De kracht van emotie acceptatie van je partner

Een intieme relatie is gebaseerd op een emotionele band (anders dan die met een baas, collega of kennis. De dingen waarover wordt gecommuniceerd, hebben vaak een emotionele betekenis. Beide partners zullen er gevoelens over hebben. Het is belangrijk voor een partner die gestrest, overstuur of verdrietig zich gerespecteerd en geaccepteerd te voelen. Emoties kunnen niet verkeerd zijn – ze zijn niet ‘waar of niet waar’. Het is de realiteit, de subjectieve beleving van de persoon die op dat moment de emotie voelt.

Emotionele steun van je partner is een enorme opluchting als we ons alleen voelen of overweldigd worden door emoties. Het voelt als troost, veiligheid en rust. Om emotionele steun te geven, moeten we luisteren met ons hart, de ruimte geven om te praten en empathie laten zien zodat je geliefde zich gesteund voelt en met vertrouwen de wereld in kan.

In een intieme relatie zullen we moeten erkennen dat we niet in staat zijn om alles wat ons overkomt alleen te verwerken. Emotioneel kwetsbaar voelen doen we allemaal weleens. Het is daarom ook belangrijk om kwetsbaar steun te vragen en hulp van onze partner.

Valideren of accepteren van gevoelens werkt sterk verbindend in een relatie in het proces als onze partner het moeilijk heeft. Want valideren betekent het erkennen van het gevoel en de onderliggende behoefte. Het zorgt ervoor dat we op gevoelsniveau met elkaar in contact komen en ons energiek voelen. En dat is waarom we graag een intieme relatie hebben. 

Diepgewortelde behoefte

We hebben als mensen een diepgewortelde behoefte om gehoord, begrepen en gewaardeerd voelen.  En dat gevoel kun je creëren door emoties te erkennen en niet te veroordelen of ontwijken. Wanneer je een validerende stijl ontwikkeld in je relatie bouw je vertrouwen en intimiteit op. Dit maakt een relatie duurzaam. Echte empathie en oprechte validatie is een verbindende kracht in een relatie. Wanneer partners delen in elkaars geluk en moeilijke tijden creëert dit een gevoel van nabijheid en waardering. Niet-valideren in een relatie kan grote negatieve gevolgen hebben en trauma, depressie, borderline en autisme versterken waardoor een relatie in een crisis kan komen.

Door validatie druk je uit dat je de emoties van je partner accepteert.  Acceptatie heeft effect dat je partner rustig wordt en kalmeert. Weten dat je gehoord en begrepen wordt, is een krachtige ervaring die de emotie verzacht en hanteerbaar maakt.

Heartfulness is luisteren met je hart

Heartfulness is de basis van een intieme relatie.. Als het hart zich opent kunnen vriendelijkheid, mildheid en compassie meer ruimte krijgen. Wanneer angst en pijn door acceptatie en geduld worden omarmd kan een relatie blijven groeien.

Valideren is luisteren met je hart en met compassie. Het betekend als je partner je nodig heeft er werkelijk voor hem of haar te zijn. Gewoon te luisteren en te bevestigen dat je ziet dat je partner pijn of verdriet heeft. Veel meer dan dat hoef je niet te doen.

Wanneer we ons niet begrepen voelen, creëert dat een buitengesloten gedachten en gevoel. Die gedachten leiden tot angst en misschien paniek. Validatie helpt je partner niet emotionele overstuur te worden en te voorkomen als relatie in een voortdurende terugkerend patroon te komen.

Wat is luisteren met je hart?

De sleutel tot hartelijkheid is om actief naar je partner te luisteren met een open hart en zonder oordeel. In plaats van te denken aan het volgende dat je gaat zeggen, wees aanwezig en medelevend met wat je partner doormaakt en wat je partner probeert te communiceren. De enige manier om dit te doen is door uit je eigen verhaal te stappen, zodat je volledig kunt opnemen en erkennen wat je partner ervaart.

Het is de directe ervaring vanuit het hart met geduld en vertrouwen ongeacht de omstandigheden waarmee je wordt geconfronteerd. Naarmate je hartbewustzijn groeit, wordt compassie en vergeving voor onszelf en anderen gemakkelijker. Het betekend ook dat je  geduldig bent naar jezelf om te blijven oefenen in hartelijkheid, dankbaarheid en toewijding naar je relatie en je partner. De relatie als dagelijks oefening van acceptatie wat er op dit moment is. In plaats van je gedachten heen en weer laten slingeren van verleden naar toekomst, van de ene gedachte na de andere.

Dit is de essentie van hartelijkheid. Ons hart koesteren, naar ons hart luisteren en van het leven genieten zijn allemaal onderdelen van het groeien van een leven van hartelijkheid. Vreugde is het zaad dat het meeste hart laat groeien, ongeacht waar het in ons leven aanwezig is.

Elke dag is heel anders als we het leven direct voelen. Het leven hoeft niet te worden ervaren door het filter van onze oordelen, verwachtingen, voorkeuren en antipathieën. Hoe meer je aanwezig bent in het moment, hoe meer je de aanwezigheid van je hart ontdekt. Door Heartfulness vermindert je angsten om in de steek gelaten te worden en je eenzaam te voelen in de relatie.

Emotionele validatie

Emotionele validatie is het proces van het leren kennen, begrijpen en uiten van acceptatie van de emotionele ervaring van je partner, door uit te drukken dat je partner belangrijk voor je is. Emotionele validatie onderscheidt zich van emotionele ontkenning waarbij de emotionele ervaringen en beleving wordt verworpen, genegeerd of beoordeeld.

Valideren betekent dat als je partner vertelt over zijn/haar gevoelens je in het moment blijft hoe het nu voor haar/hem voelt. Het is een manier om te laten zien dat je de gedachten en gevoelens van je geliefde begrijpt en accepteert, zoals het op dit moment tussen jullie voelt.

Het gaat om een niet-oordelende benadering met de bereidheid en inzet om je partner te begrijpen en te voelen. Emotionele validatie is essentieel bij het oplossen van conflicten tussen partners, familieleden, vrienden en alle andere relaties. Als iemand zich eenmaal gehoord en begrepen voelt, kalmeren zijn emoties en kunnen ze stoppen met vechten om hun punt over te brengen, wat ruimte laat voor conflictoplossing en begrip van alternatieve perspectieven.

Misvattingen

Er wordt vaak gezegd: ‘Als je valideert ben je er mee eens’. Maar je kunt de emoties van je partner erkennen als je het niet eens bent. Als je valideert heb je niet gezegd dat je partner gelijk heeft, maar dat je begrijpt hoe je partner zich voelt.

Relaties die het meest succesvol zijn, zijn die waarin beide partners hun innerlijke wereld met elkaar delen – hun echte gedachten, gevoelens en verlangens – en je de partner je echt kan en wil horen.

Validatie is in wezen iemand helpen zich gehoord en begrepen te voelen. Het heeft de kracht om angsten en zorgen te kalmeren, vreugde te stimuleren en vervelende discussies te vermijden

Validatie in je relatie betekent dat wanneer je partner je over zijn/haar dag vertelt, of hun gevoelens deelt, je blijft in het moment van zijn/haar ervaring.

Je wordt meegenomen in de innerlijk wereld van je partner en ziet dingen vanuit hun gezichtspunt. Het is een manier om te laten zien dat je hun gedachten en gevoelens begrijpt en accepteert zoals ze zijn.

Hoe valideer je de emoties van je partner?

De eerste stap is luisteren en begrijpen wat je partner nu voelt. Probeer de emotie te identificeren die ze voelen en, zelfs als je het niet eens bent met het perspectief of acties van je partner. Probeer begrip uit te drukken van hoe je partner zich voelt en zij/haar perspectief. Door je partner te valideren, geef je hem/haar de boodschap dat je je partner ondersteunt en perspectieven begrijpt, waardoor een respectvolle, rustige en gezonde relatie ontstaat.

Begin met je partner volledige aandacht te geven. Herhaal de emotie die je hoort, ook die je hoort tussen de regels door. Laat je partner voelen dat je meeleeft met zijn/haar pijn. Toon oprechte interesse in wat je partner zegt en ben nieuwsgierig. Blijf aanwezig bij pijnlijke emoties. En blijf wat er hier en u gebeurd met je partner.

Emoties ontkennen betekent verzwakken, afwijzen of negeren. Dit kan optreden met woorden, een toon, een blik of met gebaren. De meest voorkomende manieren waarop we invalidatie uitdrukken, is door de kijk op dingen af ​​te wijzen en te bekritiseren.

Emotionele veiligheid

Als deze emotionele validatie niet beschikbaar is ontwikkel de persoon een ‘onzekere’ of ‘onveilige’ hechtingsstijl. Voor die persoon is het risico te groot om zich kwetsbaar op te stellen. Dit kan psychische problemen veroorzaken zoals angst, depressie of relatieproblemen. Een niet validerende stijl zorgt voor ontevredenheid over de relatie, wantrouwen, pessimisme. Zo’n relatie is meer vatbaar voor problematische conflicttactieken en stressvolle situaties en zorgt voor een onveilige hechting.

Met gehechtheid wordt de emotionele band bedoeld tussen partner, kind en primaire verzorger en later in intieme volwassen relaties. Het is als een reflexachtig ‘sjabloon’ voor hoe we omgaan met emoties en hoe we relaties benaderen. Intieme relaties voor volwassenen zijn hechtingsrelaties. In een veilige hechting kan een partner zijn emoties uitdrukken zonder beoordeeld te worden. De partner is emotioneel beschikbaar, opmerkzaam en responsief. Als een partners gestrest is of emotionele kwetsbaarheid heeft hij/zijkijken ze naar hun partner voor fysieke en psychologische ondersteuning en comfort nodig. Validatie is een vaardigheid om de veilige emotionele ondersteuning te geven.

Invalidatie is een agressieve vorm van emotioneel kwetsen

In een relatie waarin je emoties niet worden erkend, wordt in wezen verteld dat je gevoelens verkeerd zijn. Dit gaat knagen aan je zelfvertrouwen en aan je zelfbeeld dat je niet goed genoeg bent. Het legt een bodem voor allerlei psychologische problemen.

Invalidatie maakt een persoon nog meer emotioneel, geeft afstand en voelt als kwetsend. Het geeft een gevoel van emotionele onveiligheid en het gevoel om op eieren te moeten lopen. Het verstoort relaties en creëert emotionele afstand. Invalidatie creëert bij de partner een zelfbeeld van dom, gek, gebrekkig, problematisch en waardeloosheid.

Invalidatie is een agressieve vorm van emotioneel kwetsen. Het betekent bijvoorbeeld dat je partner aan het spelen met zijn/haar telefoon, zich afsluit wanneer je pijnlijke gevoelens hebt, defensief wordt of probeert oplossingen aan te dragen voordat je begrip toont. Je voelt je als partner dan niet gehoord, verlaten en alleen.

Emotionele ontkenning is wanneer je partner zegt dat je emoties onredelijk of irrationeel zijn of verborgen moeten worden.

Wanneer je partner bijvoorbeeld angstig is zeggen: “Stop, er is niets om bang voor te zijn.”

Dit is een emotioneel ontkennende reactie. Het communiceert niet alleen aan je partner dat zijn/haar emoties ongeldig zijn, maar ook dat hij/zij zwak is voor het hebben van emoties.

Als alternatief zou je kunnen zeggen: ‘Ik begrijp dat je je bang voelt. Vertel me wat je bang maakt ”

Dit is een bevestigende reactie; het vertelt dat emoties worden gerespecteerd (zelfs als je er misschien niet mee eens bent om bang voor te zijn).

Invalidatie klinkt misschien zo:

 • Ik weet zeker dat het niet zo erg was.
 • Je bent te gevoelig.
 • Je hebt het waarschijnlijk te persoonlijk opgevat.
 • Je komt er wel overheen.
 • Gewoon laten gaan.
 • Je bent een sterk persoon.
 • Het had erger kunnen zijn.
 • God geeft je niet meer dan je aankan.
 • Alles gebeurt met een reden.
 • Ik weet precies hoe je je voelt.
 • Je moet niet boos zijn (of een ander gevoel).
 • Je maakt je te druk.
 • Dat is niet gebeurd.
 • Stop met dingen te verzinnen.
 • Ik ga hier niet met je over praten.
 • Je hebt het waarschijnlijk verkeerd begrepen.

Lichaamstaal

Invalidatie kan ook non-verbaal zijn: je ogen rollen, negeren, spelen op je telefoon of een andere afleiding, de kamer verlaten.

Wat zijn de stappen om emoties van je partner te accepteren?

1.Geef aandacht

De partner die een emotionele toon opmerkt (bij zichzelf of het vermoedt bij zijn partner) – vestigt de aandacht hierop en probeert deze samen met zijn partner te verkennen. De validerende partner onderzoek hoe de partner zich nu voelt door: emotionele beschikbaarheid, eigen beoordelingen ‘opschuiven’, verwoorden wat je lijkt te horen, met open zachte vragen te verdiepen. Dit zorgt ervoor dat je valideert hoe je partner zich voelt.

2.Ondersteun je partner

Tijdens de verkenning van de emotie moet de ‘emotie’ partner: vertrouwen op de partner en een emotioneel risico nemen door niet alleen de woorden uit te drukken, maar voel ook welk gevoel erachter zit en eventuele obstakels aan te geven in de weg staan om kwetsbaar te zijn (bijv. “Ik ben bang dat je me gaat veroordelen of boos wordt” “) Merk je lichamelijke sensaties op

Help je partner fysieke sensaties op die gepaard gaan met je emoties te lokaliseren en te observeren. Erken dat het er is. Voel het in je lijf. Een gespannen borst. Misselijke maag. Zwaar hoofd. Warmte in het gezicht. Oppervlakkig ademhalen. Koude handen. Spanning in de schouders. Wat wij emoties noemen zijn eigenlijk gewoon lichamelijke ervaringen.

3.Benoem emoties en geef ruimte

Zodra je partner zich comfortabel voelt met het opmerken van zijn/haar lichamelijke sensaties, kun je verder gaan met het benoemen van de emotie. Wanneer je een gevoel opmerkt, probeer dan deze emotie onder woorden te brengen. Is het verdriet? Of is het meer angst? Voelt het machteloos? Of eenzaam? Als je het gevoel niet kunt identificeren, noem het dan gewoon “Gevoel”. Door te valideren laat je zien dat je de emoties en ervaringen van je partner kunt herkennen en accepteren en kunt erkennen. Dit betekent echter niet dat je akkoord moet gaan met hun interpretatie of ervaring.

 1. Emotionele behoefte

Identificeer en bespreek de emotionele behoefte om dicht bij te voelen

5.Omkeren

Partners kunnen daarna de rollen omkeren. Geef de ’empathische validerende partner’ de kans om zijn/haar perspectief, gedachten of gevoelens te uiten. De ‘voelende partner neemt de rol van’ empathische validerende luisteraar ‘aan.

6.Geduld met elkaar

Wat nu? Dit proces loopt niet altijd lineair. Soms kunnen stappen herhaald worden indien nodig. Probeer vooral geduldig met elkaar te zijn want niemand is hierin perfect en het is een zeer gevoelig proces.

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Heart Connection

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

LoopbaanCoach & LifeCoach

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 of 070-3960265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe heartfulness kan helpen om met je hart te luisteren naar je partner

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *