Coaching bij Huiselijk geweld

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is niet alleen geweld wat thuis voorkomt. Het is breder dan dat. Eigenlijk zou relationeel geweld een betere term zijn want het zit meer in de relaties die mensen met elkaar hebben. Er is sprake van huiselijk geweld als een kind de hele dag aan zijn lot wordt overgelaten, als het kind geen liefde, troost, geborgenheid of ondersteuning krijgt als het dat nodig heeft. Je spreekt dan over emotionele of psychische verwaarlozing. Dat valt ook onder huiselijk geweld evenals seksueel misbruik of elkaar vernederen, intimideren, uitschelden. Verbaal geweld is ook huiselijk geweld. Veel mensen hebben vaak helemaal niet door dat ze hiermee anderen agressief en gewelddadig behandelen.

Omschrijvingen van betekenissen van begrippen

Er is sprake van huiselijk geweld, wanneer geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer.

Geweld is de aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer.

Huiselijke kring is de kring die bestaat uit partners, ex-partners, gezinsleden, familie en huisvrienden.

Huisvrienden zijn mensen die een vriendschappelijke band onderhouden met de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer en die het slachtoffer in huiselijke sfeer ontmoet.

Kindermishandeling omvat alle bedreigende of gewelddadige interactie, psychisch, fysiek of seksueel van aard, die wordt opgedrongen door mensen t.o.v. wie de minderjarige in een afhankelijkheidsrelatie staat.

Vormen huiselijk geweld

 • Vormen van huiselijk geweld zijn:
 • kindermishandeling;
 • ouderenmishandeling;
 • eer gerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (‘vrouwenbesnijdenis’) of huwelijksdwang;
 • Oudermishandeling;
 • Partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking.
 • Slachtoffers van huiselijk geweld

Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. Maar ook mannen, kinderen en ouderen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Huiselijk geweld komt binnen alle lagen en groeperingen van de bevolking voor.

Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aan. In zo’n situatie kan hun gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg.

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling:

 • Deze signalen kunnen zich breed manifesteren. Te denken valt aan:
 • Lichamelijke signalen ( hoofdpijn, buikpijn, lichamelijk letsel, vermoeidheid e.a.)
 • Psychosomatische klachten (angst: trillen, zweten, hyperventilatie e.a. machteloosheid: neerslachtigheid, apathie e.a.)
 • Gedrag-signalen (verhullende kleding, oogcontact gaat moeilijk, concentratiestoornissen, schrikken van onverwachte aanraking, dierenmishandeling e.a.)
 • Omgevingssignalen (problemen op school, ziekteverzuim, verwaarlozing huis e.a.)

Coaching bij huiselijk geweld

Om het werkelijk anders te gaan doen, vraagt moed, motivatie en inzet. Je hebt immers een aantal nare ervaringen op gedaan en belangrijke vaardigheden gemist die je nu alsnog aan wilt leren. Zoals op een goede manier omgaan met onenigheid of conflicten.

Niet alleen koppels die elkaar pijnlijk behandelden maar ook ouders die het moeilijk vonden om goed met hun kinderen om te gaan of mensen die het erg moeilijk vonden om los te komen van een dwingende, eisende of manipulatieve moeder of vader die hen nog steeds agressief benaderd of onder druk zet als ze iets van hen willen. 

Neem gerust contact op voor meer informatie of een afspraak en stop het domino-effect. Laat huiselijk geweld bij jouw generatie stoppen zodat de generaties die na je komen, liefdevol en veilig op kunnen groeien en gezonde relaties kunnen bouwen met hun partner en kinderen.

Wat te doen?

De meeste mensen praten niet graag over huiselijk geweld. Daarom lijkt het vaak alsof je de enige bent die ermee te maken heeft. Huiselijk geweld komt helaas nog veel te vaak voor.

Er is behandeling mogelijk rond huiselijk geweld, voor het slachtoffer, de dader en de kinderen. Dit kan ook afzonderlijk van elkaar, als het thuis nog niet veilig is.

Gehoord en gezien worden is iets wat zo belangrijk is en helaas vaak niet is gebeurd en gebeurd. Schaamte en schuldgevoel spelen daarin een grote rol. Het is immers iets waar je niet makkelijk over praat…Toch is de stilte doorbreken een eerste stap op weg naar herstel.

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Heart Connection

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

LoopbaanCoach & LifeCoach

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331 of 070-3960265

 

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO