Gezins-APK
Voor ouders en opvoeders
Een APK-gezinsgesprekken zijn 1-2 of meer gesprekken van 90 minuten met de ouders/opvoeders over het gezin en opvoeding van de kinderen. Tijdens het gesprek wordt iedereen gehoord, worden de problemen geïnventariseerd en er wordt een actieplan opgesteld. Mogelijk kunnen vervolg afspraken worden gemaakt naar gelang de behoefte. Jullie gaan aan de slag om deze tot acties om te zetten. Deze open gesprekken zijn voor veel gezinnen een nieuwe start tot meer verbondenheid en begrip.

Even niet doorhollen
Vaak ben je druk en gun je jezelf als vader/moeder niet veel tijd om het reilen en zeilen van je gezin onder de loep te nemen. Soms merk je dan ook ineens dat er iets hapert, het loopt niet meer zo lekker in huis.

Voor wie is het APK-gezinsgesprek?
Het APK-gezinsgesprek is voor elke gezinssituatie en kan gevoerd worden met 1 of 2 ouders/opvoeders/stiefouders en aanstaande ouders/opvoeders. Het is ook mogelijk dat het gesprek met het hele gezin gevoerd wordt bij het gezin thuis Iedereen komt dan aan bod om zijn wensen voor verbetering uit te spreken. Daarna gaan aan de slag om deze wensen tot acties om te zetten. En kan gaan over bijvoorbeeld:
• Opvoeding van de kinderen
• Relaties in het gezin
• Geld of schulden
• Wonen
• Overlast in de buurt
• Werk of onderwijs
• Gezondheid
• Veiligheid

Wat is onze benadering?
Bij gezinsbegeleiding is er sprake van een gezinsgerichte benadering. Het opgroeien van een kind in een veilige omgeving staat hierin centraal. Wij richten ons op het opbouwen van een vertrouwensband met ouders/opvoeders en als gewenst met het kind, hervinden van de kracht van ouder, begrip van de culturele achtergrond van het gezin, het vinden van een balans tussen de culturele achtergrond van het gezin en de Nederlandse cultuur en het bieden van laagdrempelige hulp om zorgen in de toekomst te voorkomen.

Gratis kennismakingsgesprek

Wat kan verlammend werken in het gezin?
Gezinsleden ontwikkelen met elkaar bruikbare en minder bruikbare gewoontes. Zo gebeurt het bijvoorbeeld dat men elkaar niet laat uitspreken, om te voorkomen dat er onnodig scherpe kritiek wordt geuit. Of een traumatische gebeurtenis leidt tot toenemende afstand tussen gezinsleden. Zulke gewoontes en patronen kunnen op den duur verlammend werken op het gezinsleven. Het risico is, dat op den duur de basis van het gezin – liefde en respect voor elkaar – beschadigd wordt. Een APK-gezinsgesprek kan dan de start zijn die uitkomst biedt.

Wat kan een gesprek voor je gezin betekenen?
Onder andere door de strubbelingen die een gezin ervaart te inventariseren. Dit door te luisteren, observeren en de wensen en behoeften van de ouders (en verschillende gezinsleden) in kaart te brengen en na te gaan hoe het kan worden verbeterd. Dit door praktische tips en adviezen aan te reiken, maar ook door te spiegelen, te confronteren en je te leren omgaan met conflictsituaties. Doel hiervan is dat je uiteindelijk weer het gevoel krijgt in control te zijn. Het gezin een fijne plek laten zijn. Waar je tot rust komt je veilig voelt en balans ervaart.

Waar vindt het gesprek plaats?
Het gesprek kan bij Heart Connection plaats vinden of bij je/jullie thuis als je dat comfortabel vindt.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met alle informatie over ouders en kinderen. Zonder de toestemming van ouders mogen zij geen gegevens aan anderen verstrekken. Alleen als dat in het belang van het kind nodig is, kan daar een uitzondering op gemaakt worden.
Meer informatie over privacy en uw gegevens vindt u op de website van Heart Connection www.heartconnection.nl

Investering
Voor elk gesprek wordt 65 euro incl btw gevraagd en dient vooraf of direct na afloop van het gesprek te worden betaald

Contact
Heart Connection
Loopbaancoaching & Lifecoaching
Relatietherapie & Gezinstherapie
Email: plamvdven@outlook.com
Website: www.heartconnection.nl
06-51404331 of 070-3960265

APK voor gezinnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *