Coach bij Eenzaamheid

Je niet verbonden voelen

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheid wordt door veel mensen beleefd als een toenemend probleem in onze samenleving en is minder een taboe geworden.

Wij mensen zijn sociale wezens.

Wij zijn sociale wezens. Kenmerk van sociale wezens is dat samenleven met anderen essentieel is voor een normale ontwikkeling en voor de geestelijke en lichamelijk gezondheid. Je eenzaam voelen wil zeggen dat het lichaam protesteert tegen een tekort aan verbinding met anderen. Zoals het lichaam protesteert met een gevoel van pijn tegen een ongezonde situatie, protesteert het met een gevoel van eenzaamheid tegen een eveneens ongezonde situatie. Het gaat hier dus om de afwezigheid van een voor de gezondheid noodzakelijke verbinding, iets wat nadrukkelijk meer is dan een wens.

Als jij je te vaak eenzaam voelt moet je actie ondernemen. ‘Nooit meer alleen’ is waarschijnlijk niet je ambitie… maar wat dan wel precies?

Luister naar de waarschuwing

Eenzaamheid is een waarschuwing die je niet moet negeren. Het vraagt om actie. Doe je niets, blijf je je eenzaam voelen, dan kan het ernstige (hersen-)schade tot gevolg hebben. Als je hulp nodig hebt, zorg er dan voor dat je die krijgt, van iemand die is opgeleid om specifiek te helpen bij eenzaamheid. We verwarren eenzaamheid soms met depressiviteit. Misschien omdat het makkelijker is om te zeggen dat we depressief zijn, dan dat we ons eenzaam voelen. Als eenzaamheid jouw echte probleem is, moet je daar iets aan doen. Weet je niet wat, of hoe je dat voor elkaar krijgt, vraag dan hulp van een coach

Eenzaamheid kan iedereen overkomen

Er rust nog steeds een taboe op eenzaamheid. Alsof het een schande is dat het jou overkomt. Terwijl het iedereen kan overkomen. Daar hoef je je niet voor te schamen. Maar eenzaamheid kan problematisch worden. Dan is het belangrijk er iets aan te doen.

Eenzaamheid komt voor bij 40% van de bevolking, dat 10% zich zeer ernstig eenzaam voelt en zelf niet in staat is dit op te lossen, dat eenzaamheid leidt tot grote gezondheidsproblemen en individuele achteruitgang van functies en dat eenzaamheid een enorme belasting is voor de gezondheidszorg en dat het de maatschappelijke samenhang ondermijnt. 

Gevolgen van eenzaamheid voor de persoon

De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig overlijden. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij gevolgen de eenzaamheid versterken.

  • Permanent verhoogde cortisol-spiegels,
  • Hart- en vaatziekten
  • Verminderde weerstand
  • Langduriger ziekteverloop, minder snelle wondgenezing
  • Versneld verlopen proces bij en groter risico op de ziekte van Alzheimer ’s
  • Verminderd IQ
  • Sociale onhandigheid
  • Geen plezier in de omgang met anderen

Oorzaken van eenzaamheid

Eenzaamheid kan vele oorzaken hebben. Contacten kunnen veranderen of verloren gaan door omstandigheden waarop je zelf weinig tot geen invloed hebt. Zoals ziekte, echtscheiding of het verlies van werk en inkomen. Aanleiding kan ook zijn het verdwijnen van traditionele sociale verbanden zoals kerk- en buurtgemeenschappen. Daarnaast spelen persoonlijke eigenschappen en je verwachtingen van je sociale contacten mee. Eenzaamheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben, maar ook komen door een opeenstapeling van factoren.

Wanneer is eenzaamheid een probleem?

Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het sterk of langdurig voelen. Kort gezegd, wanneer eenzaamheid je ongelukkig maakt of het je belemmert in je functioneren.

Geen schande

Eenzaamheid is geen schande. Iedereen kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen. In sterke of lichte mate. Dit kan bijvoorbeeld komen door veranderingen in je leven zoals verhuizen, met pensioen gaan, het verliezen van een partner of het krijgen van een fysieke beperking.

Eenzaamheid tegengaan is maatwerk: persoonlijke coaching

Eenzaamheid is een signaal dat jou duidelijk maakt dat jouw verbondenheid met anderen niet voldoende is. Eenzaamheid verschilt van mens tot mens en dat geldt ook voor de oplossingen. Dat maakt eenzaamheid tegengaan echt maatwerk. Hoe jij in jouw geval het beste te werk kunt gaan hangt helemaal af van jou als persoon, van je geschiedenis, van je omstandigheden en je karakter. Daarom is er geen standaard aanpak.
Maar er zijn meer mogelijkheden dan je misschien denkt.

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Heart Connection

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

LoopbaanCoach & LifeCoach

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 of 070-3960265

 

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO