Gezinstherapie

Voor ondersteuning van gezinsrelaties gericht op saamhorigheid en veiligheid

Introductie

Bij gezinstherapie staat de manier waarop jullie samen een gezin vormen en omgaan met gezinsproblemen centraal. Deze vorm van therapie is een goede manier om jullie gezin weer hecht en gelukkig te maken.

Jullie gezin is een unieke eenheid. Uniek met een eigen set aan regels, omgangsvormen en betrokkenheid. Uniek met eigen onderlinge hechte relaties.  Ieder gezinslid heeft een eigen invloed op de manier waarop jullie die eenheid vormen. Soms komen deze verschillende invloeden echter met elkaar in conflict. Als dit aanhoudt komt jullie gezinseenheid onder druk te staan en ontstaan er gezinsproblemen.

Hechte relaties zijn de basis van een stabiel, zorgzaam en medelevend gezin. Hieronder wordt uitgelegd wat gezinstherapie voor jullie kan betekenen. Hebben jullie nog vragen of willen jullie onderzoeken of het iets voor jullie is dan kan dat met een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek/

Naast het traditionele gezin bestaande uit vader, moeder en kinderen kunnen ook andere gezinsvormen bij mij terecht voor gezinstherapie. Ook samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met een stiefouder zijn welkom.

Belangrijk in gezinstherapie zijn de relationele blokkades, zoals:

- Wat blokkeert de ouder om de ouder te zijn die ze zelf zo graag willen zijn en die hun kind ook zo nodig heeft?
- Wat weerhoudt hen om emotioneel echt beschikbaar te kunnen zijn?
- Maar ook: wat blokkeert het kind om aan de ouder te vertellen hoe hij zich echt voelt? Dat hij mogelijk een dwarse kikker lijkt, maar eigenlijk zich zo intens rot en eenzaam voelt.

Wat is gezinstherapie?

In EFFT gezinstherapie komt het gezin in verschillende samenstellingen aan bod, er zijn gesprekken tussen ouders en de kinderen en daarnaast wordt het gezin als geheel gezien. Bij EFFT worden gezinsleden uitgenodigd toegankelijk te zijn  voor elkaar.  Veel aandacht wordt besteed aan de gevoeligheid van kinderen voor problemen van en tussen hun ouders. 

De EFFT is gebaseerd op de volgende punten:

- Ieder mens (kind en volwassene) heeft behoefte aan een veilige verbinding met anderen

- Is die veiligheid er in het begin van het leven niet, dan ontwikkelt men een onveilige hechtingsstijl.

- Een onveilige hechtingsstijl gaat meestal samen met problemen in het omgaan met emoties. Zowel met jezelf als in een intiemere relatie.

- Gezinsproblemen ontstaan meestal door problemen in het omgaan met emoties tussen de ouders en of de kinderen.

- Leren omgaan met emoties in een relatie (ouders samen en met de kinderen), is goed te leren als men wil. Op die manier ontstaat er veilgheid met elkaar en zal een relatie echt tot bloei kunnen komen.

Het doel van gezinstherapie

Het doel van de therapie is dat negatieve interactie patronen  doorbroken  worden en dat gezinsleden ervaren dat ze op een positieve manier met elkaar kunnen praten over hun gevoelens en behoeften. Daardoor ontstaat en meer veiligheid en vandaar uit meer ruimte voor de kinderen om zich te ontwikkelen. 

Wij richten ons op de emotionele ervaring binnen een gezin en de probleempatronen die familieleden blokkeren. Een van de hoofddoelen van emotie gerichte gezinstherapie is om problematisch gedrag te verminderen door nieuwe patronen te creëren die een veilige basis bieden voor kinderen én ouders om zich te ontwikkelen en het gezin te laten bloeien. Gezinstherapie is een praktische benadering die de veerkracht van gezinnen vergroot om de dagelijkse en onverwachte uitdagingen van het leven beter te kunnen aanpakken.

Ook is het doel om negatieve interactiepatronen te doorbreken en dat gezinsleden ervaren dat ze op een positieve manier met elkaar kunnen praten over hun gevoelens en behoeften. Daardoor ontstaat en meer veiligheid en vandaar uit meer ruimte voor de kinderen om zich te ontwikkelen.

De onderlinge relaties en problemen binnen het gezin staan centraal. Samengaan we op zoek naar patronen en posities die leven binnen het gezin en naar het effect dat deze hebben op persoonlijke emoties, ervaringen en reacties. Hoe wordt er gecommuniceerd? Hoe sta je tegenover elkaar? Zijn er patronen van autoriteit, onveiligheid, minderwaardigheid, voorzichtigheid, niet kunnen loslaten… Zijn er onverwerkte trauma’s binnen het gezin? Zijn er zaken die je niet kan of durft uitspreken? Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en begrip waardoor er op een andere manier met elkaar kan worden omgegaan. Men krijgt een andere visie op problemen, op zichzelf en op de anderen. Je kan met het volledige gezin samenkomen, maar ook delen of individuen kunnen apart op gesprek.

Voor wie is gezinstherapie?

Gezinstherapie kan voor de volgende gezinsvormen een uitdaging zijn om de relaties te verbeteren?

 • Jonge gezinnen
 • Gezinnen met een stiefmoeder of stiefvader
 • Samengestelde gezinnen
 • Allochtone gezinnen/migrantengezinnen
 • Homo- en/of lesbo-ouders met kinderen
 • Ouders met volwassen kinderen
 • Eenoudergezinnen

Wanneer gezinstherapie?

 • Onvoldoende ruimte voor iedereen om gezien en gehoord te worden
 • Escalerende spanningen en emotionele reacties
 • Hulpeloosheid van de ouders naar de kinderen door woede en afwijzing.
 • Patronen van negatieve interactie ouder–kind van angst, verdriet en woede.
 • Onveilige ruimte voor kinderen om hun ervaringen te uiten.
 • Onvermogen van ouders om op de emotionele signalen van het kind positief te reageren
 • Gezinsconflicten en onzekerheid van het ouderlijk gezag
 • Blokkades om empathisch en betrokken te reageren binnen het gezin.
 • Individueel onvermogen om emoties te reguleren
 • Emotionele blokkades om je kwetsbaar op te kunnen stellen
 • Niet kunnen omgaan met gehechtheid gerelateerde behoeften en angsten van een kind
 • Problemen uit het verleden die onveiligheid veroorzaken.

Wanneer is gezinstherapie belangrijk?

Wanneer iemand van het gezin zich niet goed voelt, heeft dit meteen effect op het ganse gezin. Het kan voldoende zijn om individueel in coaching te gaan, maar soms is het aangewezen om het gezin als geheel te bekijken. Redenen om gezinstherapie te vragen voor ondersteuning kunnen zijn: conflicten of ruzies die niet opgelost geraken, voortdurende spanning, moeilijk kunnen communiceren met elkaar, onverwerkte trauma’s of emoties of verstoorde relaties tussen gezinsleden. Deze spanningen hebben soms ernstige gevolgen zoals onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, depressie, opgekropte woede, stress, moeilijkheden in je relatie, …

Wanneer kan gezinstherapie een uitkomst bieden?

Hieronder vind je enkele voorbeelden.

Spanningen en conflicten in een gezin.

Ook aanhoudende hoge werkdruk, slecht contact met familie of kinderen die de deur uitgaan, kunnen een behoorlijke impact hebben en je gezinsleven negatief beïnvloeden.

Nieuwe gezinsvormen

Het is niet eenvoudig om van twee verschillende gezinnen één happy family te maken. Er zijn vaak nogal wat struikelblokken. Andere problemen

Geboorte kind

De geboorte van jullie kindje kan jullie (gezins)relatie behoorlijk onder druk zetten.

Opgroeiende pubers

Heb je grotere kinderen? Pubers? Dan kan de opvoeding een behoorlijke uitdaging zijn. Want, de puberteit is een ingewikkelde levensfase. Dat kan behoorlijk stressvol zijn voor je gezin.

Ingrijpende gebeurtenissen

Er zijn gebeurtenissen in het leven die een behoorlijke impact hebben. Denk aan het overlijden van een dierbare of partner, een scheiding, (seksueel) misbruik, verhuizing, faillissement of een ernstig ziek gezinslid. Dat alles kan een gezin uit balans brengen en de onderlinge verhoudingen flink verstoren. Gezinstherapie kan je helpen de ingrijpende gebeurtenissen te verwerken en weer leren op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Wat zijn vaak de concrete problemen?

 • We leven langs elkaar heen, ik heb geen contact meer met mijn kinderen
 • Een kind dat somber en ongelukkig is na een scheiding of ziekte van 1 van de ouders
 • Aanpassingsproblemen bij samengestelde gezinnen
 • 1 van de ouders is ziek en dat heeft veel effect op het gezin
 • Het gaat niet goed met mijn kind
 • Er is zoveel ruzie bij ons thuis
 • Mijn kind luistert niet meer naar mij
 • Ik wil het contact herstellen met mijn (oudere) kinderen
 • Met elkaar verder gaan na een scheiding
 • Verder gaan na overlijden van 1 van de ouders

Wat bij gedragsproblemen van kinderen?

Problemen in gezinnen sluimeren soms al enige tijd. Een van de manieren waarop dit tot uiting kan komen, is middels gedragsproblemen bij een of meer kinderen. De achtergrond van deze gedragsproblemen kan zeer divers zijn. Een van de redenen kan een gevoel van onveiligheid binnen het gezin zijn. In alle gevallen is hulp raadzaam.

Kinderen zijn erg gevoelig voor ouderproblemen. Zij voelen het als ouders bezet zijn door hun eigen emoties. Zij voelen het als ouders dan onvoldoende bij elkaar terecht kunnen. Behoeften tussen ouders blijven onvervuld; behoeften als echtpaar en als ouder. Kinderen proberen de behoeften van de ouders in te vullen en gaan zich gedragen op een manier die niet past bij hun ontwikkeling.

 

Hoe kun je meer ruimte creëren voor veilige gezinsrelaties

Elk gezin heeft het weleens moeilijk. Maar als dat voortduurt, kan dat heel storend zijn. Gezinstherapie kan dan ruimte geven voor verbetering. De nadruk licht op de emotionele relaties, nu tussen gezinsleden.

Met gezinstherapie onderzoeken we naar de mate waarin gezinsleden open staan voor elkaar. Ook kijken wij of gezinsleden een veilige hechtingsrelatie met elkaar kunnen aangaan. Belangrijk is dat ouders de verantwoordelijkheid hebben om de kinderen te steunen in hun behoeften en niet andersom.

Hoe werkt gezinstherapie?

De gezinstherapeut is erop gericht de verbindende krachten in het gezin weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren zodat gezinnen terug in contact komen met elkaar, zich veilig voelen bij elkaar of zaken uit het verleden kunnen afronden. Gezinstherapie verheldert onvervulde hechtingsbehoeften en verlangens van ouders/partners en kinderen. Dit zorgt voor een betere interactie binnen het gezin, vergroot de gevoelde veiligheid en verbetert de verbinding.

Wat wordt besproken op gezinsbijeenkomsten?

Gezinstherapie start met sessies met het gezin. Samen onderzoeken we de pijnplekken en we onderzoeken in welke relatie de meeste ruis is ontstaan. Vervolgens doorbreken we binnen die "ruisrelatie" de destructieve patronen. Dan benoemen we de onderliggende verlangens en behoeften. Resultaat: een interactie met heldere posities en helderheid over wat er nodig is. Deze interactie vergroot de veiligheid binnen het gezin. Gevolg is dat vastgeroeste verhoudingen verbeteren. Kinderen kunnen zich weer richten op hun ontwikkelingstaken!

Wat is onze aanpak?

De gezinstherapeut geeft iedereen de kans zijn of haar kijk en behoeften te verwoorden. Het gaat niet om wie er gelijk heeft, het gaat erom weer naar elkaar te leren luisteren en manieren te vinden om weer samen te werken aan een gedeeld belang ondanks verschillen.

Een ‘opnieuw samengesteld gezin’ of ‘stiefgezin’ kan extra ingewikkeld zijn. Daar spelen onopgeloste emoties over de scheiding en verschillende loyaliteiten aan eigen of stiefouders een rol. Gezinsgesprekken kunnen helpen al die lijnen op te helderen en er werkbare oplossingen voor te vinden.

Gezinstherapie hoeft niet altijd te betekenen dat het hele gezin in de kamer zit. We nodigen bij gezinsproblemen altijd de ouders een keer apart uit, voor het eerste of tweede gesprek, omdat zij als ouders de ‘dragers’ van het gezin zijn. En al naar gelang dat zinnig lijkt, kan er ook in andere twee- of drietallen gewerkt worden.

Wat kunnen jullie verwachten van gezinstherapie?

Familieachtergronden, patronen, levensfasen, diepere emoties zijn onderdeel van de gezinstherapie. Er is zowel sprake van een therapeutisch proces, als van praktische adviezen. Van belang is om met elkaar de vicieuze cirkel te doorbreken waarin uw gezin, uw relatie, of uw kind is vastgelopen. De therapie richt zich op het verstevigen van de onderlinge verbondenheid van de gezinsleden zodat jullie de dagelijkse uitdagingen kunnen bespreken en aanpakken.

Misschien twijfelen jullie aan het nut gezinstherapie. Vaak wordt de vraag gesteld: “Wat kan een gezinstherapeut voor ons doen wat wij zelf niet kunnen?

Hoe kunnen jullie deze drempels weghalen?

Mijn advies is om eerst samen met alle gezinsleden een openhartig gesprek aan te gaan over wat zich allemaal afspeelt in jullie gezin.

Tijdens dit gesprek is het van belang elkaar geen verwijten te maken. Vertel liever hoe jullie de situatie in het gezin nu ervaren en hoe jullie dat graag anders zouden willen zien. Bespreek in dit gesprek ook in welke mate schaamte, een gevoel van ongemak of twijfel jullie ervan weerhoudt om gezamenlijk in gezinstherapie te gaan.

Als iedereen in het gezin op een veilige manier en zonder kosten of verplichtingen een gesprek wil aangaan, vraag dan een kennismakingsgesprek aan. Immers, baadt het niet dan schaadt het niet. Maak gezamenlijk de afspraak om samen te onderzoeken of relatietherapie jullie kan helpen.

 

 

Het basistraject voor gezinstherapie

Het basistraject voor gezinstherapie bestaat uit minimaal 4 gesprekken en een nazorgsessie. Deze gesprekken duren minimaal 90 minuten. We spreken samen het aantal gesprekken af. Natuurlijk is het aantal sessies is sterk afhankelijk van de omvang en aard van jullie gezinsproblemen en jullie wensen als gezin.

In het begin van het traject vinden de gesprekken iedere week plaats. Als we verder zijn in het traject dan wordt dit om de twee tot vier weken. Ongeveer zes maanden na afronding van jullie traject komen we weer samen voor een nazorgsessie.

Het traject voor Intensieve Gezinsbegeleiding

Het traject voor Intensieve Gezinsbegeleiding bestaat uit 11 gesprekken van minimaal 90 minuten. Indien na deze 11 gesprekken er nog enkele gesprekken nodig zijn dan is dat natuurlijk mogelijk. In het begin vinden de gesprekken eens per week plaats. Afhankelijk van jullie vorderingen wordt dat later eens per twee tot vier weken.

Het gehele traject duurt ongeveer 6 maanden. Meestal is dit voldoende om jullie gezin weer hecht en gelukkig te maken. Een half jaar na dat jullie traject is afgerond komen we weer bijeen voor een nazorgsessie.

Is gezinstherapie nu aan de orde?

Als één van de volgende zaken zich binnen jullie gezin afspeelt dan dienen we tijdens het kennismakingsgesprek te onderzoeken in hoeverre gezinstherapie op dit moment de juiste manier is om aan jullie gezinsproblemen te werken:

 • een affaire die nog steeds gaande is,
 • drugs- of drankverslaving,
 • lichamelijk geweld.

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Gratis kennismaking en verkenning hulpvraag

Heart Connection

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

LoopbaanCoach & LifeCoach

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 of 070-3960265

 

 

 

 

 

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO