Onze diepe behoefte is begrepen te worden

Een van onze diepste behoeften als mens is om begrepen te worden is niet mogelijk zonder compassie. Dit betekent dat je partner je echt hoort zonder een oordeel te vellen en je emoties kan accepteren zonder deze te willen veranderen.

Denk terug aan een moment dat er echt naar je werd geluisterd en je echt werd gehoord. Hoe voelde het om helemaal gezien te worden zoals je was?

Compassie is echt het hart van een relatie. Zonder dit zal de relatie moeite hebben om te overleven. Dat komt omdat elke persoon tegenslagen ontmoet en te maken krijgt met verlies. En zonder compassie kunnen koppels geen band opbouwen en verdiepen. Compassie is al als lijm: als er geen lijm is, valt alles uit elkaar.

Relaties bereiken groei en balans wanneer beide partners van plan zijn om compassie te ontwikkelen voor zichzelf en voor elkaar. Zonder compassie is er geen echte intentie om te leren, omdat alleen de liefhebbende volwassene in staat is om compassie te behouden voor zowel zichzelf als anderen

In plaats van proberen de gevoelens van de persoon van wie je houdt te veranderen of te verbeteren, focus je erop om met hen in contact te komen. Wat voelt beter dan dat je met je partner emotionele verbondenheid voelt?

Waarom is compassie zo belangrijk is

Compassie is de kern van goede communicatie in een relatie. Dit betekend dat je je voorstelt om vanuit het perspectief van de ander te kijken en de intentie hebt om zijn lijden te verlichten. Lijden is het verdriet om iets van betekenis verloren te hebben. Lijden is gelijktijdig nauw verbonden met vreugde, want inherent aan elk moment van vreugde ligt het potentieel van verlies van deze vreugde. Omdat momenten van vreugde vluchtig zijn, zijn ze getint met de schaduw van verdriet. De definitie van compassie is een gevoel van diepe meevoelen met het verdriet van een ander die wordt getroffen door tegenslagen en emotionele pijn, vergezeld met een sterk verlangen om het lijden van de ander te verlichten

We hebben allemaal gehoord dat communicatie een van de belangrijkste factoren is voor een gelukkige en succesvolle relatie. Maar compassie is ook een belangrijke factor voor een gelukkig huwelijk. En daar zijn zoveel redenen voor.

Maar als je partner compassie heeft, kan hij je een veilige plek geven om jouw waarheid te uiten, zelfs als hij/zij er niet mee eens is.

Kortom, compassie plaatst je in de schoenen van je partner en helpt je te handelen op een manier die op dat moment het beste ondersteuning biedt om de pijn te verzachten.

Een andere reden waarom compassie belangrijk is, is dat het stellen in staat stelt om prioriteit te geven aan hun partner en op onbaatzuchtige manieren te handelen – allemaal om het voor de ander zo comfortabel mogelijk te maken.

Gratis kennismakingsgesprek

Zorgzaamheid verdwijnt bij ontbreken van compassie

Uit onderzoeken komt naar voren dat baby’s worden geboren met compassie. Als echter kinderen geen emotionele veiligheid kunnen ze zich gaan het afsluiten om zichzelf te beschermen. Maar daarmee wordt hun vermogen om compassie te hebben voor de ander en jezelf verminderd.

Zodra mensen zich afsluiten van hun meevoelend vermogen, kunnen ze anderen grote schade toebrengen door emotionele onverschilligheid en grof of fysiek gewelddadig te zijn. Alleen als we gevoelens van anderen voelen zijn we gevoelig voor de gevolgen van ons gedrag naar hen. Het is door onze compassie dat we ons verbonden voelen met anderen en daarom geen schade aan hen willen toebrengen. Wanneer we zijn afgesloten van gevoelens voor anderen, kunnen we stoppen om gevoelig te zijn voor anderen.

Omdat zorgzaamheid verdwijnt wanneer er geen compassie is, kan de partner aan de andere kant het gevoel hebben dat ze op eierschalen lopen en zich eenzame voelen in de relatie.

De meesten van ons voelen zich erg eenzaam wanneer een geliefde zich op een onverschillige manier gedraagt ​​door schelden, bedreigen, liegen, dichtslaan, verdisconteren, gemene dingen zeggen, fysiek gewelddadig zijn, enzovoort. Het is het eenzaamste gevoel in de wereld wanneer iemand die zegt dat ze van je houdt maar je op respectloze en beledigende manier behandeld.

Overbrug de kloof.

Het is normaal dat er in een relatie voortdurende conflicten en meningsverschillen zijn. Of het nu iets belangrijks gaat, zoals de opvoeding van de om kinderen of iets kleins, zoals wat en wanneer op moet worden gegeten. Verplaats je jezelf in de schoenen van je partner om de kloof te overbruggen om tot creatieve oplossingen te komen.

Het zien van de wereld door de ogen van een ander persoon zal zeker je vermogen vergroten om een ​​extra zorgzame persoon te zijn. Wanneer je kunt samenwerken met je partner en kunt zien wat je partner doormaakt maakt toenadering gemakkelijker.

Hoe kun je je compassie tonen voor je partner?

 • We hebben allemaal aandacht nodig – om ons gezien, gehoord en herkend te voelen. We moeten weten dat het ertoe doet en dat we deel uitmaken van een groter collectief. Denk na over de manieren waarop je elke dag aandacht nodig hebt en zoek aandacht, en denk na over hoe je deze behoefte aan aandacht voor je partner kunt bieden.
 • Als individuen delen we allemaal een dwingende behoefte om ons geaccepteerd te voelen door onze partners en in ons dagelijks leven. Het is gemakkelijk om die aspecten van onszelf en anderen te accepteren die mooi, inspirerend, gelukkig en succesvol zijn. Waar de echte uitdaging ligt, is onszelf en de niet-gewenste eigenschappen van anderen accepteren.
 • Vraag “Wat heb je op dit moment van mij nodig?” “of “wat kan ik voor je doen”
 • Accepteer, omarm en wees er voor je partner wanneer je partner je nodig heeft. Zorg ervoor dat je vraagt of je partner compassie echt nodig heeft op dat moment, anders zou je mogelijk voor irritatie kunnen zorgen.
 • De kracht van aanraking doet wonderen. Raak of knuffel je partner en laat hem of haar je aanwezigheid voelen zonder een woord te zeggen.
 • Luister en hou je mond. We willen vaak onze stem laten horen, maar compassie betekent er zijn voor iemand anders.
 • Heb samen plezier. Compassie kan zo’n serieus onderwerp zijn, een beetje lachen kan precies zijn wat je partner nodig heeft.
 • Geef toe dat je ongelijk hebt. Laat je trots niet tussen jou en je partner staan.
 • Een van de meest meelevende dingen die we kunnen doen is elkaar de ruimte geven. Respecteer het en laat de ruimte beschikbaar zijn.
 • Vergeet nooit dat de behoefte aan compassie voortdurend veranderd. Zoals alles in relaties, het is allemaal afhankelijk van het moment.
 • Iedereen heeft enige mate van genegenheid nodig, inclusief degenen die niet noodzakelijkerwijs de typen met een gevoelige huid hebben. Genegenheid komt in vele vormen voor, waaronder een oprechte glimlach, een vriendelijk gebaar, een zachte aanraking op de arm, knuffels geven of vrijen. Je kunt ook aanhankelijk zijn in je speech door zachte tonen, bemoedigende woorden en complimenten te gebruiken.
 • Ieder van ons heeft een aangeboren behoefte om zich gewaardeerd en gewaardeerd te voelen, vooral door degenen van wie we houden. Zoek naar manieren om uw waardering voor uw partner te tonen door hun acties te erkennen en attent te zijn op gewone zaken.

Wat blokkeert compassie:

Communicatie zonder compassie kan ons snel brengen in een wereld van oordelen. Een oordeel maakt gebruik van taal die onjuistheid of slechtheid impliceert. “Je bent lui.” “Ze is egoïstisch.” “Hij is narcistisch.” Schuld, beledigingen en labels geeft verwijdering in een relatie.

Compassie kan worden geblokkeerd door vergelijkingen te gebruiken als een vorm van oordeel. Vergelijk je eigen muzikale prestatie met die van Mozart en je zult je volledig gedemoraliseerd voelen in plaats van geïnspireerd.

Een barrière voor compassie is het ontkennen van verantwoordelijkheid voor onze daden. Wanneer we de verantwoordelijkheid voor onze acties ontkennen, betreden we een gevaarlijk gebied en distantiëren we onze partner en is een basis voor onverschilligheid. Zelfs als we in de verleiding komen om te zeggen: “ze maakt me ongelukkig of hij maakt me boos”, moeten we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen verwachtingen, gevoelens en acties.

Compassie vraagt oefening.

Tijdens gesprekken krijg je een kans om samen te vatten wat je hebt gehoord. Leg hierbij uit dat je het perspectief en gevoelens van je partner erkend ook als ze anders zijn dan de jouwe.

Het erkennen van het perspectief van je partner vereist niet dat je je eigen perspectief verlaat. Compassie betekend dat je begrijpt waarom je partner die gevoelens en behoeften heeft.

In plaats van proberen de gevoelens van de persoon van wie je houdt te veranderen of te verbeteren, focus je erop om met in contact te komen met je partner over deze gevoelens.

Maak nu meteen afspraak voor gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan. Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection  iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

 

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection  je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

 Heart Connection

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

LoopbaanCoach & LifeCoach

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 of 070-3960265