De spanning tussen de behoefte naar meer nabijheid en persoonlijke afstand

Zit jij in een relatie waar de ene partner behoefte heeft aan meer verbondenheid en de ander meer behoefte aan ruimte voor zichzelf? In de meeste relaties heeft de ene partner meer verlangen naar nabijheid, terwijl de ander meer behoefte heeft aan afstand, privacy en “tijd voor zichzelf”. Een van jullie wil verbinding maken om zeker te weten dat alles in orde is, terwijl de partner juist ruimte nodig heeft om zich gerust te voelen in de relatie.

Voor een duurzame en stabiele relatie is het essentieel dat we samen veilige verbondenheid voelen en persoonlijke ruimte creëren die voor beiden comfortabel voelt. Constant op elkaar lip zitten, kan juist bedreigend zijn voor partners. Ze kunnen gestrest raken wanneer wij hen niet de ruimte geven die ze nodig hebben om te gedijen. We zijn allemaal verschillend, maar iedereen heeft individuele tijd en ruimte nodig om uit te rusten, op te laden. Zo kunnen we ons opnieuw concentreren op onze relatie en ontdekken wat we van onze partner willen.

Onderlinge afhankelijkheid is normaal in een relatie. Op een gezonde manier zorgt het voor evenwicht tussen jou en je partner en erkenning dat jullie het belangrijk vinden er te zijn voor elkaar en te voldoen aan elkaars fysieke en emotionele behoeften. Vaak heeft dit te maken met de manier waarop je je vanaf je jeugd hebt leren hechten aan mensen die belangrijk voor je zijn.

In dit licht is het belangrijk om jezelf de vraag te stellen welke rol jij speelt in de dynamiek van jullie relatie. Wil je dat je partner dichterbij komt? Of heb je het gevoel dat hij of zij te dichtbij is om je comfortabel te voelen? Als jij de partner bent die meer nabijheid wil, wat doe je dan om die te krijgen? Als jij liever wat afstand hebt, hoe probeer je dan meer ruimte te creëren? Hoe doe je dat zonder je partner te kwetsen? Welke aanpak kan het beste werken voor jou, je partner en voor jullie beide?

Een beetje zwaar aangezet hebben we het in deze situaties over “achtervolgers” en “terugtrekkers”. Een van de partners wenst of eist aandacht en genegenheid, terwijl de ander op zoek is naar ruimte en afstand. En meestal hebben ze niet door hoe hun gedrag precies het verkeerde signaal is voor hun partner. Hoe meer de achtervolger “vecht voor verbinding”, hoe meer de terugtrekkende partner zich afzondert in een poging de verbinding te beschermen tegen ‘negatieve sentimenten. Beiden willen verbinding, maar ze doen tegengestelde dingen om in de relatie te blijven en de verbondenheid met hun partner in stand te houden. Het meest pijnlijke is dat zij het niet van elkaar begrijpen, waardoor de partners in een negatieve cirkel terecht komen die hen uit elkaar dreigt te drijven.

Laten we een voorbeeld nemen

Na vijf jaar een vaste relatie te hebben waren Partner A en partner B diep ongelukkig in hun relatie. Ze voelden allebei dat hun geluk was uitgehold door onopgeloste conflicten en opgebouwde wrok. Ik vroeg het stel om een typisch incident te beschrijven

“Ik (partner A) was boos en ik wilde er dringend over praten, maar mijn partner (partner B) wende zich van mij af alsof ik niet bestond en liep weg, wat me nog bozer maakte. Hoeveel ik ook probeerde tot mijn partner door te dringen, het hielp allemaal niets. En dat gebeurd bij elke emotionele trigger die zich voordoet in onze relatie. Mijn partner wilde me niet eens aankijken. Dat maakte me alleen maar nog bozer en ik deed steeds harder mijn best om mijn partner aan het praten te krijgen, maar die trok zich nog meer van me terug. Ik heb het gevoel dat ik geen andere keuze heb dan te blijven proberen te porren en duwen om mijn partner aan het praten te krijgen, maar niets wat ik doe helpt echt. Ik denk vaak dat het steeds erger en vaker tussen ons gebeurd” “Ik voel me zo alleen in deze relatie”.

Maar in plaats van de behoefte aan verbinding te communiceren, communiceerde partner A met de wegduwende emoties woede, kritiek, schuld en frustratie, en partner B reageerde door zich emotioneel terug te trekken om te voorkomen dat er een ruzie zou komen. “Wanneer mijn partner  zo boos wordt en tegen me begint te schreeuwen, sluit ik me gewoon af omdat ik geen grote ruzie wil maken. Dat lost toch niets op.”

Dit maakte partner A  nog meer angstiger en verdrietiger en deed nog de best.

Partner B ziet echter alleen boosheid, frustratie en kritiek  en ziet niet dat partner A diep van binnen echt bang en verdrietig is.  “Ik wist niet dat dit met je gebeurde toen we ruzie maakte. Ik zag je alleen boos, gefrustreerd en kritisch worden. Helaas stuurt Partner A boze en kritische en verwarrende berichten naar Partner B over behoefte aan geruststelling en troost waardoor de echte boodschap niet duidelijk overkomt.

Door dat wel te delen begreep  partner B dat partner A diep van binnen echt bang en verdrietig is, net als toen partner A een kind was. Partner B kan dan empathisch reageren door spijt te betuigen dat die zich  terugtrok en beloven dat niet meer te doen.

Naarmate stellen  emotionele triggers herkennen die angst en verdriet activeren  kunnen ze sneller zonder te kritiseren en te schuldigen beter emotioneel aanwezig blijven als ze in een ruzie dreigen te komen.

 • Hoe beïnvloeden ze elkaar?
 • Hoe speelt angst en emotionele behoefte een rol in de dynamiek?
 1. Wat is het probleem als nabijheid en ruimte strijden om een plek in een intieme relatie?

Waarom is ruimte zo belangrijk in een relatie? Als partners hun eigen interesses en vrienden hebben, en tijd voor zichzelf, maakt dat hen gelukkiger en boeiender. Iedereen heeft ruimte nodig om gedachten te verwerken, hobby’s na te streven, te ontspannen of nieuwe interesses te vinden. Je ervaringen breng je terug in je relatie en kun je delen met je partner. We hebben ruimte nodig om in contact te blijven met wie we zijn en we hebben ruimte nodig om oog te houden voor de liefde die we delen voor onze partner en de toekomst die we samen opbouwen. Het is een beetje te vergelijken met vakantie: iedereen heeft het nodig om bij te tanken, maar daarna is het ook fijn om weer thuis te komen.

Tijd apart houdt frisheid in de relatie. Het moedigt elke partner aan zijn eigen gevoel van identiteit te behouden terwijl je nog steeds een stel bent. Het bevordert intimiteit, onafhankelijkheid en kracht in plaats van behoeftigheid en vastklampen.

Liefdevolle verbondenheid is onmisbaar. We zijn een intieme relatie aangegaan omdat we ons leven graag willen delen met die ene persoon. Daarbij kunnen we ons veilig voelen, onze kwetsbaarheid tonen en onze behoefte om ons dicht bij de ander te voelen, uiten met liefdevolle aanrakingen.

Als de verhouding tussen verbondenheid en individualiteit gezond is, creëert dat ene gevoel van eigenwaarde en kunnen we beter omgaan met onze emoties. Het is het fundament voor de gedeelde identiteit die een relatie uniek kan maken. Maar hoe vind je die gezonde balans?

Hiervoor is het nodig dat beide partners elkaar kunnen vertrouwen en hun hechtingsemoties en hechtingsbehoeften kunnen delen.

Bij een ongezonde verhouding tussen verbondenheid en individualiteit lukt het niet die behoeften uit te spreken, of vat de partner het verkeerd op. Achtervolgers streven intimiteit na, zich vaak niet bewust van de behoefte van hun partner naar autonomie. Terugtrekkers streven naar autonomie, maar hebben geen idee dat hun partner juist snakt naar intimiteit.

Om uit dit dilemma te komen dienen beide partners de relatie als geheel te bekijken.

Laten we eens kijken naar wat er gebeurt als er te veel ruimte is

 • Een onevenwichtige hoeveelheid afstand creëert een relatie die uit elkaar groeit en waarin partners zich onveilig, ongewenst of onbemind voelen. Het kan een basis vormen voor gevoelens van boosheid, wrok, pijn, onzekerheid, angst en frustratie.
 • Te veel ruimte leidt letterlijk tot afstand die het gevoel geeft dat de emotionele verbondenheid in de relatie verloren gaat. Vreugde, intimiteit en passie beginnen te vervagen en naar de achtergrond te gaan.
 • Als er te veel afstand is in relatie kan je partner aanvoelen als een vreemdeling, een huisgenoot, een zakenpartner of gewoon een co-ouder. Je gaat je misschien zorgen maken dat je niet meer de hoogste prioriteit bent van je geliefde. Een veel gehoorde uitdrukking in deze situatie is: “We leefden al een tijd als broer en zus”.
 • Als er te veel ruimte is, verlies je ook veerkracht in je relatie, kunnen kleine ergernissen snel stress veroorzaken, kun je dingen makkelijker persoonlijk opvatten wanneer het moeilijk wordt. De partner die diep verlangt naar meer nabijheid kan zeer onzeker en angstig worden.

Laten we eens kijken wat er gebeurt als er te veel nabijheid is

 • Als er niet genoeg ruimte is, kan een partner zich gecontroleerd of verstikt voelen en als gevolg daarvan kunnen zij zich op ongezonde manieren distantiëren van hun partner. Om te voorkomen dat zij “zichzelf verliezen”, zonderen zij zich af.
 • Als een partner zich niet meer vrij voelt om voorkeuren, wensen en verlangens als individu aan te geven, is dat een signaal dat er onvoldoende ruimte is in de relatie.
 • Een partner die hunkert naar meer ruimte, kan deze bewust of onbewust creëren door conflicten uit te lokken.
 1. Wat is een achtervolger/terugtrek-relatie?

Als je in een intieme relatie het gevoel krijgt dat je de verbondenheid met je partner verliest of kwijt bent, ontstaat er een soort oer paniek. Deze oer paniek is een natuurlijk reactie. Het activeert het gevaarcentrum in je brein en dat heeft veel invloed op je gedrag. Je schiet in de vecht- of bevriesmodus: je gaat de ander aanvallen, je terugtrekken of je verlamt. Aanvallen en terugtrekken zijn natuurlijke reacties bij verlies aan verbondenheid.

De achtervolger/terugtrek-situatie is het meest voorkomende patroon in veel relaties. De positie van achtervolger of terugtrekker kan zowel door vrouwen of mannen worden ingevuld en kan binnen een relatie wisselen onder invloed van het onderwerp, zoals huishouden of seksualiteit. De achtervolger wil zich in het algemeen meer mondeling verbinden, face to face tijd met elkaar, van hart tot hart. De terugtrekker streeft vaak verbondenheid na door activiteiten. Achtervolgers zoeken over het algemeen liefde bij hun partner. Ze willen bevestiging dat zij nog steeds het belangrijkste zijn voor de ander. Terugtrekkers zoeken respect en waardering. Zij willen weten of hun partner hen respecteert voor wie ze zijn en wat ze doen.

 1. Beide partners raken gevangen in vervormde perspectieven

Wanneer een relatie gevangen zit in een strijddynamiek, stoppen de partners met nauwkeurig naar elkaar te luisteren. Zij zijn in een patroon van veronderstellingen gaan leven. De terugtrekker zegt bijvoorbeeld: “laat me mezelf zijn”. De achtervolger hoort dit als “Ik wil je verlaten”. De achtervolger probeert te zeggen: “Ik wil weten dat je van me houdt”, wat de terugtrekker hoort als: “Je moet zijn zoal ik wil”.

Het kan moeilijk zijn uit deze impasse te komen, omdat elke persoon zijn eigen vervormde perspectieven heeft. Elke partner kan enkele vervormingen van de andere persoon zien, terwijl ze gemakkelijk hun eigen vervormingen over het hoofd zien. Het is geen wonder dat veel van de interacties tussen partners vast komen te zitten in het achtervolger/afstandspatroon en eindigen in een impasse met een gevoel van bitterheid en desillusie over hun relatie. Stellen hebben in zo’n situatie de neiging de schuld bij de ander neer te leggen, wat op geen enkele wijze zal helpen bij het oplossen van het negatieve patroon

Herstel van dit patroon werkt alleen als beide partners op een positieve manier de intentie uitdrukken om er samen uit te komen en voor hun eigen deel verantwoordelijkheid nemen. Achtervolgers, stop met achtervolgen. Terugtrekkers stop met distantiëren. Verander je aanpak en geef je relatie een kans door 100 procent voor elkaar te gaan.

4. Twee verschillende posities maar met dezelfde intentie

De terugtrekkende partner: beschermer van de relatie

De terugtrekker is snel angstig in de relatie en heeft de behoefte rustig te worden door zich af te sluiten en problemen/conflicten te voorkomen of uit de weg te gaan. Hij/zij zal zich verzetten tegen het gevoel gecontroleerd te worden. Hoewel de terugtrekker eigenlijk verbinding met zijn/haar partner wil en deze ook nodig heeft, lokken de gevolgen van het vermijdende gedrag kritiek van zijn partner uit, die dan tot verdere terugtrekking leidt.

Deze terugtrekking is een poging verdere escalatie te voorkomen. Je partner wil niet de gevechten voortzetten of mogelijk verergeren en trekt zich emotioneel terug. Dit kan voelen alsof ze zich afsluiten of zelfs afkeren. Ze geloven niet dat er een manier is om het op te lossen door erover te praten. Ze willen de relatie beschermen door niets te zeggen en zich af te zonderen.

Een achtervolger heeft de neiging om te reageren op relatiestress door de ander juist op te zoeken. Ze willen communicatie, discussie, saamhorigheid en expressie. Ze zijn vasthoudend in hun inspanningen om duidelijk te maken wat volgens hen verkeerd is. Ze zijn bezorgd over de afstand die hun partner heeft gecreëerd en vatten dat persoonlijk op.

Achtervolgers bekritiseren hun partner omdat die emotioneel niet beschikbaar is. Ze zijn vaak overtuigd van hun gelijk. Als het niet lukt te verbinden, zullen ze instorten in een koude, afstandelijke toestand. Ze komen dwingend over, zijn behoeftig, veeleisend en zeuren.

De terugtrekker kan als volgt reageren:

 1. “Laat me met rust, je zit altijd maar op mijn lip. Ik heb tijd voor mezelf nodig.”
 2. “Ik kan geen adem halen als je me altijd maar achtervolgt met je zorgen, je kwesties en je onzekerheid.”
 3. “Er is niets aan de hand, maar láát me gewoon even.”

Inzicht in de wereld van de achtervolger

Achtervolgers vatten het vaak persoonlijk op wanneer de ander aangeeft ruimte nodig te hebben, of deze ta pakken. Wanneer achtervolgers zich afgewezen voelen, richten zij zich met nog meer moeite op het nastreven van verbinding. Dat kan snel zorgen voor kortsluiting. Als zij te dichtbij komen, voelen terugtrekker zich verstikt of gevangen. terugtrekkers die te veel druk voelen voor saamhorigheid, worden bezorgd over het verliezen van hun vrijheid en hun gevoel van eigenwaarde, waardoor ze zich verder terugtrekken. Dat triggert de achtervolger.

Wanneer achtervolgers verbinding nastreven, hebben ze niet in de gaten dat zij de terugtrekker juist wegduwen. Achtervolgers voelen zich afgewezen wanneer hun partner ruimte nodig heeft. Zij zullen vaak proberen een emotionele reactie te krijgen, alleen maar om een soort van verbinding te maken. Ze hebben niet door dat ze daarmee een ongewenste reactie kunnen losmaken. De terugtrekker kan uiteindelijk reageren met woede of rancuneuze afzondering. Geen van beide reacties is bevredigend voor het paar.

Achtervolgers moeten leren dat zij hun behoefte kunnen verwezenlijken door de lasten die zij op hun partner leggen te verminderen. In plaats van je partner aan te vallen en te overweldigen, doe je een beroep op hem of haar door verlangens op een positieve manier uit te drukken.

De achtervolger kan als volgt reageren:

 • “Ik voel me een buitenstaander als je niet met mij praat over wat er in je hoofd omgaat. Ik ben juist heel geïnteresseerd in wat je denkt.”
 • “Ik voel me gekwetst als je tv kijkt als we samen eten, want ik wil graag meer weten over je dag.”
 • “Ik voel me onbelangrijk voor je als je me niet betrekt in plannen met je vrienden. Ik hoef niet alles te weten, maar wil graag op de hoogte gehouden worden.”
 • “Ik wil zo graag dat je mij toelaat in je wereld. Je sluit me gewoon buiten als je zegt: ‘Er is niets aan de hand’.”
 • “Het lijkt alsof je me gewoon wegduwt en je problemen in je eentje wilt aanpakken. Het voelt alsof je mijn partner niet bent en mij niet nodig hebt.”

De achtervolger voelt zich buitengesloten in de emotionele wereld van de partner en voelt zich alleen in de relatie. Een partner met terugtrek gedrag heeft de neiging om te reageren op relatiestress door zich af te zonderen van de ander. Zij creëren fysieke en daarmee ook emotionele afstand. Ze hebben moeite met kwetsbaarheid. Ze reageren op hun angst door zich terug te trekken in andere activiteiten, om zichzelf af te leiden. Ze zien zichzelf als zelfredzaam. Ze zijn het meest aanspreekbaar als ze zich niet onder druk gezet, geduwd of achtervolgd voelen.

 • Weiger ik tijd door te brengen met mijn partner?
 • Als we nieuwsgierig en niet-defensief zijn, kunnen we dan echt onze eigen cyclus en patronen leren kennen, zowel door naar onze partner toe te komen als weg te gaan?

Effectieve strategieën achtervolger

Je bewust worden en observeren

Je denkt dat ruzie maken beter is dan zwijgen. Stilte betekent voor jou een bedreiging, een probleem, het gevoel buitengesloten te worden, een verlies aan saamhorigheid. Je strategie is duwen, beschuldigen, verdedigen, bekritiseren, woede, controle en perfectionisme. Vanbinnen ben je angstig en je denkt: “Ik ben niet belangrijk genoeg voor jou”, maar je spreekt dat niet uit. Wees je er bewust van en erken de ongemakkelijke gevoelens die ontstaan wanneer je partner zich terugtrekt.

In plaats van te handelen vanuit je negatieve gevoelens (van woede of verwijten), praat met je partner over hoe je je voelt en wat jou triggert. Bijvoorbeeld: “Toen je je vanmorgen van me afwendde, voelde het alsof je me buitensloot, gekwetst en boos.” “Laten we praten over waarom we geen tijd meer samen doorbrengen.” “Hoe kunnen we met elkaar opschieten als we niet werken aan onze problemen?”

Je neiging om kritisch te zijn

Kritiek wordt meestal verpakt in ‘je altijd’ of ‘je nooit’ verklaringen. Kritiek is gericht op iemands karakter, niet op zijn gedrag en kan worden uitgedrukt door lichaamstaal. Je kritiek is een verkapte wens. Het is een negatieve uitdrukking van een echte behoefte. Je kan beter starten met “Ik wens” in plaats van “Je wilt nooit…”. Kritiek heeft vaak een ondertoon van beschuldiging. Vaak verpakken we het in meerdere vragen die beginnen met waarom. “Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je dit niet gedaan? Waarom dacht je dat?” Dit soort vragen voelen bij je partner als gebrek aan respect en roept alleen een defensieve reactie op. Het gebruik van een “ik statement” is een goede manier om te voorkomen dat deze interacties veranderen in kritiek: “Ik zou zo graag…” “Ik heb het idee dat we…”

Vaak reageer je met kritiek op je de partner in plaats van zelf kwetsbaar te zijn over jouw gevoelens en behoeften. Iedereen is gevoelig voor oordelen, maar als ze komen van je partner komt het extra hard aan. Dat roept vaak woede op en het drukt je partner uit de relatie. Dat kun je voorkomen door voor een andere manier te kiezen, die je partner naar je toe trekt in plaats van wegduwt. Zeg wat jouw behoefte is in plaats van kritiek op je partner te geven over het niet vervullen van de dingen waar je je partner voor nodig hebt. Zoek naar manieren om je partner te vertellen hoe je van hem/haar houdt, hoe je hem/haar bewondert, aantrekkelijk of mooi vindt en vermijdt kritiek. Praat over je gevoelens met behulp van ik verklaringen en probeer een positieve behoefte te uiten. Wat voel je en wat heb je nodig? Vertel het aan je partner!

Je neiging om te duwen

Een achtervolger zoekt emotionele verbinding in welke vorm dan ook.  Achtervolgers moeten leren om te stoppen met jagen en beginnen de partner uit te nodigen. Maak openingen, maar zet je partner niet onder druk om het op jouw manier te doen of te zeggen.  Zoek contact met je partner over je zorgen, onzekerheid, ongerustheid. Vertel dat je je overstuur en ongemakkelijk voelt en daar graag over wilt praten. Het eerste wat de achtervolger moet doen, is manieren vinden om de achtervolging te stoppen.

Je boze toon duwt je partner weg

Je partner reageert erg op je toon en uitstraling. Probeer daarom een vriendelijke toon en expressie te tonen. Erken dat je niet de enige bent die heeft geleden. Je partner heeft ook last van pijn en verdriet. Houd in gedachten dat alles sterker overkomt. Wat voor de achtervolger voelt als een redelijk niveau van expressie, emotie of passie, zal waarschijnlijk veel intenser voelen en bedreigend overkomen op de terugtrekker. Het effect is dan dat je je partner in een defensieve houding drukt en wegduwt. 

Je neiging naar je partner te wijzen

Achtervolgers hebben de neiging hun partner de schuld te geven voor een relatieprobleem. Vermijd het zeggen van ‘jij’, dat kan wijzen op met de vinger wijzen, de ander de schuld geven, in plaats van praten over gevoelens met behulp van ‘ik-uitspraken’. Uit op een positieve manier wat je nodig hebt: Wat voel ik? Wat heb ik nodig?

 • Wegduwen: “Je praat altijd over jezelf. Waarom ben je altijd zo egoïstisch?”
 • Verbindend: “Ik voel me buitengesloten. Kunnen we alsjeblieft over mijn dag praten?”

Effectieve strategieën voor de terugtrekker

Je primaire neiging benoemen en delen

Terugtrekkers neigen ernaar zich te richten op het verzorgen van hun eigen kalmte en rust door afstand te nemen. Je bent een persoon die zich niet op zijn gemak voelt bij (te veel) nabijheid je kunt je moeilijk openstellen. Je wordt vaak beschuldigd van het niet hebben van gevoelens of dat het je niet kan schelen. Als terugtrekker zeg je tegen jezelf dat er niets goeds komt uit deze gesprekken. Je ziet erover praten als een slechte relationele stap. Je wilt je liever richten op het positieve en hoopt zo uiteindelijk vrede in de relatie te vinden. 

Terugtrekken in stilte met terugkerende negatieve gevoelens is een groot probleem in een intieme relatie. Het onder ogen zien van jouw primaire neiging is een eerste stap. Let op je gedachten, gevoelens en gedrag. Laat je partner weten dat je de neiging hebt je af te sluiten of weg te lopen. Als je dit met je partner deelt, kan je partner je veel beter begrijpen en maakt dit hem/haar gerust. Anders moeten ze raden wat er met je aan de hand is. Als je het hebt uitgelegd, kun je zeggen: “Laten we een pauze nemen.” En spreek af wanneer jullie verder gaan, of dat jij het initiatief neemt om verder te praten.

Je neiging tot verdediging, defensief gedrag, afwijzing of onverschilligheid

Begin met te erkennen wat het effect van jouw gedrag is op je partner en dat wat je partner zei zinvol is. Weerleg niets en accepteer elke emotie van je partner. Zodra je verantwoordelijkheid neemt voor jouw rol en invloed, voelt je partner zich ook gehoord, erkend en voelt hij/zij zich veilig om zich ook kwetsbaar op te stellen.

Je gevoel overstroomd te worden

Als je het gevoel krijgt dat je kopje onder gaat, overstroomd door emoties of gedachten, accepteer je jouw neiging om weg lopen of af te sluiten en deelt dit met je partner. Dit een manier om je kalmte te herstellen en niet je partner te straffen door meteen weg te lopen. Probeer een dialoog te hervatten wanneer je je kalm voelt en in staat bent om rustig te praten.  Loop niet weg, maar zeg dat je even een pauze wilt en dat je weer contact zoekt als je in staat bent om rustig verder te praten.

 1. Je partner geruststellen

Wanneer je partner iets doet waardoor je je onder druk gezet of angstig voelt, vertel dit dan op een rustige, niet-beschuldigende manier. Bijvoorbeeld: “Vandaag merkte ik dat ik de drang voelde weg te trekken toen je me omhelsde.” Je moet je ervan bewust zijn dat je partner waarschijnlijk achter je aan komt, omdat hij/zij angstig is dat je hem/haar in de steek laat. Dit is het ergste wat je partner kan voelen. Wanneer je partner meteen de geruststelling krijgt dat dit niet jouw gevoel is, kan deze ontspannen.  De enige uitweg om te kijken wat er aan de hand is in de relatie, is er samen over te praten. Terugtrekken en afsluiten maakt het alleen maar erger. Zeg hoe je je voelt. Druk je angsten uit en wordt kwetsbaar door te delen dat je je overstuur voelt, verontrust of ongemakkelijk. Neem een pauze daarna. Praat rustig:

 • Wat was het dat je gevoel eigenlijk triggerde?
 • Wat zijn je onderliggende gevoelens en gedachten tijdens het conflict?
 • Wat is je behoefte en wat heb je nodig om je kalm te voelen bij je partner? Je zoekt toenadering tot je partner

Zoek manieren om contact te zoeken door toenadering. Laat merken dat je betrokken bent en wilt blijven. Laat je partner zien dat je geeft om wat er aan de hand is in de relatie. Oefen met het initiëren van een time-out voor emotionele intimiteit en romantiek. Neem het initiatief voor emotioneel contact met je partner om nabijheid, vertrouwen en veiligheid in de relatie te cultiveren. Als de achtervolger weet wanneer jullie tijd samen zullen hebben, zal dit de neiging om druk op je te zetten voor meer aandacht verminderen.

Herken je aspecten hiervan in je eigen relatie en wil je begeleiding om hier (individueel of als relatie)beter mee om te gaan?

 • De eerste stap is om te erkennen dat je die behoefte hebt
 • Wil je hierbij ondersteuning vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan

 

Maak een afspraak voor een gratis kennismaking

 Wil je ondersteuning om jullie destructieve patroon te veranderen vraag dan een gratis kennismakinggesprek aan

Heart Connection

Peter en Lilia van der Ven,

Relatie- en Gezinstherapeuten EFT

www.heartconnection.nl

De dynamiek van achtervolgen en terugtrekken in een liefdesrelatie veranderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *