Voor ouders en opvoeders in een veilige omgeving

Een Gezins- APK zijn 1-2 of meer  gesprekken van 90 minuten met de ouders/opvoeders over het gezin en opvoeding van de kinderen. Tijdens het gesprek wordt iedereen gehoord, worden de problemen geïnventariseerd en er wordt een actieplan opgesteld. Mogelijk kunnen vervolg afspraken worden gemaakt naar gelang de behoefte. Jullie gaan aan de slag om deze tot acties om te zetten. Deze open gesprekken zijn voor veel gezinnen een nieuwe start tot meer verbondenheid en begrip.

Even niet doorhollen

Vaak ben je druk en gun je jezelf als vader/moeder niet veel tijd om het reilen en zeilen van je gezin onder de loep te nemen. Soms merk je dan ook ineens dat er iets hapert, het loopt niet meer zo lekker in huis. 

Voor wie is het APK-gezinsgesprek?

Het APK-gezinsgesprek is voor elke gezinssituatie en kan gevoerd worden met 1 of 2 ouders/opvoeders/stiefouders en aanstaande ouders/opvoeders. Het is ook mogelijk dat het gesprek met het hele gezin gevoerd wordt bij het gezin thuis Iedereen komt dan aan bod om zijn wensen voor verbetering uit te spreken. Daarna gaan aan de slag om deze wensen tot acties om te zetten. En kan gaan over bijvoorbeeld:

  • Opvoeding van de kinderen
  • Relaties in het gezin
  • Geld of schulden
  • Wonen
  • Overlast in de buurt
  • Werk of onderwijs
  • Gezondheid
  • Veiligheid

Wat is onze benadering?

Bij gezinsbegeleiding is er sprake van een gezinsgerichte benadering. Het opgroeien van een kind in een veilige omgeving staat hierin centraal. Wij richten ons op het opbouwen van een vertrouwensband met ouders/opvoeders en als gewenst met het kind, hervinden van de kracht van ouder, begrip van de culturele achtergrond van het gezin, het vinden van een balans tussen de culturele achtergrond van het gezin en de Nederlandse cultuur en het bieden van laagdrempelige hulp om zorgen in de toekomst te voorkomen.

Gratis kennismakingsgesprek

Wat kan verlammend werken in het gezin?

Gezinsleden ontwikkelen met elkaar bruikbare en minder bruikbare gewoontes. Zo gebeurt het bijvoorbeeld dat men elkaar niet laat uitspreken, om te voorkomen dat er onnodig scherpe kritiek wordt geuit. Of een traumatische gebeurtenis leidt tot toenemende afstand tussen gezinsleden. Zulke gewoontes en patronen kunnen op den duur verlammend werken op het gezinsleven. Het risico is, dat op den duur de basis van het gezin – liefde en respect voor elkaar – beschadigd wordt. Een APK-gezinsgesprek kan dan de start zijn die uitkomst biedt.

Wat kan een gesprek voor je gezin betekenen?

Onder andere door de strubbelingen die een gezin ervaart te inventariseren. Dit door te luisteren, observeren en de wensen en behoeften van de ouders (en verschillende gezinsleden) in kaart te brengen en na te gaan hoe het kan worden verbeterd. Dit door praktische tips en adviezen aan te reiken, maar ook door te spiegelen, te confronteren en je te leren omgaan met conflictsituaties. Doel hiervan is dat je uiteindelijk weer het gevoel krijgt in control te zijn. Het gezin een fijne plek laten zijn. Waar je tot rust komt je veilig voelt en balans ervaart.

Waar vindt het gesprek plaats?

Het gesprek kan bij Heart Connection plaats vinden of bij je/jullie thuis als je dat comfortabel vindt.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met alle informatie over ouders en kinderen. Zonder de toestemming van ouders mogen zij geen gegevens aan anderen verstrekken. Alleen als dat in het belang van het kind nodig is, kan daar een uitzondering op gemaakt worden.

Meer informatie over privacy en uw gegevens vindt u op de website van Heart Connection www.heartconnection.nl

Investering

Voor elk gesprek wordt 65 euro incl btw gevraagd en dient vooraf of direct na afloop van het gesprek te worden betaald

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection  iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection  je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

 Contact

Heart Connection

Loopbaancoaching & Lifecoaching

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email: plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 of 070-3960265