Van emotioneel isolement naar nieuwe intieme verbondenheid

Hartelijk welkom op de website van Heart Connection. Het feit dat je op deze pagina bent gekomen, betekent waarschijnlijk dat jullie tegen dingen aanlopen en dat jullie daar iets aan willen doen. In iedere relatie komen weleens irritaties, ruzies en onenigheid voor. Heel normaal en het hoeft helemaal niet te betekenen dat je relatie slecht is of uitzichtloos. Hieronder wordt uitgelegd wat relatietherapie voor jullie kan betekenen. Hebben jullie nog vragen of willen jullie onderzoeken of het iets voor jullie is dan kan dat met een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek/

Wanneer onze partner niet emotioneel beschikbaar is

In de loop van de jaren kan de verbinding soms minder voelbaar worden. Soms lukt het erover te praten en elkaar weer te bereiken. Maar soms lijkt dat niet goed te lukken. Omdat je bang bent dat er ruzies ontstaan die het erger te maken. Of omdat je niet meer zeker weet of je partner wel wil praten over wat jou bezighoudt. Of omdat er iets heel pijnlijks is gebeurd in jullie relatie en de keren dat je daarover hebt proberen te praten, het helemaal anders liep dan je had gehoopt. Het kan lijken alsof je een verschillende taal spreekt en je elkaar niet meer kunt begrijpen of bereiken. Dan wordt de relatie een onveilig plek waar je je onzeker gaat voelen. Wanneer onze partner emotioneel niet beschikbaar is, of als we verwikkeld zijn in een felle ruzie, voelen we ons minder veilig bij elkaar.

In een stabiele relatie weten we dat zo'n dipje vanzelf wel weer overgaat. Maar als de relatie al langer niet zo goed is of als de ruzie heel heftig is, voelen we paniek en daarbij hoort een primitieve vecht-of-vlucht- reactie.

Het is niet meer een plek waar je helemaal jezelf kunt zijn en je helemaal thuis voelt. Waar je je kunt ontspannen. Jullie hebben het daarom nu zwaar samen. Bijna ondraaglijk zwaar. En je twijfelt of jullie relatie dit kan doorstaan. Dit kan verdrietig aanvoelen, eenzaam, wanhopig of paniekerig als je partner emotioneel niet meer bereikbaar is.

Emotioneel isolement kan traumatiserend zijn. Wij hebben een diepe angst om van een ander te worden gescheiden, om niet verbonden te zijn. Het is een overlevingsreactie die we in onze evolutie hebben geleerd.

Uit onderzoek blijkt dat voor ca 70% van de paren, de relatieproblemen geheel over bleken te zijn en bij 90% was er tenminste een aanzienlijke verbetering opgetreden na de EFT-therapie.

Het maakt niet uit of jullie kort of lang bij elkaar zijn, hetero of homoseksueel zijn, of wat jullie leeftijd, religie, cultuur of opleidingsniveau is.

Wat kunnen signalen zijn van relatieproblemen:

 • Één van jullie is vreemdgegaan of staat hiervoor open;
 • Jullie begrijpen elkaar niet meer en maken elkaar steeds meer verwijten;
 • Je gaat je steeds meer ergeren;
 • Je bent niet graag meer thuis;
 • Je raakt misschien verslaafd aan drank of gokken;
 • Je krijgt last van een depressie of andere psychische problemen;
 • Er is sprake van verlies van wederzijdse genegenheid en/of begrip;
 • Jullie lijken steeds verder uit elkaar te groeien.

Als je door relatieproblemen blijft tobben, kun je op den duur ook fysieke klachten krijgen zoals hoge bloeddruk, hartkloppingen, lage weerstand, hoofdpijn en geen eetlust of juist overmatig eten.

Als je merkt dat je steeds in dezelfde conflicten verzeild raakt, hier moeilijk over kunt praten en er niet goed uitkomt, is het goed om hulp in te roepen van een ervaren relatietherapeut.

Het goede nieuws van EFT is dat je je opnieuw kunt hechten aan je partner, hoe slecht de relatie er soms ook voorstaat. Je betrokkenheid en verbondenheid kun je namelijk vergroten.

Wat is emotiegerichte relatietherapie?

EFT-relatietherapie, oftewel emotiegerichte relatietherapie, is voor ieder stel dat aan hun relatie wil werken. Het basisprincipe van EFT is dat jullie een patroon hebben ontwikkeld in de ruzies dat niet effectief werkt. Er is verwijdering tussen jullie ontstaan waardoor jullie steeds weer op dezelfde negatieve manier op elkaar reageren. Jullie basale gevoel van met elkaar verbonden te zijn is aangetast en lijkt wel weg. Misschien ben je zover dat je zelfs niet echt iets meer voor elkaar voelt.

Jullie reageren steeds geïrriteerder naar elkaar toe. En hoe langer dit patroon bestaat hoe meer jullie relatie erdoor op de tocht komt te staan. De 'dans' is de gezamenlijke vijand, en niet je partner.

In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jouw pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Je ziet beter wat je zelf doet waarmee je je partner ongewild pijn doet, en je partner begint dat ook van zichzelf te zien. De sfeer tussen jullie verandert en er komt meer ruimte voor zachtheid en verbinding. Het fundament van de relatie wordt verstevigd en je durft elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten.

Wat is de basis van een intieme relatie?

Ieder mens heeft behoefte aan geborgenheid, bij de ander terecht kunnen met kwetsbaarheden zoals je angst om verlaten te worden, bang niet de moeite waard te zijn, bang om het fout te doen, bekritiseerd, afgewezen of te gekwetst te worden. We gaan die emoties ontdekken, want er ligt vaak ineffectief gedrag overheen waardoor jullie elkaar niet kunnen bereiken. Je zult merken dat jij en je partner heel primaire behoeften hebben naar elkaar en dat die heftigheid van reageren (of juist in jezelf keren) alles te maken heeft met de behoefte naar onderling contact.

Waarom stap je als relatie in een negatief patroon?

Partners stappen in het negatieve patroon op een moment dat ze voelen dat de verbondenheid tussen henzelf en hun geliefde wordt bedreigd. Meestal is dat omdat ze zich afgewezen voelen of bang zijn dat de ander niet meer van hen houdt. Die angst durven of kunnen ze niet te uiten omdat ze zich niet meer veilig voelen of denken dat het zwak is je kwetsbaarheid te tonen. Ze denken dat de ander hen vanwege die zwakte zal afwijzen of er misbruik van zal maken. Vaak zit deze diepere angst dan ook verstopt achter boosheid of afstandelijkheid. Doorbreken van het patroon vereist moed.

Wat zijn de drie fases van EFT-Relatietherapie

 1. Doorbreek de vicieuze cirkel

Onder begeleiding ontdekken jullie hoe je niet meer uit de bocht hoeft te vliegen. Jullie leren elkaar eerlijk te vertellen hoe je je voelt onder al die heftige emoties, zoals boosheid of teruggetrokken. Bijna iedereen heeft geleerd kwetsbare emoties te onderdrukken, om te zetten naar de aanval of juist teruggetrokkenheid. Ik leer jullie waarnemer te zijn van jullie ruzies, zodat jullie kunnen zien hoe de ruzies tussen jullie in zijn komen te staan. Het is echt jullie gezamenlijke vijand.

 1. Leer jullie diepliggende verlangens naar elkaar uit te spreken

Het is belangrijk dat jullie leren uit te spreken wat je van elkaar nodig hebt. De ruzies zijn eigenlijk een heftige manier om door elkaar gehoord of aangeraakt te worden. Eigenlijk gaan jullie elkaar opnieuw verkennen. Jullie leren jezelf weer kwetsbaar op te stellen naar elkaar. Dit geeft verdieping en zet tegelijkertijd een hernieuwde ontdekkingstocht in gang die verbindend naar elkaar werkt.

 1. Plannen maken: en tot elkaar komen

Plannen maken en rituelen bedenken voor het vieren van jullie liefde werkt verbindend en het maakt gelukkig. Je zult zien dat je ook makkelijker antwoord geeft op de uitdagingen van het leven en elkaar.

Programma van EFT-relatietherapie

Wat doet een EFT therapeut?

Adult couple sitting on sofa at home drinking coffe, talking, smiling.

Een EFT therapeut kan vanaf een afstand jullie situatie beoordelen en helpen om valkuilen te herkennen en helpt jullie om de verbinding met elkaar weer te (her)vinden. EFT Relatietherapie omvat drie fases die de therapeut met jullie doorloopt, natuurlijk past de therapeut de therapie aan aan jullie situatie en behoeftes:

Fase 1: De escalatiefase

Je start door jullie patronen te herkennen en begrijpen. Je komt er bijvoorbeeld achter dat als je een bepaalde emotie voelt (verdriet, angst), maar je met een andere emotie reageert: je wordt boos, negeert de ander of bekritiseert hem of haar. In deze fase leer je waarom je partner reageert zoals die reageert. En ook welke gevoelens er eigenlijk onder die emoties liggen en wat het maakt dat jullie die kwetsbare emoties, zoals bijvoorbeeld verdriet en angst, (nog) niet aan elkaar durven tonen of delen.

Fase 2: De verbindingsfase

Je leert die weggedrukte en kwetsbare emoties weer toe te laten. Samen werken jullie aan het doorbreken van de negatieve patronen van jullie gedrag. Beiden spreken jullie je angsten en behoeftes uit, wat een hernieuwde emotionele verbinding geeft binnen jullie relatie.

Fase 3: De bestendigingsfase

Jullie gaan op zoek naar nieuwe manieren om oude problemen op te lossen. Dit brengt een nieuwe basis teweeg, waardoor jullie in de toekomst minder snel in dezelfde patronen zullen terugvallen.

Hoe helpt EFT relatietherapie jullie?

De EFT methode is wetenschappelijk bewezen en succesvol gebleken. Eenmaal in tweede fase van de behandeling is de kans op een terugval minimaal. Bovendien boeken jullie met deze methode verrassend snel resultaat. Jullie klachten nemen sterk af en jullie ervaren weer meer verbondenheid en intimiteit binnen jullie relatie.

Voor wie is relatietherapie geschikt?

Met EFT los je samen relatieproblemen op. EFT is ervoor:

 • Hetero- of homoseksuele (echt)paren;
 • (Echt)paren die kort bij elkaar zijn of lang;
 • (Echt)paren met problemen die lang duren of juist kort;
 • Mensen van het type stille wateren, diepe gronden;
 • Mensen met psychische problemen;
 • (Echt)paren zonder geweld.
 • EFT werkt bij psychische problemen

Heeft een van beide partners last van een depressie of angsten? Geen probleem. Relatietherapie is ook in dit geval mogelijk. Eventueel in combinatie met een individuele behandeling van de partner met het psychische probleem.

Wat toont onderzoek over EFT aan?

Onderzoek naar EFT heeft in algemene zin het volgende aangetoond:

 • EFT heeft een sterk positief effect op de verbondenheid in een partnerrelatie;
 • Daarnaast verbetert het intimiteit, vertrouwen, vergeven van kwetsuren in de relatie;
 • Studies laten zien dat er na EFT-therapie heel weinig terugval is;
 • EFT is effectief bij diverse paren, ook als een van beide lijdt onder psychische of lichamelijk klachten.

Een goed resultaat bereik je echter niet zomaar. Het vraagt veel inzet en toewijding van beide partners en een intensieve samenwerking met de therapeut. Mijn inzet en betrokkenheid, samen met mijn deskundigheid, bied ik jullie graag aan.

 

Hoe gaan we van start?

Mocht je therapie bij ons overwegen, dan kunnen we een kennismakingsgesprek afspreken. Als uit het eerste gesprek blijkt dat EFT-therapie passend is, dan volgt behandeling. Behandeling bestaat uit gesprekken die gericht zijn op verbetering van de relatie. 

Een gratis kennismakingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten. We maken dan een afspraak voor het gesprek. Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt.

Het doel van dit gesprek is om jullie beiden aan het woord te laten komen zodat jullie beiden kunnen zeggen wat er volgens jullie speelt.

Tijdens dit gesprek besluiten we in gezamenlijk overleg of we aan het EFT-relatietherapie traject gaan beginnen. Mocht dat zo zijn dan maken we een afspraken voor het vervolg.

Je kunt bij mij terecht voor partner-relatietherapie, individuele relatietherapie, voor het zoeken van een passende partner en familie- en werkrelaties.

Wanneer je je aanmeldt als paar (of individueel), volgt een eerste kennismakingsgesprek. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. We maken kennis, onderzoeken wat er speelt en wat je nodig hebt en we gaan al aan het werk. Wanneer je besluit door te gaan, plannen we een vervolggesprek.

Gratis kennismaking en verkenning hulpvraag

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt 30 minuten

Aarzel niet om contact op te nemen.

 

Heart Connection

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

LoopbaanCoach & LifeCoach

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 

 

 


Relatiecursus Houd me Vast

De relatiecursus Houd me vast is voor stellen in een serieuze relatie. Jullie kunnen getrouwd zijn, samen of apart wonen, jong of oud zijn, hetero- of homoseksueel zijn, in een langdurige relatie zitten of net het stadium van verliefdheid voorbij zijn. Het enige dat uitmaakt is dat jullie beiden bereid zijn om stil te staan bij jullie relatie en aan de versterking van jullie verbinding te werken.

Het programma bestaat uit 8 sessies van elk 2 uur. De eerste sessie gaat over de nieuwe wetenschap van de liefde en wat wij daarvan kunnen leren. In de volgende zeven sessies gaat het erom paren te helpen de zeven gesprekken die in het boek Houd me vast, Zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie worden uiteengezet, vorm te geven en te gebruiken. Het cursusprogramma wordt ondersteund met video opnames. Zie voor meer informatie: https://heartconnection.nl/houd-me-vast-relatiecursus/

Het boek Houd me vast van dr. Sue Johnson is de basis van de cursus. Het is in het Nederlands verkrijgbaar. Heb je vragen of wil je weten of ik je kan helpen? Je kunt altijd vrijblijvend contact met me opnemen via 06-51404331.