Wat als je partner een vorm van Autisme(ASS) heeft?

Als je geliefde autistisch is, kan het onderhouden van een vriendschap of romantische relatie unieke uitdagingen met zich meebrengen. Maar er zijn manieren om een sterker, bevredigender relatie te bevorderen. Je kunt gefrustreerd raken door hun fixaties of rigide gewoonten. Misschien zijn je gevoelens gekwetst door hun botte opmerkingen. In sommige gevallen reageren de partners op manieren die alleen maar onzekerheden aanwakkeren of conflicten laten escaleren. Na een ruzie kan de ene partner zich bijvoorbeeld gestrest en niet gehoord voelen, terwijl de autistische partner afstandelijk wordt.

Je begint een gesprek over iets, maar al snel heb je ruzie over. Escalaties zijn emotioneel belastend en fysiek uitputtend voor beiden. Een voortdurend conflict dat onopgelost is, loopt vaak uit in steeds toenemende gevechten die escaleren in duur en intensiteit. 

Er is empathie nodig om te de-escaleren. Om te de-escaleren is nodig dat beide partner op een empathische manier ervaringen en conflicten kunnen verkennen om pijnlijke emoties in een veilige sfeer te kunnen delen. Beide partners moeten bereid zijn te leren om behoeften en emoties te uiten. Een liefdesrelatie tussen autistische en niet-autistische partner kan groeien en ontwikkelen, op basis dat er voldoende begrip en oprechte acceptatie is over de verschillende manieren waarop elke partner de wereld ervaart. De fundamentele basis dient dan te zijn het dubbele empathieprobleem. Dit betekent dat de autistische en niet-autistische partner zulke verschillende ervaringen van de wereld hebben dat het vaststellen van een gemeenschappelijke basis voor beide partijen even uitdaging is.

De impact, als je partner een vorm van autisme heeft.

  • ”Ik moet altijd voorzichtig zijn met timing en hoe ik iets vraag, anders krijg ik de wind van voren met een enorme scheldpartij en dan heb ik dagen nodig om weer bij te komen”. 
  • ”Ik voel me vaak eenzaam omdat ik de intimiteit, spontane kus en een goed gesprek mis en ik kan met emotionele dingen niet bij mijn partner terecht”.
  • “Je rustige, op jezelf gerichte aard maakte me stilletjes gek. Je slaat uitnodigingen af, laat me alleen naar bruiloften en partijen gaan en het meest ongemakkelijke van alles, is je afstandelijkheid met mijn vrienden”.
  • ”Ik wil mijn partner beschermen naar de buitenwereld maar ik zou zo graag gewoon willen vertellen wat er aan de hand is, maar ik schaam me”.
  • “We hebben best een fijne relatie, maar we hebben dagelijks misverstanden en ik zou graag onze communicatie willen verbeteren”
  • “Ik wil geen kwaadspreken over mijn partner, maar het is wel zwaar met die heftige buien. Je voelt je tekortschieten dat geeft me vaak veel stil verdriet”’’
  • “Ik loop vaak met mijn ziel onder mijn arm als anderen je niet begrijpen en je als stel zelfs mijden. Soms schaam ik me voor het gedrag van mijn partner, maar is het lastig om dit uit te leggen, want je wil je partner niet afvallen””

De gevolgen van Autisme zijn voor de partner vaak groot. Bij de begeleiding van stellen met een Autistische partner komt vaak veel verdriet, angst en schaamte naar boven. Het is vaak alsof de kurk van de fles gaat. Want er is zoveel opgekropte frustratie en verdriet dat er dan uit komt. En dat is prima. Het lucht enorm op en geeft ruimte om er open over te mogen praten en samen verbeteringen te leren.

Het is een uitdaging voor de meeste partners om een balans te vinden tussen hun eigen behoeften/verwachtingen en de behoeften/verwachtingen van hun partner. Hierover openlijk met empathie over praten onder begeleiding kan de verbondenheid flink verbeteren. Ook kan het begrijpen hoe autisme de relatie beïnvloed, de schuld, frustratie, schaamte, pijn en verwarring wegnemen die door een of beide partners worden gevoeld.

Vragen over autisme

Kun je autisme hebben en empathisch zijn?

Ja. Ondanks het stereotype kunnen mensen met autisme empathisch zijn, maar ze beheersen niet het hele spectrum van empathie.

Kan een volwassen persoon met autisme nog empathie leren?

Ja en nee. Onderzoek suggereert dat mensen met autisme empathisch gedrag kunnen leren. Dit is het leren herkennen van de emoties van een andere persoon en de juiste reactie daarop.

Kan iemand met autisme liefde voelen?

Ja. Mensen met autisme voelen liefde en vele andere emoties. Maar gezien hun moeite met het verwerken van emoties en het lezen van sociale signalen, kunnen ze hun liefde een beetje anders tonen. Als het gaat om romantische relaties, kunnen mensen met autisme meer moeite hebben om verbinding te maken. Een intieme relatie omvat veel non-verbale signalen die mensen met autisme vaak kunnen missen.

Angstig voelen.

Het is niet ongewoon voor autistische mensen om een hoog niveau van stress en angst te ervaren. Dit kan leiden tot een neiging om situaties te veel te analyseren. Je partner kan zich mogelijk uren zorgen maken over de vraag waarom je boos bent. Angst kan ook leiden tot slaapproblemen, wat vervolgens kan resulteren in prikkelbaarheid en flinke stemmingswisselingen.

Is het mogelijk om een relatie te hebben met een autistisch partner?

Hoewel mensen met autisme moeite kunnen hebben met sociale interactie, verlangen velen naar een intieme relatie. Een recente studie met meer dan 200 personen met autisme wees uit dat mensen met autisme dezelfde interesse hadden in romantische relaties als personen zonder autisme. Maar personen met autisme hebben wel meer angst rond relaties en vooral bij een romantische relatie.

Het antwoord op “Kunnen autistische personen liefhebben?” is ja, maar autisme kan voor beide uitdagender zijn, omdat de partner met autisme moeite heeft met emotionele en lichamelijke intimiteit.

Een liefdesrelatie met een partner met autisme eis mogelijk als je bereid bent om meer te weten te komen over de aandoening, je partner te ondersteunen en duidelijker je eigen emoties en behoeften duidelijk te maken en niet te verpakken in kritiek en verwijten.

Problemen met empathie

Een van de grote misverstanden over autistische mensen is dat ze empathie missen. In feite worstelen mensen met autisme met één belangrijk aspect van empathie: proberen te bepalen wat iemand voelt op basis van zijn lichaamstaal en andere uitdrukkingsmiddelen, en proberen uit te zoeken wat je in een vergelijkbare situatie zou voelen. Dit kan tot misverstanden leiden. Misschien ziet je partner je geïrriteerde gezichtsuitdrukking of boze toon over het hoofd en leest je partner je stemming verkeerd.

Partners met autisme kunnen wel meevoelen als een diep gevoel van verbinding en als emotionele reactie. Stel je voor dat je als partner van streek bent en huilt. De autistische partner kan ook het gevoel krijgen diep van streek te zijn.  

Partners met autisme kunnen overweldigd raken door de diepte van hun ervaringen en zich daardoor op empathisch niveau kunnen verbinden met hun partner.

Sociale kwesties

Partners met autisme hebben vaak moeite met sociale interactie. Het maakt niet uit welk niveau van autisme ze hebben, ze hebben waarschijnlijk moeite met sociale signalen en het lezen van andere mensen, naast het feit dat ze het moeilijk vinden om de ondertoon van een gesprek op te pikken. Ze hebben ook de neiging om in een drukke sociale omgeving overweldigt te voelen en moeten mogelijk even tijd alleen willen zijn.

Van nature verlangen wij als mensen naar menselijke verbinding. Autistische mensen zijn geen uitzondering en ze zijn in staat om op empathisch niveau contact te maken met anderen. Hun emoties kunnen ook diepgaan.

Behoeften van een autistische partner 

Ze hebben bevestiging en geruststelling nodig

Iedereen begrijpt de kracht van positieve bevestiging en geruststelling. Wanneer je te maken hebt met een autistische geliefde, onthoud dan dat de behoefte aan waardering en geruststelling enorm is.

Ze houden van structuur

Veel autistische geliefden zijn geobsedeerd door herhaling en routine. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn in het normale leven van vaak chaos en wanorde om tegemoet te komen aan deze behoefte aan evenwicht. Maar begrijp, hoe meer je een sfeer van routine en stabiliteit kunt creëren, hoe meer je je partner en relatie laat gedijen.

Gebrek aan expressie betekent niet een gebrek aan emotie

Veel personen met autisme zullen bepaalde expressieve kenmerken missen. Ze vermijden vaak oogcontact, spreken vaak monotoon. Hierdoor kunnen ze apathisch overkomen. Maar gebrek aan expressie betekent niet een gebrek aan emotie of empathie.

“Een uitdaging voor mij is hoe ik inspeel op behoeften of verwachtingen. Ik vind het angst aanjagend”.

Aan het woord een autistische partner: “Ik ben extreem bezorgd en angstig over wat mensen van mij verwachten: wat ik moet doen, wat het protocol is, wat verwacht wordt wat is ik zeg” De hele tijd denk ik: “wat moet ik doen, wat moet ik zeggen” etc.…”Maar ik heb ook een heel sterke wens om mijn partner gelukkig te maken, en voel me heel schuldig als ik weet dat er iets is dat mijn partner wil of nodig heeft en ik niet aan die behoefte heb voldaan. Mensen zeggen vaak dat autistische mensen empathie missen of onverschillig kunnen lijken. Voor mij wil ik altijd zorgzaam zijn en het juiste doen, maar vaak tenzij ik expliciet te horen krijg wat mensen willen, pik ik het niet op. Ik voel me extreem schuldig als ik me realiseer dat ik het niet merk. Dit is voor mij een kwestie die verband houdt met mijn autistisme namelijk niet altijd afgestemd zijn op de behoeften van mijn partner en anderen”.

“Ik heb veel geluk gehad met mijn partner, die bereid is om het voortouw te nemen, om in mijn wereld te treden en geduldig met me te zijn wanneer ik het nodig had. Vanuit dankbaarheid hoop ik dat ik in staat ben om aan de behoeften van mijn partner kan voldoen en gelukkig te maken”.

Wat als je je eenzaam en alleen voelt in je relatie

Als er één woord is dat wij vaak horen als relatietherapeuten van een partner die een relatie heeft met een autistische partner is: eenzaamheid.

Wat betekent eenzaamheid voor de meeste mensen? Over het algemeen betekent het verlies van emotionele verbinding. Het is een frustreert en oncomfortabel gevoel die te maken heeft met niet gehoord, gezien en begrepen voelen.

Wanneer een partner met ons praat over hun eenzaamheid, hebben ze het over een diep bewustzijn dat de intieme verbinding die ze zochten toen ze verliefd waren, niet is ontstaan, maar ook het gevoel dat het niet mogelijk is. Ze beschrijven depressieve gevoelens. Diepe vermoeidheid. Zelfbeschuldiging en andere negatieve zelfpraat.

Maar eenzaamheid kan met de tijd afnemen wanneer beide partners de waarde van empathie leren in een liefdesrelatie en beide de vaardigheden ontwikkelen om empathisch te reageren op hun partner. 

Het dubbele empathieprobleem als tweerichtingsproces

Kun je zien wanneer je partner zich verveelt, gefrustreerd of boos op je is, zelfs als je partner dat niet zegt? Laten we eens kijken naar het voorbeeld van ’tussen de regels door lezen’. Dit is wanneer je iets begrijpt wat je partner bedoelt, zelfs als ze het niet met woorden hebben gezegd.

Partners communiceren vaak informatie over zichzelf zonder zelfs maar een woord te zeggen. De uitdrukkingen op hun gezichten of de manieren waarop ze dingen doen, kunnen grote aanwijzingen zijn wat ze misschien voelen of denken.

Autistische partners kunnen moeite hebben om erachter te komen wat hun niet-autistische partner denkt en voelt, en dit kan het voor de autistische partner moeilijk maken verbinding te zoeken. Aan de andere kan een niet-autistische partner onjuiste aannames doen over hun autistische partner omdat ze te veel tussen de regels door lezen. Ze zien hun aannames als waarheid, zonder te onderzoeken o dit klopt bij hun partner.

Maar het probleem heeft twee kanten: partners die niet autistisch zijn, hebben ook moeite om erachter te komen wat hun autistische partner denkt en voelt. Het zijn niet alleen autistische partners die het moeilijk hebben.

De interactie tussen een autistische en niet-autistische partner en de moeite om elkaar te begrijpen, wordt het dubbele empathie probleem.

Het dubbele empathieprobleem is empathie als tweerichtingsproces dat sterk afhangt van onze manier van doen en onze verwachtingen van eerdere sociale ervaringen. Ze kunnen heel verschillend zijn voor een autistische en niet-autistische partner. Deze verschillen kunnen leiden tot een storing in de communicatie die verontrustend en angstig kan zijn voor zowel autistische als niet-autistische mensen. 

Het kan soms moeilijk zijn voor een niet-autistische partner om te begrijpen wat hun autistische partner voelt, of een autistische partner kan zich gefrustreerd voelen wanneer ze hun gedachten en gevoelens niet effectief kunnen overbrengen en empathisch kunnen reageren op de behoefte van hun partner.

Op deze manier kunnen negatieve patronen ontstaan tussen autistische en niet-autistische partner die het voor hen moeilijker maken om contact te maken, ervaringen te delen en zich in te leven in elkaar.

Empathiegerichte Relatietherapie (voor individuen of relaties)

Jullie krijgen praktisch bruikbare en concrete adviezen in een gespreksklimaat waarin alles gezegd kan worden. Waar je thuis op heftige weerstand kan stuiten maar in de een veilige “setting ” van relatietherapie meer wederzijds begrip te krijgen en de inzet bij je autistische partner is soms hartveroverend. Dit helpt jou om weer warme gevoelens te kunnen krijgen voor je partner, zodat de liefde weer kan stromen en de intimiteit kan verbeteren in jullie relatie.

Lijden aan autisme is heel moeilijk. Autisme heeft invloed op alle facetten van het leven en doet de wereldvreemd lijken. Autismebegeleiding is maatwerk en kan dan ook bestaan uit begeleiding op alle levensgebieden zoals werk, studie, dagbesteding, huishouden, persoonlijke verzorging, financiën contacten, relaties, gezondheid en wonen. Autismebegeleiding kan helpen om betere aansluiting te creëren bij jee omgeving. Daardoor wordt je in staat gesteld zelf oplossingen te vinden voor de dagelijkse gang van zaken.

Persoonlijke afstemming

Elke persoon vraagt maatwerk omdat geen persoon hetzelfde is. Heart Connection sluit nauw bij de specifieke hulpvraag en/of ondersteuningsbehoefte.

Wat kun je verwachten?

Onze passie ligt op het vlak van verbinding met jezelf en met anderen.
Synoniemen hiervoor zijn aansluiting, toenadering, echt contact of op dezelfde golflengte zitten. Het is onze missie om mensen met autisme te leren hoe je deze verbinding kunt maken.

Een persoonlijke aanpak, een betrokken therapeut/coach, een luisterend oor, een deskundige analyse van de vraagstelling en een plan van aanpak over het te volgen traject. Samen bespreken we het plan van aanpak en starten het traject. Tussentijds kunnen we kijken of het plan aangepast moet worden. De frequentie van de bijeenkomsten wordt in onderling overleg vastgesteld.

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 30 minuten.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Heart Connection

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

Relatietherapie & Gezinstherapie

Interculturele Re

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331