Samen komen tot nieuwe verbondenheid en plezier

Introductie

Samengestelde gezinnen hebben hun eigen, specifieke dynamiek. Het is niet voor niets dat twee derde van de samengestelde gezinnen binnen een paar jaar weer uiteengevallen is. Met alle verdriet en narigheid van dien, voor alle partijen.
Als het gezin de fases van gezinsvorming goed doorloopt, kan samen leven in een samengesteld gezin heel goed gaan en kunnen er hechte relaties ontstaan. Daarbij kunnen alle leden leren van de situaties die zich voordoen en zelfs profiteren van juist ook de verschillen die er zijn. Dit kost echter tijd: het blijkt dat bij het samengaan van twee gezinnen, vier tot zeven jaar nodig is voordat er weer een evenwicht wordt ervaren.

Voorbereiding op je samengestelde gezin:

De komst van een stiefouder veroorzaakt meer stress voor kinderen dan de scheiding van de biologische ouders, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Gelukkig brengt het onderzoek ook goed nieuws: voorlichting aan (stief)ouders vergroot de kans van slagen van het stiefgezin. Met een goede voorbereiding voorkom je veel problemen. Zo geef je jullie nieuwe relatie de grootst mogelijke kans van slagen én bespaar je jullie kinderen veel verdriet. Met een gezinsplan helpt Heart Connection jullie om een goede start te maken.

Steeds vaker worden er nieuwe gezinnen gevormd wanneer een ouder een nieuwe partner vindt na scheiding of overlijden van een ouder. Deze gezinnen worden ook wel stiefgezinnen of samengestelde gezinnen genoemd. Kenmerkend voor deze gezinnen is dat er een nieuw gezin ontstaat doordat er 2 gezinnen samengevoegd worden. Hierbij zijn vele varianten mogelijk. Vader of moeder die een nieuwe partner vindt waarbij de nieuwe partner wel of geen kinderen heeft. Kinderen die wel of niet hun hoofdverblijf bij de ouder hebben. Behalve tijd, kost het ook extra energie en inzet om dit te kunnen bereiken en daarbij is begeleiding van iemand buiten het gezin zeker geen overbodige luxe! Het is zelfs aan te bevelen om hier in een vroeg stadium mee te beginnen en niet te wachten totdat zich serieuze problemen aandienen en het misloopt.

Privé Gezins APK

 

Opnieuw verliefd en dan…

Na een periode van verlies en rouw ben je weer verliefd. De zon schijnt weer in je leven. Geweldig om weer opnieuw te mogen beginnen. Een nieuw gezin wordt vaak gevormd na echtscheiding maar kan ook ontstaan na het overlijden van een van de ouders. Jullie zijn nu op het punt gekomen om samen een nieuw gezin te vormen. Maar wat betekent dat voor jou, je partner en jullie kinderen? Het is een nieuwe uitdaging en jullie inzet is om het een succes te laten worden.

Het kan ook zo zijn dat jullie al een tijdje een samengesteld gezin vormen en jullie lopen nu tegen dingen aan die het samenleven minder plezierig maken of zover dat je denkt: “waar ben ik aan begonnen” en hoe komen we hieruit? “ Steeds meer kinderen leven na een echtscheiding in een samengesteld gezin. Uit onderzoek is gebleken dat 60% van deze gezinnen het niet redt. Voor kinderen betekent dit dus een tweede scheiding en dat willen jullie voorkomen. Het is daarom wel de moeite waard om dan juist in deze nieuwe relatie te investeren.

In samengestelde gezinnen liggen de zaken over het algemeen lastiger dan in kerngezinnen. Het is best moeilijk om samen te leven met mensen met je geen biologische band hebt, die verdriet hebben over een scheiding of een overleden ouder of partner, kinderen die al door anderen zijn opgevoed en die er soms maar een weekend in de twee weken zijn. En dan hebben we het nog niet eens over de aanwezigheid van ex-partners en hún nieuwe relaties.


Wat is een samengesteld gezin?

Er is sprake van samengestelde gezinnen als je opnieuw een relatie aangaat, waarbij er kinderen in het spel zijn (jouw kinderen en/of de kinderen van je partner).Het samenleven in een samengesteld gezin vergt meestal meer inzet van partners en kinderen dan in een ‘gewoon’ gezin. Het is een nieuwe situatie, waarmee niemand ervaring heeft. 

Hoe gaan je nieuwe partner en je kinderen met elkaar om? Hoe gaat het tussen jou en de kinderen van je partner? Meer inzicht in jullie situatie zorgt voor meer invloed en verbetering.

Wat zijn de uitdagingen van een samengesteld gezin?

Een succes maken van een samengesteld gezin kan een behoorlijke uitdaging zijn. Vaak zijn de relaties in een nieuw gezin ingewikkeld en spelen er verschillende loyaliteiten. Naast emotionele spanningen spelen ook veel praktische problemen een rol.
Gevoelige kwesties in deze gezinnen zijn vaak:

 • Het wonen in twee huizen
 • Verschillende opvoedstijlen
 • Loyaliteitsconflicten
 • Nieuwe stief broertjes en – zusjes
 • Omgang met de ex
 • Overleg tussen de biologische ouders
 • Verdriet om de niet aanwezige ouder

Samenwerking tussen ouders is de sleutel voor succesvolle gemengde gezinnen

Ik kan dit niet genoeg benadrukken: de basis voor gemengde gezinnen berust op het principe van samenwerking tussen beide volwassenen. In een gemengd gezin, is dit een absolute noodzaak. Erken dat het tijd zal kosten om erachter te komen hoe jullie nieuwe gezinseenheid zal omgaan met de vele problemen die zich kunnen voordoen. Maar het is te doen als je er beide vol voor gaat. Wordt samen een team. De taak van het ouderschap komt niet met een handleiding, maar het komt met duizenden kleine ouderschap beslissingen. Dit vraag continue afstemming tussen de partners. En dat kan alleen als er een emotionele verbondenheid is die betrokkenheid, openheid en de wil om met aandacht re reageren op je partner als die je nodig heeft. Neem regelmatig een paar minuten de tijd om dingen te zien door haar/ zijn ogen. Hoe kom je tot een goede samenwerking in de opvoeding, waarbij het ouderschap wordt gedeeld en je elkaar niet tegenwerkt en de kinderen centraal stelt?

Wanneer is gezinstherapie nuttig?
Er zijn veel verschillende redenen voor gezinstherapie. Hieronder enkele voorbeelden.

Vanuit het gezin:

 • Iedereen in ons gezin gaat zijn eigen gang, hoe krijgen we weer meer gezamenlijkheid?
 • Hoe krijgen we het weer gezellig binnen ons gezin?
 • Wij willen samen leren omgaan met het verlies en elkaar kunnen troosten.
 • Hoe kunnen we beter communiceren binnen ons gezin?
 • We hebben geen contact meer met elkaar, hoe gaan we hier mee om en hoe kunnen we het (eventueel) herstellen?
 • Eén van onze kinderen/ouders heeft problemen, hoe kunnen we als gezin steun bieden?

Vanuit de ouders:

 • Ons kind gaat zijn eigen gang en houdt zich niet aan de regels, wat nu?
 • Hoe komen we als ouders op één lijn in de opvoeding?
 • Hoe geven we vorm aan het ouderschap na onze scheiding?
 • Onze kinderen zijn de deur uit. Ik weet dat we ze los moeten laten, maar we weten niet goed hoe.
 • Ik voel me als ouder vaak klem zitten tussen mijn partner en mijn kinderen. Hoe kan ik dit veranderen?
 • Wij zijn een nieuw samengesteld gezin en willen minder ruzie over elkaars kinderen.

Wat zijn signalen om gezinstherapie te gaan doen

Jullie hebben een partnerrelatie en vormen een samengesteld gezin én overwegen of relatietherapie nuttig is. Wanneer is relatietherapie nuttig?

 • Als je bang bent dat jullie gezin geen succes zal worden;
 • Als je te vaak met elkaar in een negatieve spiraal terechtkomt;
 • Als je moeite hebt met de kinderen van je partner of zij met die van jou;
 • Als je het maar niet eens kunt worden over de opvoeding binnen jullie (nieuwe) gezin;
 • Als de ex-partner het vormen van een nieuw gezin in de weg lijkt te staan;
 • Als je voortdurend het gevoel hebt dat je op je tenen moet lopen.

Wat is het doel?

Inzicht krijgen in de dynamiek van jullie samengestelde gezin;

Meer onderling begrip krijgen voor hoe jullie de situatie ervaren;

Een aantal stappen zetten die meer harmonie in het gezin creëren;

Een plan van aanpak zodat je samen kunt werken aan een structurele verbetering in jullie gezin.

Bij relatietherapie voor een samengesteld gezin werken we gestructureerd een aantal fasen door.

Wat maakt het nu zo complex het samenleven in een samengesteld gezin?

Er is vaak sprake van de volgende aspecten:

 • Het samengaan van twee culturen: ieder gezin heeft zijn eigen gewoonten en dit wordt samengebracht
 • Iedereen heeft een achtergrond van verlies wat ook op zijn tijd gevoelens van verdriet met zich mee kan brengen. Alle gezinsleden hebben op een eerder moment afstand gedaan van hun vertrouwde omgeving en relaties
 • Verworven loyaliteiten en bloedbanden. Wie komt er eerst, je partner of je kinderen? Hoe ziet het met de loyaliteit naar ieders ex-partner?
 • Gevoelens van afgunst en jaloezie voor de aandacht die de kinderen krijgen of de ex-partner van de partner
 • Het gevoel van buitengesloten zijn van de stiefouder wat als heel pijnlijk en frustrerend kan worden ervaren.
 • Dit tezamen met het pijnlijke gegeven dat je nooit een kerngezin zult zijn maakt het een complexe dynamiek.

Wat zijn de valkuilen van een samengesteld gezin?

Nog recentelijk melde zich bij mij een echtpaar met relatieproblemen. Zij wilde in relatietherapie maar al snel bleek dat de kinderen daar een grote rol in speelde. Beide hadden samen 5 kinderen van vorige huwelijken en worstelden met forse problemen. Al snel kwamen de volgende aspecten ter sprake die van invloed zijn op het gezinssysteem

1. Hebben de ouders dezelfde uitgangspunten qua opvoeding

2. Niet verwerkte pijn

3. Loyaliteitsproblemen

4. Leeftijdsfases

5. Communicatie

Ad1 De ouders van dit gezin hadden verschillende opvattingen over de opvoeding zonder dat zij zich dit echt bewust waren. Laat staan dat zij daar samen een oplossing voor konden vinden. De ene wilde meer sturing en ordehandhaving de ander was meer losser en vond dat je zaken soms maar moet laten lopen. Dit leidde tot verschillende manieren van omgang met de kinderen en ergernis over en weer tussen de ouders en uiteraard ook tussen de kinderen

Ad2 De ouders waren vrij snel na de scheiding gaan samenwonen en hoopte (omdat de kinderen zo goed met elkaar konden opschieten) weer een normaal gezin te formeren. Uit gesprekken met de kinderen bleek dat zij nog veel verdriet hadden over de scheiding met de oorspronkelijke ouders. Dit konden zij niet bespreken omdat ze eigenlijk wilde voldoen aan de wens van de nieuwe relatie. Veel bleef onbesproken en onderdrukt en kwam later tot uitdrukking op een negatieve manier.

Ad 3 De ouders onderschatten de loyaliteitsgevoelens van henzelf en ook van de kinderen. De kinderen van een ander worden nooit jouw kinderen. Het is anders en minder hecht. Het kan zelfs zijn dat, ondanks je het niet wil, de kinderen van de ander afwijst of op zijn minst vervelender vindt dan je eigen kind. Dat is helaas zo en zal je moeten erkennen. Ook voor de kinderen geld dat natuurlijk. Als het erop aankomt kiezen zij voor hun eigen ouder(s). Dit kan veel conflicten veroorzaken.

Ad 4. Toen het gezin ging samenwonen leek het in het begin goed te gaan. De kinderen waren nog jong en flexibel. Naarmate een aantal van hen in de puberleeftijd kwamen veranderde dat en kwam oud zeer naar boven met heftige reacties. Dit zorgde voor verwijdering in het gezin met als grootste effect dat iedereen langs elkaar heen leefde en genoeg had aan zijn of haar eigen problemen.

Ad 5 In een eerste kennismaking met het gezin werd bovenstaande wel duidelijk. Vooral het niet meer met elkaar praten en het niet gehoord worden kwam als belangrijkste knelpunt naar voren.

In de gesprekken is er vooral gewerkt aan dat waar de individuele gezinsleden last van hadden en wat ze nodig hadden om beter met elkaar om te gaan. Dat creëerde meer ruimte en begrip en vooral acceptatie dat alle leden recht hebben om te zijn wie ze zijn zonder irreële verwachtingen.

Bovenstaande geeft al goede indruk hoe moeilijk het kan zijn om in een samengesteld gezin te leven. Ouders doen er dus verstandig aan om voor dat zij die stap gaan maken goed met elkaar te overleggen hoe zij dit aan gaan pakken. Doe dit weloverwogen met of zonder hulp.

Het Stiefplan

Sinds 2009 ben je verplicht bij de scheiding een ouderschapsplan op te stellen waarin je afspraken maakt over de opvoeding en verzorging van de kinderen.
Het Stiefplan borduurt hierop voort. Stiefouders worden bij het opstellen ervan gedwongen om over allerlei zaken na te denken en met elkaar te praten over onderwerpen zoals:

 • Hoe gaan we met elkaar om? Wat verwachten we van elkaar?
 • Hoe krijgt iedereen een plekje in het gezin, zonder iemand te kort te doen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat relaties opgebouwd kunnen worden?
 • Welke opvoedstijl kiezen we als ouders? Hoe corrigeren we de kinderen en wie doet dat?
 • Hoe zorgen we dat we als partner voldoende tijd voor elkaar hebben om de nieuwe relatie verder vorm te geven?

Met het Stiefplan maak je dus samen de basisafspraken over jullie nieuwe gezin, waar je samen op terug kunt vallen als het even lastig is.

Het vergroot de kans op slagen van jullie samengestelde gezin!

Wacht niet totdat de problemen niet meer te overzien zijn

Als relatie- en gezinstherapeut kan Heart Connection deze begeleiding bieden. Vanuit onze kennis over samengestelde gezinnen en onze eigen ervaringen kunnen we helpen om ieder zijn/haar plek te laten vinden binnen dit nieuwe gezin, met respect voor de verschillende inbreng die eenieder heeft.

Gespreksonderwerpen die vaak naar voren komen, zijn

 • Relatie tussen de partners
 • Geschiedenis van het samengestelde gezin
 • Positie van stiefouder en wat daarbij komt kijken
 • Positie van ouder en wat daarbij komt kijken
 • Contact tussen de stiefouder en stiefkinderen
 • Contact met eventuele ex(en)
 • Opvoeden in een samengesteld gezin

De ouders als basis
Een eerste afspraak vindt plaats met de ouders van het nieuwe gezin.
Samen bespreken we of de  aanwezigheid van kinderen of andere betrokkenen gewenst is.

Wij helpen jullie samen te werken aan de ervaren problemen door de verbondenheid in de partnerrelatie (als basis van het gezin) te versterken en bewust te worden van de positie van elk gezinslid.

Wanneer gezinstherapie gestart wordt beginnen we met het in kaart brengen van de relaties in jullie gezin. Wat verbindt jullie, wat zijn sterke kanten en waar knelt het. Gezinsleden ervaren de situatie vaak op hun eigen manier en we staan stil bij ieders perspectief. Ook kijken we of er nog andere factoren van invloed zijn geweest op jullie gezinsleven. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekte, verlies of de overgang naar een nieuwe fase, zoals de overgang naar zelfstandigheid (puberteit/adolescentie). Om dit allemaal in kaart te brengen kan het helpen een genogram (stamboom) te maken. Dit wordt het vertrekpunt om verder te werken aan jullie hulpvraag.

Emotionele verbondenheid en Samenwerking tussen ouders zijn de sleutels voor een succesvol samengesteld gezin

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection  iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection  je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Heart Connection

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

LoopbaanCoach & LifeCoach

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 of 070-3960265

 

Een samengesteld gezin heeft zijn eigen specifieke dynamiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *