De Duivelse Dialogen trekt ons uit elkaar

We kunnen niet communiceren

Heb je ooit het gevoel dat je steeds opnieuw in hetzelfde soort conflict geraakt in je relatie? En als je dat herkent, kun je dit terugkerende patroon stoppen? Of voel je je machteloos en hulpeloos? De meeste conflicten zijn protesten over emotionele afstand. Partners zijn wanhopig op zoek om te weten: ben je er nog voor mij? Er zijn momenten in een relatie waarin we ons geliefd en veilig voelen en zeker weten dat het goed is om conflicten aan te gaan. Maar wanneer we geen contact meer kunnen maken met de partner van wie we houden, voel je je niet erg veilig en creëert afstand.

Er komen vragen op die gevaar kunnen betekenen zoals:

 • “Geeft je nog om mij?”
 •  “Hou je nog van me?
 • “Vind je me nog belangrijk?
 • “Als ik pijn heb, kan het je dan nog schelen?
 • “Ben je er voor me als ik je nodig heb?”
 • “Wil je op mij reageren?”
 • “Kan ik op je rekenen?”

Ongelukkige koppels vertellen me vaak dat ze vechten om het huishouden, geld, de kinderen, aanwezigheid, familie of seks. Ze vertellen me dat ze niet kunnen communiceren en dat de oplossing is dat hun partner moet veranderen. “Als zij gewoon niet zo emotioneel zou worden en zou luisteren naar mijn argumenten zouden we ergens komen”, of “Nou, als hij meer zou praten en niet gewoon weg zou lopen, zouden we niet vechten. Ik denk dat we gewoon uit elkaar groeien”.

Partners voelen zich bekritiseerd, buitengesloten en alleen. Onder alle luide argumenten en lange stiltes stellen partners elkaar de belangrijkste vragen in het drama van liefde: “Ben je er voor mij? Zijn ik en mijn gevoelens belangrijk voor jou? Wil je op mij reageren als ik je nodig heb?” De antwoorden op deze vragen, vragen die zo moeilijk zijn om te stellen en zo moeilijk te horen in de hitte van een gevecht, maken het verschil tussen emotionele veiligheid en emotioneel gevaar.   We weten uit honderden onderzoeken naar liefde dat emotionele reactiviteit is wat liefdesrelaties maakt of breekt.

Veel stellen zitten vast in “iets wat altijd zo gaat”

Conflictpatronen zijn vaak terugkerende patronen tussen twee personen. Veelal zijn deze patronen terugkerend, in die zin dat er niet echt een begin of een einde is en het zich steeds weer herhaalt. Een patroon is waarbij de reactie van de een de reactie van de ander versterkt en andersom. We noemen dat ook wel een “duivelse dialoog”. We komen in dat soort situaties terecht omdat we ons onvoldoende bewust zijn van de emotionele behoeften die onze partner heeft. Daarom komen partners elkaar onvoldoende tegemoet. In plaats daarvan ontstaat conflict, kwetsuur en verwijdering. Verandering is pas mogelijk als je het patroon ziet.

Elke partner is betrokken bij de negatieve dans

Het hebben van een relatie is echt betrokken zijn bij een zeer verfijnde dans, waarbij de ene partner reageert op de bewegingen( doet en zegt) van de andere partner in een voortdurende cyclus die hun dans definieert. Wat de inhoud ook is waar paren over vechten, het is vaak de dans zelf die het probleem is.

De focus van het beschuldigen van elkaar naar het helpen van paren om hun patronen van interactie te identificeren, stelt paren in staat hun relatie op een nieuwe manier te begrijpen.

Uit studies blijkt dat zeven van de tien paren die met Emotionally Focused Therapy of EFT worden begeleid, hun relatie kunnen herstellen. Ze doen dit door een uitweg te vinden uit emotionele ontkoppeling en terug te keren naar een veilig liefdevol contact dat vertrouwen opbouwt.

Beide partners zitten gevangen in eenzaamheid

De eerste stap is dat beide partners begrijpen dat het negatieve patroon niet over communicatieve vaardigheden of je persoonlijkheden gaat, of dat je op de een of andere manier een tekort aan iets hebt.  Maar dat het negatieve drama er over gaat dat beide partners gevangen zitten in een gevoel los van elkaar te zijn, eenzaam voelen en niet weten hoe ze ermee om moeten gaan.

In de EFT-relatietherapie leren stellen hoe ze uit de negatieve patronen kunnen stappen en hoe ze elkaar kunnen bereiken op een liefdevolle, responsieve en open manier. En dat ze een veilige emotionele sfeer kunnen creëren waar ze hun behoeften naar elkaar kunnen vertellen en samen kunnen vervullen.

Mate van aandacht neemt af

Relaties beginnen met een intense verbinding, maar na verloop van tijd neemt de mate van aandacht voor elkaar af, waardoor het gevoel ontstaat dat de verbinding is beschadigd. Als het paar er niet in slaagt opnieuw verbinding te maken, zullen waarschijnlijk “duivelse dialogen” plaatsvinden. Deze gevechten kunnen in sommige relaties standaard worden. Als ze aan kracht winnen, kunnen ze het overnemen, wat resulteert in een verwoestend gevoel van alleen zijn.

Een storing in het communicatiesysteem van een paar leidt meestal tot patronen. Men gebruikt woede om een ​​antwoord te krijgen: “Ik kan je niet ertoe brengen om op mij te reageren, dus zal ik boos, dwingend en beschuldigend worden. ‘

Een ander patroon is dat één persoon wordt afgesloten als een manier om met moeilijke gevoelens of de boosheid van de partner om te gaan: “Het lukt me niet je zover te krijgen om op mij te reageren en mij te accepteren, daarom zal ik proberen je niet meer nodig te hebben. Ik zal proberen je buiten te sluiten”.

Je pijn durven voelen

Verdriet, boosheid, gekwetstheid, pijn: we reageren het vaak af naar onze partner of vluchten ervoor weg. Mensen die het beste in staat zijn om relaties te herstellen en warm op te voeden zijn mensen die niet vechten, en ook niet vluchten, maar hun emoties vóélen. Ze zijn niet bang voor ongemakkelijke gevoelens.  

De meesten van ons hebben nooit geleerd om ongemakkelijke emoties te voelen, erover te praten maar eerder hoe het te ontladen of ervan af te komen, of te doen alsof het er niet is. Die onplezierige emoties zijn weliswaar niet leuk om te ervaren. Het vereist oefening om te leren stilstaan en ons af te vragen: wat is hier aan de hand? En vervolgens stappen te zetten om de verbinding te herstellen

Leren op elkaar af te stemmen

Gelukkige stabiele stellen kunnen ruzie maken en vechten, maar ze weten ook hoe ze op elkaar moeten afstemmen en de emotionele band kunnen herstellen na een botsing. Ze doen dit door een uitweg te vinden uit emotionele verwijdering en terug te keren naar het veilige liefdevolle contact dat vertrouwen opbouwt.

Onze geliefde is onze schuilplaats in het leven. Wanneer deze persoon niet beschikbaar is en niet reageert, worden we aangevallen door een tsunami van emoties – verdriet, woede, pijn en vooral angst. Op een geliefde kunnen vertrouwen, te weten dat hij of zij onze oproep zal beantwoorden, is onze aangeboren overlevingscode. Onderzoek is duidelijk, wanneer we voelen dat een primaire liefdesrelatie wordt bedreigd, raken we in een primaire paniek.

De kern is dat de ‘duivelse dialogen’ een noodkreet zijn.

De meeste relatieproblemen ontstaan niet omdat een partner te laat thuiskomt, omdat hij de dop niet op de tandpastatube draait of nooit de afwas doet. Waar die ruzies echt over gaan is een gebrek aan aandacht, vertrouwen, respect, erkenning en begrip. Wat twee partners in de ‘duivelse dialogen’ tegen elkaar zeggen is: ik ben bang je te verliezen, ik laat me niet door jou kwetsen, ik wil meer aandacht, ik wil dat je er voor me bent.’

We onderscheiden drie ‘duivelse dialogen’:
‘Dat zijn: ’zoek de boef’, ‘de protestpolka’ en ‘verstijf en vlucht’. Bij ‘zoek de boef’ gaat het om zelfbescherming. Een partner voelt zich bekritiseerd of kwetsbaar en gaat in het defensief. Door elkaar vervolgens over en weer te beschuldigen en te veroordelen proberen beide partners de controle over hun gekrenkte gevoel terug te krijgen.

In de ‘protestpolka’ protesteert een partner tegen het gebrek aan bindingsgevoel. De ander trekt zich dan terug, hij of zij uit zijn kritiek door te zwijgen. Partners die de ‘protestpolka’ dansen, klagen vaak over communicatieproblemen of constante spanningen.
Wanneer de kritische partner het opgeeft om de aandacht van de ander te trekken – na een vergeefse ‘protestpolka’ – vervalt de relatie in een vicieuze cirkel van ‘verstijf en vlucht’. De kritische partner wendt zich hierbij af, waardoor de partners alleen nog afstandelijk met elkaar kunnen omgaan.

1.“Zoek de boef”

Hierbij is de voornaamste bezigheid het over en weer aanvallen, beschuldigen en veroordelen. Het startsein voor dit reactiepatroon is dat we ons gekwetst voelen door de ander en uit zelfbescherming voor de aanval kiezen. Deze aanval kan een reactie zijn of een preventieve aanval. Het grote gevaar van met beschuldigingen strooien, is dat je terechtkomt in een vicieuze cirkel. Een beschuldiging lokt een andere beschuldiging uit. Waardoor je problemen niet oplost, maar ze juist erger maakt. Een dynamiek die je volgens hem in veel relaties terugziet. We denken dat we met beschuldigingen iemand kunnen veranderen, dat we ze nodig hebben om mensen verantwoordelijk te houden voor hun gedrag. Het heeft dus totaal geen zin om te zoeken naar de schuldige of naar diegene die begint: “Misschien haal ik de trekker al over als hij het niet eens op mij voorzien heeft”. Het is een cirkel, een soort dans, waarin beiden partijen verstrikt zitten en waarin ze heel lang kunnen blijven ronddraaien. Beide partners definiëren de ander als onverschillig of op de een of andere manier defect. Iedereen verliest. Maar dit aanvals-aanvalspatroon is moeilijk bij te houden. Het is meestal de openingsmaatregel voor de meest voorkomende en verleidelijke dans van allemaal – de Protest Polka

2.“De protestpolka”

Dit is het meest voorkomende en verstikkende patroon. De één reikt uit naar de ander, zij het dan op een negatieve manier, en de ander doet een stapje achteruit en trekt zich terug. En … als de één geen reactie krijgt van de ander, dan volgt een nieuw protest en zo herhaalt dit patroon zich keer op keer. De protestpolka is in essentie een poging een reactie van de ander te ontlokken; een oerkreet naar geruststelling en verbondenheid. Volgt deze verbondenheid niet dan herhaalt het patroon zich telkens sterker. “Hoe meer hij weigert met me te praten of mijn gevoelens afwijst, hoe bozer ik word en hoe meer ik hem por”, of “Ik doe alles om een ​​antwoord te krijgen.”, “En hoe meer ik die boze toon in haar stem hoor, hoe meer ik hoor dat ik haar nooit kan plezieren. Ik word gewoon hopeloos en stiller.” Het is deze spiraal die de vijand is, niet de andere partner, hoewel geen van beide partners dit herkent. Ze praten op deze manier met elkaar omdat ze een alarmerend antwoord op de gehechtheidsvraag voelen: “Ben je er voor mij?” In de Protest Polka doet elke partner, een poging om met zijn gevoel van emotionele afstand om te gaan, doet onbewust de ergste angsten van de ander oproepen en houdt de negatieve spiraal gaande.

3.“Verstijf en vlucht”

“Verstijf en vlucht” Deze paren hullen zich in een dodelijk stilte. Het lijkt alsof er niets meer op het spel staat, alsof niemand meer belang heeft bij de relatie, behalve dat er een voelbare spanning in de lucht hangt en de pijn van beider gezichten is af te lezen. Partners hebben zich teruggetrokken in een bevroren toestand van afweer en ontkenning. Ze zijn allebei alleen nog maar gericht op zelfbescherming en proberen te doen alsof ze niets voelen of nodig hebben. Deze houding komt vaak voort uit de Protestpolka, dat gebeurt op het moment dat de achtervolgende, kritische partner het opgeeft om aandacht te vragen en zich stil gaat houden. Als deze cirkel niet wordt verbroken, zal de agressieve partner gaan rouwen om de relatie en zich vervolgens losmaken en vertrekken. De extreme afstandelijkheid tussen partners is een reactie op het verlies van verbondenheid en het gevoel van onmacht om dat weer te herstellen. Niemand probeert nog iemand te bereiken. Niemand neemt risico. In deze dans voelen beide partners zich hulpeloos. Niemand reikt hier naar iemand. Niemand neemt risico’s. Iedereen heeft dekking gezocht. In andere relaties is dit misschien een tijdje goed, maar bij de mensen van wie we houden is deze “geen reactie” ondraaglijk. De partners zijn helemaal niet aan het dansen. Ze zitten buiten de dansvloer.

Giftig gedrag die een relatie onveilig maakt en het negatieve patroon voeden

Ruzies binnen een relatie zijn een vorm van protest tegen het verlies van emotionele verbondenheid. Kritiek, verdediging of terugtrekken zijn eigenlijk allemaal noodkreten naar de partner om hem of haar emotioneel terug te winnen en dat gevoel van veilige verbondenheid te herstellen.

Kritiek geven

Wat is kritiek?

Er is een groot verschil tussen iemand kritiek geven en ergernissen uiten of feedback geven. Bij die laatste zeg je iets vanuit jezelf over het gedrag van de ander. Kritiek is een persoonlijke aanval. Bij kritiek val je de persoon aan en spreek je in termen van altijd, nooit … Kritiek is de brandstof voor een conflict en laat dat dan ook makkelijk escaleren.

 • Je bent zo egoïstisch. Je denkt altijd alleen maar aan jezelf en houdt nooit rekening met mij.

Beter:

 • Ik zou het heel fijn vinden als je me helpt. Het is een flinke klus als ik het alleen moet doen, terwijl jij op de bank televisie kijkt. Als we het samen doen, kost het veel minder tijd.

Verdedigend reageren

Wat is defensief reageren?

Kritiek lokt een typisch gedrag uit, namelijk verdediging.  Defensief reageren biedt een vorm van zelfbescherming door te jammeren, het onschuldige slachtoffer te spelen of door het spelen van de vermoorde onschuld.  Maar als je de bal meteen terugkaatst, kan er nooit een openhartig en eerlijk gesprek plaatsvinden. Je impliceert daarmee eigenlijk dat je het niet belangrijk vindt wat de ander vindt, denkt of voelt.

Hoe uit zich verdedigende reageren?

 • Ja, maar ik heb de hele dag gewerkt en heb dan nadien nog de kinderen in het bad gezet. Ik ben dat vergeten.’

Iemand die in de verdediging gaat, begint vaak met

 • ‘Ja, maar …’. Door zich te verdedigen gaat men niet in op wat de partner die ‘aanvalt’ tracht te zeggen. 

Men doet geen moeite om erachter te komen wat het precies is dat de ander zo stoort, waardoor hij of zij zich niet serieus genomen voelt en er vaak nog een schepje bovenop doet. Meestal gaat de verdediging dan ook weer over in een tegenaanval.

Minachten

Wat is minachting?

Als je iemand minacht, heb je geen respect voor die persoon en zijn of haar gevoelens en behoeften. Er is dan geen ruimte meer voor liefde, maar des te meer voor vijandigheid en wrok.

Je probeert de ander belachelijk te maken. Je zegt bijvoorbeeld iets over je partners spelling of uiterlijk als hij/zij boos is. Je plaatst jezelf daarmee boven de ander. Je gebruikt scheldwoorden en maakt directe beledigingen

Minachting is vaak een opmerking vanuit een superieure positie waar sarcasme, scheldwoorden, directe beledigingen of iets listigs (zoals iemands spelling verbeteren als hij/zij boos is) in zit. Minachting is dè grote voorspeller voor scheiding.

Hoe uit zich minachting?

Dat laat je bijvoorbeeld merken met beledigende, kwetsende of sarcastische opmerkingen, door iemand na te doen of op een andere manier belachelijk te maken, of door met je ogen te rollen. Het is gedrag waarmee je de ander kleiner maakt en zich waardeloos laat voelen.

Bijvoorbeeld:

 • ‘Ben je moe? Ocharm toch! Ik ben hier ook van deze morgen vroeg op om alles gedaan te krijgen, en het enige wat jij kan doen als je thuis komt is in je zetel ploffen als een klein kind en te gaan gamen of op je gsm tokkelen. Ik heb aan jou gewoon een kind erbij.’

Een muur optrekken, terugtrekken of onverschilligheid

Wat is een muur optrekken?

Bij het optrekken van een muur onttrek je je emotioneel aan de interactie en luister je niet meer.

 • Je trekt een muur van zwijgzaamheid op waar niet doorheen te breken valt. Je trekt je emotioneel terug.
 • Er is geen sprake meer van interactie.
 • Je luistert niet meer, maar inwendig kook je!
 • Je wilt het liefst vluchten.
 • Je bent onbereikbaar, zet de tv aan, kijkt op je mobiel middenin een verhitte discussie of je loopt weg. In dit stadium is er sprake van een inwendige emotionele overstroming.

Hoe uit zich een muuroptrekken of terugtrekken?

Je wordt onverschillig, bent emotioneel niet meer bereikbaar en zegt alleen nog het strikt noodzakelijke. Potentieel lastige situaties beantwoord’ je door er vandoor te gaan of door te zwijgen.

In het eerste voorbeeld van de vuilzakken zou dit betekenen dat de partner in kwestie niet reageert en bijvoorbeeld gewoon naar de living loopt en de tv opzet zonder een reactie te geven op zijn partner.

Door zich af te wenden, gaat hij of zij een ruzie uit de weg, maar ook de relatie. Er is geen contact meer, alleen nog afstand. Niets laat de ander zo machteloos achter, omdat je de boodschap geeft: het interesseert me niet meer, je bent lucht voor me.

Is er enige hoop voor ons?

Natuurlijk. Als een stel begrijpt wat ze in een negatief patroon brengt, waar het drama van liefde over gaat, wat onze behoeften en angsten zijn, kunnen ze elkaar helpen uit deze negatieve dialogen te stappen in positieve liefdevolle gesprekken die partners in elkaars armen een veilige haven en thuis brengen.

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Heart Connection

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

LoopbaanCoach & LifeCoach

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 of 070-3960265

 

 

 

Terugkerende negatieve patronen in relaties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *