Emotie Coachende ouders begrijpen dat alle gevoelens en emoties acceptabel zijn, maar niet elk gedrag acceptabel is.

Zou je het niet leuk vinden om je kinderen een voorsprong te geven in het leven? Welke ouder of opvoeder zou dat niet willen? 

Wat bepaalt hoe kinderen zich goed ontwikkelen?  Dit is de vraag die veel ouders bezighoudt. 

Wat kunnen we doen om onze kinderen de beste start in het leven te geven en ervoor te zorgen dat ze opgroeien tot vriendelijke, intelligente en gelukkige mensen? 

Als ouders willen we kinderen opvoeden die:

 • Medelevend zijn
 • Goed met anderen omgaan
 • Zelfverzekerd zijn
 • Positief over zich zelf en anderen denken
 • Trots zijn maar niet arrogant
 • Zichzelf waarderen en hun capaciteiten

Onderzoekers hebben ontdekt dat  emotionele bewustzijn en het vermogen om met gevoelens om te gaan, succes en geluk  belangrijk kan bepalen.

Deze doelen zijn niet alleen met discipline te bereiken, maar via ‘magische momenten’. Dit zijn momenten van contact met kinderen wanneer ze emotioneel zijn. Door verbinding te maken tijdens deze ‘momenten’ kunnen ouders echt invloed uitoefenen op hoe kinderen over zichzelf, anderen en over de wereld denken.

Als ouder hebben we de neiging om de gevoelens van onze kinderen af ​​te wijzen, te bekritiseren of te bagatelliseren door te reageren:

 • “Het is niet erg.”
 • “Gewoon laten gaan.”
 • “Stop met huilen.”
 • ‘Voel je niet verdrietig’,
 • ‘Doe niet zo gek’ of
 • ‘Je hebt geen reden om boos te zijn’ 

Het bekritiseren of beoordelen van emoties verstoort de emotionele ontwikkeling van het kind en leert het dat er iets mis met hun als ze zich op een bepaalde manier voelen. Kinderen  leren dan hun expressie te onderdrukken.

Zeggen ‘Hij is een snotaap als hij boos is’ is niet alleen kritisch en beschamend, maar het kleineert ook  je kind om gevoelens te hebben.

Als je deze tactieken hebt geprobeerd, weet je waarschijnlijk al dat het niet werkt. Het heeft de neiging om kinderen meer overstuur te maken.

Door de emoties van een kind onder het tapijt te vegen, gaan ze niet weg. Ze zullen uiteindelijk terugkomen om je (eigenlijk je kind) te achtervolgen en nadelig effect hebben op je kind.

Als je de gevoelens van je kind afkeurt of vermijd en krijgt het gevoel dat zijn of haar reactie verkeerd is en voelen zich niet gehoord en gezien.

Mogelijk vraag je jezelf af:

“hoe moet ik mijn kind emotioneel coachen als ik zelf moeite heb om mijn eigen emoties te begrijpen en erdoorheen te navigeren en moete heb om me af te stemmen op de emoties van mijn partner?”

Maar door er samen als partners bewust mee bezig te zijn zal dit ook een positief effect hebben hoe jullie als stel met emoties omgaan. Hieronder eenvoudige stappen die het een beetje gemakkelijker kunnen maken  om er als ouders naar de kinderen mee om te gaan.

Emotie coaching: het hart van ouderschap

Als ouder/ verzorger is vaak de vraag: hoe reageren we als onze kinderen van streek zijn? Ouders hebben de neiging om negatieve emoties van hun kind te negeren, wat de boodschap uitzendt dat hun gevoelens onbelangrijk zijn en dat daarmee een deel van het kind niet acceptabel is waardoor kinderen onzeker kunnen worden.

Vaak erkennen en aanvaarden ouders de negatieve gevoelens van het kind, maar weten ze niet hoe ze het kind erdoorheen moeten leiden. Geen enkele ouder wil zijn kind in nood zien, maar ze hebben het kind niet geleerd hoe het moet navigeren door de storm die binnen bij een woedt.

De ouder kan negatieve gevoelens zien als iets dat snel voorbij zal gaan, dus zetten ze het kind in een time-out, of onderdrukken de emoties door plagen, bedreigen of straffen, ook al heeft het kind misschien niets verkeerds gedaan.

Elke emotie heeft een label (angst), een gevoel (kloppend hart, zweterige handpalmen), een behoefte (veiligheid en bescherming) en een neiging tot handelen (rennen, verbergen, ineenkrimpen).

Ouders moeten elk van de basisemoties (angst, woede, verdriet, vreugde, walging, verrassing), hun labels, behoeften en handelingsneigingen begrijpen, omdat ze informatie geven die ouders/ verzorgers nodig hebben om deze emoties bij hun kinderen te herkennen en klaar te zijn om het kind te geven wat het nodig heeft om door de emotionele ervaring heen te komen.

Het is wel duidelijk dat empathie, betrokkenheid en je kind laten weten dat je weet dat zijn emoties okay zijn en het kind helpen emotionele vaardigheden te ontwikkelen, vooral als het kind een supergevoelig is.

Wat geven onderzoeken geven aan?

De sleutel van goed ouderschap ligt in het begrijpen van de emotionele bron van problematisch gedrag. 

Studies tonen aan dat de kinderen van ouders/ verzorgers die de rol van emotionele coach op zich nemen, academisch en sociaal beter functioneren en een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid ervaren.

Onderzoekers ontdekten dat kinderen van 4 tot 5 jaar van wie de ouders emotie coaching hadden geleerd, beter toegerust waren om frustrerende taken met doorzettingsvermogen en enthousiasme aan te pakken. Andere studies hebben aangetoond dat zelfs jonge kinderen met een opstandige stoornis of uit een risico gezinsomgeving minder storend gedrag vertoonden en een betere emotieregulatie vertoonden. Er zijn ook relationele voordelen gevonden tijdens de middelste kinderjaren en adolescentie die een buffer vormen tegen problemen zoals depressie en angststoornissen.

Onderzoekers hebben tevens ontdekt dat kinderen die liefde en steun voelen, meer vriendschappen hebben en gezonder en succesvoller leven. Ze lopen ook een lager risico op geweld door jongeren, asociaal gedrag, drugsverslaving, voortijdige seksuele activiteit en zelfmoord onder adolescenten.

Uit onderzoek blijkt dat ouders die goed zijn geworden in emotie coaching het volgende vinden over emoties:
 • De gevoelens van hun kind zijn belangrijk.
 • De gevoelens en wensen van hun kind zijn oké, zelfs als hun acties dat niet zijn.
 • Het ervaren van negatieve emoties, zoals verdriet, woede of angst, is belangrijk.
 • Negatieve gevoelens zijn een kans voor ouders en kinderen om naar elkaar toe te groeien.
 • Het is belangrijk om te begrijpen wat de gevoelens van hun kind veroorzaakt.
 • Negatieve gevoelens zijn een kans om problemen op te lossen.

Wat is emotie coaching

Emotie coaching helpt kinderen de verschillende emoties die ze ervaren te begrijpen, waarom ze optreden en hoe ermee om te gaan. Je kunt kinderen coachen op het gebied van emoties door ze te troosten, te luisteren en hun gedachten en gevoelens te begrijpen, en hen te helpen zichzelf te begrijpen. Als je dit doet, zullen je kinderen zich geliefd, gesteund, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.  Met deze emotioneel ondersteunende basis zul je veel succesvoller zijn in het stellen van grenzen en het oplossen van problemen.

Emotie coaching helpt kinderen vaardigheden te ontwikkelen die hen helpen om  lief te hebben, anderen te helpen, comfortabel te zijn met hun eigen gevoelens en te leren hun emoties op positieve manieren te uiten.

Wanneer een kind zijn eigen emoties kan herkennen en op gezonde manieren te uiten, moedigen ze ook de emotionele uitingen van anderen aan. Kinderen van emotie coachende ouders zijn daarom beter in staat om problemen op te lossen en uitdagingen in perspectief te plaatsen, in plaats van ontmoedigd te raken over zichzelf of hun relaties.

Er zijn vier “typen” ouders hoe ze omgaan met emoties van hun kinderen:

1.De vermijdende ouder maakt negatieve emoties los, maakt ze belachelijk of bedwingt ze. Ze sturen de boodschap dat de gevoelens dom of onbelangrijk zijn. Ze zien vaak negatieve emoties, zoals verdriet,

“als iets om overheen te zetten, en vooruit te kijken en niet bij stil te staan”.

Ze voelen onzekerheid en zijn bang dat ze de controle kwijtraken. Ze gebruiken afleidingstechnieken en het verstrijken van de tijd als een wondermiddel voor het oplossen van problemen.

 • Effecten:  Kinderen leren dat er iets mis met hen is, kunnen hun emoties niet reguleren, geloven dat hun gevoelens ongepast, niet juist en abnormaal zijn.

2.De afkeurende ouder is vergelijkbaar met de afwijzende ouder, maar is meer negatief, kritisch, controlerend, manipulatief en gezaghebbend. Ze nemen nota van de gevoelens van hun kinderen, maar vinden het uiten van negatieve emoties beledigend.Ze zijn overdreven bezorgd over discipline en maken zich geen zorgen over emotionele expressie.

 • Effecten:  vergelijkbaar met de afwijzende opvoedingstechnieken.

3.De laat maar waaien ouder is eindeloos toegeeflijk en biedt weinig tot geen begeleiding bij het oplossen van problemen of het begrijpen van emoties. Ze stellen geen grenzen aan gedrag. 

 • Effecten: Kinderen kunnen zich niet concentreren, kunnen niet opschieten met anderen en kunnen hun emoties niet op een gezonde manier reguleren.

Deze ouders – die afwijzen, afkeuren of negeren – zijn niet per se ongevoelig voor hun kinderen. Integendeel, ze kunnen het pijnlijk vinden om getuige te zijn van hun kinderen in emotionele nood. Maar ze leren kinderen niet hoe ze moeten omgaan met de emotionele stormen die van binnen gaande zijn.

4.De emotie coachende ouder

Wat is de emotioneel coachende opvoedstijl?

 • Beschouwt de negatieve emoties van het kind als een gelegenheid om vertrouwelijk met elkaar te zijn.
 • Kan ertegen om tijd te besteden aan een verdrietig, boos of bang kind en wordt door de emoties niet ongeduldig.
 • Is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en kent daar een bepaalde waaraan toe.
 • Beschouwt de wereld van negatieve emoties als een terrein waarop ouders belangrijk zijn.
 • Is gevoelig voor de emotionele toestand van het kind, zelfs als het subtiel ligt.
 • Raakt niet in de war of bezorgd door de emotie die het kind uitdrukt en weet wat er gedaan moet worden.
 • Heeft respect voor de emoties van het kind.
 • Maakt geen grapjes over de negatieve gevoelens van het kind en bagatelliseert ze niet.
 • Zegt niet hoe het kind zich moet voelen.
 • Heeft niet het idee dat hij of zij elk probleem voor het kind moet oplossen.
 • Gebruikt emotionele momenten om naar het kind te luisteren, mee te voelen door troostende woorden en warmte, het kind te helpen de emotie die het voelt te benoemen, grenzen te stellen en een acceptabele expressie van emoties aan te leren en het kind vaardigheden te leren om problemen op te lossen.

Gratis kennismaking en verkenning hulpvraag

Emotie coachende ouders naar kinderen als hart van ouderschap