We worden dagelijks in vele richtingen getrokken door social media, entertainment, ideeën en we worden er dagelijks door beïnvloed. De invloed is niet altijd positief en kan voor gezinsleden een onveilig gevoel geven.

Een onveilige angstige samenleving

We worden in onze samenleving voortdurend geconfronteerd met woede, agressie en geweld. Op T. V. talkshows gaan gasten en publiek elkaar verbaal en soms fysiek te intimiteren.  Agressie verschijnt vaak in reclamebeelden. Ouders schreeuwen vanaf de zijlijn van de sportevenementen van hun kinderen: “Word agressief!”. Woordenboeken definiëren “agressief” als vijandige actie, maar ook als positief, assertief, vet en ondernemend. We raken al snel opgesloten in een cyclus van woede en geweld. Gevangen in angst en woede, verliezen we het vermogen om op een andere manier te reageren.

Hoe zorg je toch te midden van deze onveilige samenleving voor een veilige haven voor alle gezinsleden?

Het geven van gezinsbetekenis

Wat betekent een gezin voor jou?  Hoewel gezinsleden kunnen verschillen over de opvattingen over sommige onderwerpen zorgen de gezinswaarden voor verbondenheid. Gezinsleden hebben een gemeenschappelijke band op basis van waarden.

Gezinswaarden beïnvloeden beslissingen, keuzes en acties zowel binnen de gezinsstructuur als daarbuiten. Het maken van een beslissing over belangrijke onderwerpen kan moeilijk zijn en kan hulpeloos voelen als je niet weet welke kant je op moet. Daarom helpt het hebben van gezinswaarden voor ieder de juiste beslissingen in het leven te overwegen en te nemen.

Wat zijn gezinswaarden?

 • Gezinswaarden zijn principes hoe je binnen en buiten het gezin met elkaar en anderen omgaat.
 • Ze geven aan wat binnen het gezin als belangrijk wordt gezien en is uniek.
 • Deze principes bepalen wat zinvol is voor het gezin als geheel en elk gezinslid in het bijzonder
 • Het zijn de kernidealen waarop een gezin graag wil functioneren
 • Ze zijn een afspiegeling van de ontwikkeling van het gezin en omgeving.
 • Gezinnen zijn constante staat van overgang als elk lid door de cycli van het leven gaat en het gezin zelf beweegt van de ene fase van ontwikkeling naar de volgende
 • Ze erkennen elkaars verschillen, talenten en vaardigheden en gebruik van elkaars sterke punten.

Het doel van gezinswaarden

 • Onderlinge betrokkenheid verbeteren zodat iedereen kan groeien en bloeien.
 • Als kompas voor de begeleiden van de ouders en de houding bij beslissingen over bepaalde zaken
 • Als ondersteuning om het gezin als een team te laten functioneren en elke gezinslid zich gesteund voelt om een bijdrage te leveren.

 

Gezinswaarden en gezinsdoelen

Gezinswaarden kunnen worden gebruikt om te werken aan gezinsdoelen. Houd jullie gezinswaarden in gedachten voordat je grote levenskeuzes maakt. Waarden zijn belangrijk omdat ze kunnen helpen bij het bepalen van keuzes en acties. Als je denkt aan gezinswaarden, is het nuttig om ook rekening te houden met jullie gezinsdoelen. Je waarden zullen waarschijnlijk een grote rol spelen in de manier waarop je deze doelen nastreeft.

Waarom zijn gezinswaarden belangrijk?

 • Gezinswaarden zijn belangrijk voor de structuur en het welzijn van het gezin
 • Gezinswaarden zijn een leidraad voor de beslissingen die je maakt en hoe je ervoor kiest om je leven te leiden. 
 • Het geeft aan wat ieders verantwoordelijkheid is.
 • Het helpt om te zien hoe elk gezinslid specifiek bijdraagt aan het gezin.

Enkele voorbeelden

 • Plezier
 • Samenwerking
 • Eerlijkheid
 • Humor
 • Vriendelijkheid
 • Behulpzaam
 • Avontuurlijk
 • Creativiteit
 • Discipline
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Onderlinge afhankelijkheid en elkaar nodig hebben

Voorbeeldzinnen

 • We respecteren elkaar emoties en wei we zijn
 • We houden ervan om te leren.
 • We houden van oplossingen.
 • We weten dat het goed is om fouten te maken om te groeien
 • We brengen mensen samen.
 • We tonen vriendelijkheid aan onze gezinsleden en anderen.
 • We helpen elkaar ons potentieel te bereiken.
 • We willen samen blijven groeien
 • We staan voor humor en samen gelachen

Stel deze vragen om gezinswaarden te ontdekken:

 • Wat voor gezin willen we zijn?
 • Hoe willen we met elkaar omgaan en met elkaar praten?
 • Wat is het belangrijkste voor ons gezin?
 • Wat zijn de belangrijkste waarden die we gemeen hebben?
 • Hoe wil ik dat iedereen zich thuis voelt? b.v. “Ik wil dat iedereen zich veilig, geliefd en uitgedaagd voelt “.
 • Wat zijn de sterke punten van ons gezin?
 • Welke woorden, zinnen of metaforen beschrijven ons gezin het best?
 • Wat voor relaties willen we met elkaar hebben?
 • Wat maakt me het meest trots op ons gezin?
 • Waar kijk ik naar uit als ik thuiskom?
 • Hoe kunnen we als gezin bijdragen aan de samenleving en meer servicegericht worden?
 • Hoe willen als gezin herinnerd te worden door onze kinderen en klein kinderen?

De stappen om de gezinswaarden samen te ontdekken:

Betrek je kinderen bij  het definiëren van je gezinswaarden als een gezinsbeslissing. Als je kinderen wat ouder zijn, zoals tieners, zorg er dan voor dat ze zich een belangrijk onderdeel van het proces voelen. Zeg dingen als: ‘We waarderen jullie inbreng. Wat vind je ervan om ……….. op te nemen als een van onze primaire gezinswaarden?’

Je kunt je kinderen ook aanmoedigen om hun mening uit te leggen. Probeer iets als: ‘Wat vind je leuk aan deze keuze? Waarom denk je dat het toevoegen van humor als familiewaarde de beste optie is?’

Als jullie kinderen nog vrij jong zijn, kun je andere manieren vinden om ze erbij te betrekken. Probeer ze een beeld te laten tekenen van de dingen die ze leuk vinden aan jullie gezin.

Stap 1: Ouder bijeenkomst

Bespreek als ouders samen de volgende vragen:

 • Met welke gezinswaarden zijn we opgevoed?
 • Welke gezinswaarden wille wij voorzetten?
 • Welke gezinswaarden willen we aanvullen voor ons gezin

 

Stap 2: Bespreek op jullie gezinsbijeenkomst

Plan een speciale bijeenkomst waarin het bespreken van waarden het enige onderwerp is. Zorg ervoor dat iedereen( grote en kleine kinderen) de kans om zijn of haar mening te uiten.

 • Hoe wil je dat iedereen zich voelt als jullie allemaal thuis zijn?
 • Hoe breng je je tijd samen en apart door?
 • Hoe gaan we met elkaar om?
 • Hoe gaan we om met meningsverschillen?
 • Wat zijn de activiteiten die ons verbind en die we leuk vinden?
 • Wat is nodig om plezier te maken met elkaar?
 • Wat herhalen we keer op keer?

Stap 3: Wat zijn onze sterke en zwakke punten

 • Zoek uit wat je goed doet als gezin en waar jullie trots op zijn?
 • Op welke gebieden kunnen we ons verbeteren.

Stap 4: Een lijst met waarden gebruiken

Schrijf jullie waarden op in een lijst

Stap 5: Maak samen een waardenbord en hand die zichtbar op in huis

Maak samen een waardenbord met foto’s, plaatjes, tekeningen, slogans enz. en hang het op een moei plek in huis

Herken je aspecten hiervan in je eigen relatie en wil je begeleiding om hier (individueel of als relatie)beter mee om te gaan?

 • De eerste stap is om te erkennen dat je die behoefte hebt
 • Wil je hierbij ondersteuning vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan

 

Maak een afspraak voor een gratis kennismaking

Heart Connection

Peter en Lilia van der Ven,

Relatie- en Gezinstherapeuten EFT

www.heartconnection.nl

 

Gezinswaarden die de verbondenheid ondersteunen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *