemand met autisme denkt, maar ook voor de partner mét ASS, hoe iemand zonder autisme denkt. We geven uitleg over autisme en welke gevolgen dat heeft in hun relatie.

Wat kan autismebegeleiding opleveren:

 • Bewust worden van de eigen mogelijkheden en beperkingen door inzicht in de eigen persoon in het autisme en hoe daar mee om te gaan
 • Het vergroten van de sociale vaardigheden, zoals het kennismaken met mensen, het maken van een praatje, om hulp vragen, omgaan met spanning, nee zeggen, feedback geven en ontvangen
 • Een persoonlijke handleiding samenstellen voor de persoon zelf, de omgeving, de school, collega’s of leidinggevenden
 • Het vergroten van vaardigheden op het gebied van plannen, oplossingen bedenken, initiatief nemen en omgaan met stress en emoties
 • Regels bedenken voor wat iemand wel en niet vertelt op zijn werk, maar ook wat iemand tijdens bijvoorbeeld een pauze of vrije tijd kan doen
 • Het afstemmen van verwachtingen en taken
 • Zoeken naar een manier om een hoger doel te bereiken op bijvoorbeeld persoonlijk gebied of in de carrière.

Wil jij ook leren:

Je stresssignalen en de oorzaken van stress beter herkennen, zodat je minder stress ervaart?

Een goede structuur maken en balans tussen inspanning en ontspanning vinden, zodat je meer rust kunt ervaren?

Helder te communiceren over stress, grenzen en hulp zodat het contact met anderen kan verbeteren?

Wil jij je persoonlijk verder ontwikkelen en ben je bereid om hierin te investeren, dan help ik je graag verder. Wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Heart Connection.

Persoonlijke afstemming

Elke persoon vraagt maatwerk omdat geen persoon hetzelfde is. Heart Connection sluit nauw bij de specifieke hulpvraag en/of ondersteuningsbehoefte.

Wat kun je verwachten?

Onze passie ligt op het vlak van verbinding met jezelf en met anderen.
Synoniemen hiervoor zijn aansluiting, toenadering, echt contact of op dezelfde golflengte zitten. Het is onze missie om mensen met autisme te leren hoe je deze verbinding kunt maken.

Een persoonlijke aanpak, een betrokken therapeut/coach, een luisterend oor, een deskundige analyse van de vraagstelling en een plan van aanpak over het te volgen traject. Samen bespreken we het plan van aanpak en starten het traject. Tussentijds kunnen we kijken of het plan aangepast moet worden. De frequentie van de bijeenkomsten wordt in onderling overleg vastgesteld.

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Heart Connection

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

LoopbaanCoach & LifeCoach

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 of 070-3960265