Coach bij Depressiviteit

Neem het initiatief om met levensvreugde in het leven te staan

Je hebt weinig energie en je komt nergens toe.  

Iedereen voelt zich weleens somber of heeft last van depressieve stemmingen. Zo’n bui kan allerlei oorzaken hebben: een ruzie, een teleurstelling, afstand in je relatie, eenzaamheid of ziekte. Meestal verdwijnt het vanzelf maar soms blijf je je somber voelen. Je voelt je leeg, neerslachtig en futloos.

Negatieve gedachten steken en de kop op, je voelt jezelf schuldig en waardeloos.  Je piekert heel veel.

Ook heb je weinig energie en kom je nergens toe.  Dit kan gepaard gaan met allerlei lichamelijke klachten, zoals moeheid, slapeloosheid of te veel slapen, duizeligheid en hartkloppingen, etc. 

Als deze klachten langere tijd aanhouden, kom je terecht in een depressie.  

Je leven lijkt zinloos, uitzichtloos, oneindig bedrukkend, knellend en kwellend. Je voelt je eenzaam maar vermijdt contacten. Je wilt je het liefst verbergen. In bed of, wanneer dit niet kan, ergens anders waar het donker en stil is.

Vaak onbegrip vanuit je omgeving

Soms krijgen depressieve mensen volgende reacties:

 • ‘Stel je zo toch niet aan.’
 • ‘Het zal wel voorbijgaan.’
 • ‘We hebben allemaal weleens een moeilijke periode.’

Omgaan met depressie op eigen houtje valt niet mee. In de eerste plaats valt dit niet mee voor jezelf, maar vaak krijg je onbegrip vanuit jouw naaste omgeving.

We willen daar echter niet altijd anderen mee lastig vallen en blijven er soms langer mee rondlopen dan gezond voor ons is. Het gaat vanzelf wel weg, denken we vaak. Wat nu als het deze keer niet vanzelf weg gaat? Het voelt soms als een hele stap om ‘hulp’ in te schakelen en te stoppen de gevolgen te bestrijden maar bij de bron te komen van het probleem.

Een depressie wordt een serieus probleem als je de oorzaak niet kunt vinden. Dan loop je vast in negatieve gedachtespiralen, waardoor je je steeds beroerder gaat voelen. Uiteindelijk stel je jezelf steeds meer ter discussie en wijs je jezelf meer en meer af. Als je depressie te lang duurt is het heel moeilijk om hier op eigen kracht uit te komen en om deze cirkel van negatieve gedachten en gevoelens te doorbreken.

Zo herken je een depressie

Wij benaderen een depressie niet als een ziekte maar meer als logisch gevolg van leren omgaan van zaken waarmee je nooit hebt leren omgaan. Niemand heeft geoefend met bijvoorbeeld het verliezen van een geliefde, dit ervaart men al doende in het leven.

Volgens deskundigen heb je officieel een depressie als je minstens twee weken lang minimaal vijf van de onderstaande klachten hebt.

 • Een sombere stemming;
 • Een duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten;
 • Een verminderde eetlust en gewichtsverlies, of juist een toegenomen eetlust met gewichtstoename;
 • Slapeloosheid, slecht slapen of juist te veel slapen;
 • Geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd;
 • Vermoeidheid en verlies aan energie;
 • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens;
 • Moeite hebben met concentreren, nadenken en beslissingen nemen;
 • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.

Een depressie ontstaat meestal door een combinatie van persoonlijke eigenschappen, lichamelijke oorzaken en wat je meemaakt in je leven. 

Depressies hebben dus niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische (bv. erfelijkheid), sociale (bv. schokkende gebeurtenissen), en psychische factoren (bv. een gebrekkig vermogen om problemen op te lossen, een gebrekkig vermogen om verdriet en teleurstelling te verwerken, moeite om steun te vragen, negatief denken, weinig zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst en een streng geweten).

Depressieve Partner

Een depressie heeft niet alleen gevolgen voor degene die lijdt aan de depressie, maar ook voor degene die met deze persoon samenleeft. Samenleven met een depressieve partner is zwaar. De relatie is vaak niet meer zoals voorheen. De partner dient zich in veel gevallen aan te passen en heeft veel te incasseren.

Bij iemand waarvan de partner depressief is, bestaat een verhoogde kans om zelf ook depressief te worden. Er gaat soms zoveel negativiteit uit van iemand met een depressieve stemming dat het lastig is om zelf positief te blijven. Bovendien kunt u zich als partner van een depressief persoon eenzaam voelen.

Neem zelf initiatief

Toch is het belangrijk om een behandeling te zoeken en je depressie en depressieve gevoelens actief aan te pakken. Een depressie is namelijk een mentale ziekte die in de meeste gevallen niet zomaar verdwijnt.

Het probleem aan depressiviteit is dat wanneer je depressief bent, je maar moeilijk naar jezelf kunt kijken. Je kunt nauwelijks reflecteren op wat je doet en jezelf een schop geven, terwijl dat wel nodig is. Zeker in het begin moet alle initiatief en verandering van buiten komen.

Hoe pak ik het aan?

In de coaching gaan we onderzoeken waar de somberheid vandaan komt. Welke gedachten steken de kop op, hoe voel je je, wat doe je? We gaan op zoek naar de omstandigheden, overtuigingen en patronen die ten grondslag liggen aan de depressieve gevoelens.

Daarna gaan we werken aan verandering.

Welke methode pas ik toe?

Ik kijk wat bij de cliënt past en wat het meeste effect heeft bij iemand, wat er op dat moment nodig is. In het algemeen pas ik een combinatie toe van gesprekken en ervaringsgerichte oefeningen.  Wat je rationeel begrijpt, wordt daardoor ondersteund met een ervaring op een dieper belevingsniveau en omgekeerd. Heart Connection benaderd depressiviteit vanuit emotiegericht coachen, mindfulness en vanuit je eigen kracht via positieve psychologie.

Zet de eerst stap

Wil je meer weten, neem contact op voor een gratis kennismakinggesprek.

We kunnen dan samen onderzoeken wat wij kunnen betekenen voor jou en hoe je dat mogelijk kunt aanpakken.

Heart Connection

LoopbaanCoach & LifeCoach

Relatietherapeut & Gezinstherapie

Email: plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 of 070-3960265

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO