Interculturele Relatie- en Gezinstherapie

Elke relatie moet leren omgaan met verschillen van herkomst, maar wanneer twee verschillende culturen in een relatie samenkomen, zijn de uitdagingen nog groter.  Alle relaties zijn tot op zekere hoogte intercultureel, in die zin dat beide partners uit verschillende families samenkomen met eigen waarden, geloofssysteem, interne cultuur en manier van dingen doen. Maar partners uit verschillende culturen maakt het extra complexer en vraagt extra inspanning. Wanneer stellen ruzie maken over religie, kinderen en tradities, maken ze niet alleen ruzie over het onderwerp. Wat ze echt zeggen is: ‘Ben ik belangrijk voor je om rekening mee te houden met mijn achtergrond? Hou je van me om wie ik ben en waar ik vandaan kom? Zijn mijn waarden belangrijk voor je en wil je je daarvoor openstellen?’

Ongeacht de etniciteit, cultuur of tradities hebben alle mensen dezelfde behoeften: geliefd, gekoesterd, gewaardeerd worden en zich veilig voelen in hun relatie. Dan kunnen beide partner het beste van zichzelf zijn en samen kinderen opvoeden in een liefdevolle en verzorgende omgeving die hen zal helpen om uit te groeien tot gezonde volwassenen.

Je houd van je geliefde – maar tegelijk ben je verbonden met jouw land en cultuur van herkomst. Er is ook een andere kant van de medaille. Je spreekt soms beide een andere taal. Je begrijpt elkaar soms minder goed in de non-verbale aspecten van de taal. Wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor de ander ondenkbaar.

Noodlijdende relaties of gezinnen zijn altijd hetzelfde over de hele wereld op elke leeftijd en gaat over: Geef je om me? Ben ik belangrijk voor je? Wil je op me reageren? Ben je er als ik kwetsbaar ben? Ben ik veilig bij jou? Ben je er voor mij? En als het antwoord is: “Ik ben hier voor je”, kun je met bijna alles omgaan. Je bent kwetsbaarder voor de persoon van wie je houdt, waar dan ook in de wereld. Het is een universele behoefte.

Het beste wat je je kinderen kunt geven zijn ouders die elkaar weten te ondersteunen en elkaar kunnen helpen. Je geeft je kinderen daarmee iets heel waardevols door dat te laten zien wat een liefdevolle relatie is. Je geeft je kinderen een direct beeld van hoe een goede relatie eruit ziet. En dat geeft kinderen zelfvertrouwen met hun vriendjes en op school. Kinderen kunnen dan echt naar zich zelf luisteren en aanvoelen wanneer ze zich veilig voelen.

Een interculturele relatie kan verschillende problemen tegenkomen, waaronder:

Binnen de relatie

 • Wat emotionele verbondenheid is en hoe die samen te creëren
 • Verschillende voorkeuren rond het tonen van genegenheid en het behoud van grenzen in je relatie en je vrienden
 • Religieuze gebruiken en rituelen
 • Verschillen in vrouw- en man rolverwachtingen
 • Verschillen over omgaan met geld en ruimte
 • Levensverwachtingen en doelstellingen.
 • Verschil in fundamentele overtuigingen, tradities en waarden die tot vele conflicten kunnen zorgen.
 • Verschillende opvoedingsstijlen als gevolg van culturele verschillen

Familie en vrienden

 • Relaties met schoonouders en uitgebreide familieleden
 • Betrokkenheid en interactie van uitgebreide familieleden in je relatie
 • Hoe je acceptatie krijgt van je familieleden voor je partner en/of hoe je voorkomt dat aanhoudende problemen je eigen relatie uithollen
 • Verschillende voorkeuren over het al dan niet prioriteren van wij “stel” boven je ouders, broers en zussen;
 • Hoe om te gaan met het verzet van vrienden of familie tegen jullie relatie

Ondanks deze vele stressfactoren hebben interculturele stellen een aantal potentiële sterke punten. Als stellen goed kunnen omgaan met de culturele verschillen kan het de intimiteit, betrokkenheid, en veilige gehechtheid bevorderen.

Welke oplossing bieden jullie aan als Heart Connection voor interculturele stellen?

Wij als Heart Connection geven hier een effectieve en liefdevolle oplossing voor via Interculturele relatie- en gezinstherapie. Vanuit onze eigen ervaring als intercultureel stel en onze ervaringen als therapeut met andere interculturele stellen hebben we een specifieke aanpak gemaakt. Zo kunnen we stellen helpen bij hun behoefte om weer dichter bij elkaar te komen

Met deze specifieke relatie- en gezinstherapie begeleiden wij stellen hoe ze hun culturele verschillen kunnen overbruggen en Dit doen we door ze te helpen bij het creëren van een nieuwe relatiecultuur waar beide zich gelukkig bij voelen en met aandacht voor de positieve aspecten van beide culturen. Dit doen wij in een ontspannen en veilige sfeer want intimiteit vraagt openheid en empathie Tevens geven we hen handvaten mee hoe ze hun liefde voor elkaar levend kunnen houden.

In onze eigen interculturele relatie maakten wij ook moeilijke periodes door. Wij hadden in het begin van onze relatie niet het besef dat onze  interculturele verschillen mede van invloed waren op onze moeilijkheden. Toch realiseerden we ons op tijd hoe belangrijk die culturele achtergrond is voor storingen in onze emotionele verbondenheid. Daardoor hebben we creatieve en vruchtbare oplossingen gevonden met enerzijds aandacht van onze individuele culturele achtergrond en anderzijds onze eigen nieuwe relatiecultuur ontwikkeld als koppel.

Heart Connection is gespecialiseerd om partners met verschillende culturen, etniciteit en  geloof met emotiegerichte therapie en positieve psychologie te begeleiden. Wij helpen koppels, in het bespreekbaar maken van emoties en behoeften om gesprekken te voeren, wat ze voor elkaar voelen en te leren zien wat ze delen, niet alleen wat hen scheidt.

Een concreet voorbeeld van onze therapie aanpak?

Het verschillend omgaan als partners met emoties is een belangrijk thema in onze therapie. Dit lijdt vaak tot onderlinge botsingen en irritaties.

Emoties worden gevormd door de culturele achtergrond. In veel culturen staat harmonie met anderen voorop maar in het westen staat vaak onafhankelijkheid, zelfstandigheid en autonomie op de voorgrond. Een partner uit een andere cultuur zal daarom snel de neiging hebben om zich aan te passen bij de ander of familie en zijn of haar gevoelens en behoeften te onderdrukken. Een partner uit het westen zal juist de neiging hebben om eigen gevoelens en behoeften op de voorgrond te plaatsen.

Een ander voorbeeld is het omgaan met schaamte en bescheidenheid. In veel culturen wordt dit als een positieve emotie gezien als uitdrukking dat je rekening houdt met anderen. In het westen wordt dit juist ervaren als een negatieve emotie die je belemmert in je relaties.

Wij willen als Heart Connection een balans creëren tussen harmonie en zelfstandigheid. Dat je je partner of relatie vooropstelt en tegelijkertijd ook je eigen gevoelens en behoeften deelt met je partner. Dus en-en en niet of-of

Wat is onze aanpak?

Heart Connection heeft een bijzondere aanpak bij interculturele relatietherapie omdat we dit doen als intercultureel therapeuten stel. Ons doel is dat interculturele relaties samen met ons een sfeer creëren waarin beide zich happy voelen en verbonden zijn.

In onze therapie besteden we daarom aandacht aan de belemmeringen die deze happy sfeer belemmeren en hoe daarmee om te gaan. Daarna begeleiden we de stellen om hun relatie dieper en vreugdevoller te maken.

Daarvoor gebruiken praktische oefeningen waarmee partners tijdens de sessies en thuis kunnen oefenen.

Wij doen dat in een ontspannen en huiselijke sfeer zodat beide partners zich thuis voelen.

Programma

Wij hebben een programma ontwikkeld die uit 3 fasen bestaat die we telkens om maat maken voor elk stel

De eerste fase is Stoppen met ruzie maken

 • Wat is het terugkerende ruzie patroon?
 • Wat is hierin de invloed van de cultuur en welke rol heb je in dit patroon?

De tweede fase is de verbondenheid verdiepen

 • Hoe kun partners samen een veilige relatie/gezin ontwikkelen
 • Hoe kun ze omgaan met verschillen in ideeën, gevoelens en behoeften?

De derde fase hoe de verbondenheid leven houden

 • Welke relatie/gezin kernwaarden willen jullie uitstralen en toevoegen uit jullie eigen familie

Culturele verschillen niet onzichtbaar maken

Er is een extra laag voor potentiele conflicten vanaf het moment dat interculturele stellen elkaar ontmoeten dat gaat over hoe ze zichzelf en hun relatie het beste kunnen voeden en ook hoe de betrokkenheid behouden kan blijven.

Hoe kun je omgaan met de individuele etnische, religieuze, seksuele en culturele verschillen van elke partner. Zonder deze onzichtbaar te maken. De onderdrukking van gevoelens hierover kan emotionele problemen veroorzaken die kunnen leiden tot depressie. Want het kan leiden tot een geïsoleerd gevoel en je emotioneel terugtrekken van elkaar in een intieme relatie. Het kunnen koppels profiteren van de rijkdom van hun beide culturen, maar ook van hun verschillen?

Welke behoeften spelen er op het gebied van interculturele relaties

In onze Praktijk zien wij de laatste jaren steeds meer jonge interculturele stellen zich aanmelding voor relatie- en gezinstherapie. In het begin zijn ze verliefd en voelen zich dicht bij elkaar met veel hartstocht. Maar liefde is niet genoeg er is veel inspanning nodig van beide partners om de culturele verschillen te overbruggen. Er is inzicht en vaardigheden nodig om de verbinding te behouden.

Na een tijdje worden de verschillen steeds zichtbaarder en ontstaat er snel onbegrip, irritaties en verwijten naar elkaar Vaak zijn ze er niet in geslaagd om hun culturele verschillen te overbruggen en tot verbinding te komen Na enige tijd ontstaan er relatieproblemen die telkens weer naar boven komen en zich voortdurend herhalen Het patroon keert terug los van het onderwerp waar het over gaat.

Ze ervaren daardoor een intieme verwijdering en hebben daar beide last van.

Wij hebben ons gespecialiseerd op het begeleiden van interculturele stellen met hun specifieke culturele problemen. Dit doen wij vanuit onze eigen langdurige interculturele relatie en onze ervaringen als therapeuten met andere interculturele stellen.

We gebruiken daarbij emotiegerichte therapie die uitgaat van een veilige hechting tussen partners en tussen ouders en kinderen.

 

Belemmerende aannames binnen interculturele relaties

In interculturele relaties is vaak de neiging om je eigen cultuur te verdedigen en aannames te doen over de cultuur van je partner. Partners verdedigen dan hun eigen cultuur omdat het een deel van zichzelf is. De cultuur van je partner is anders dan die van jou en dat kan eng zijn. Maar het zijn deze aannames over de cultuur van je partner die de cultuur van je partner eng, gek of zelfs raar uit laten zien. Culturele stereotypen zijn een bron van misverstanden en doden vaak een gesprek nog voordat het zelfs begon is. Richt je in plaats daarvan op de persoonlijke ervaringen, overtuigingen en meningen van je partner. En zoek uit welke aspecten van de cultuur belangrijk zijn voor je partner. 

Een van de grootste belemmerende aannames binnen een interculturele relatie is: “wij in ons land doen de dingen op de juiste manier”.

Immers, “Mijn familie heeft het altijd zo gedaan, het werkt goed dus ik wil het ook zo doen.”

Er is vaak een neiging om te denken: “De manier waarop we het in mijn land doen is beter.” Dit kan snel en vaak naar voren komen. Maar daarmee sluit je elk open gesprek af. Het gaat erom te onderzoeken wat voor jullie specifieke relatie en gezin goed werkt en waar iedereen gelukkig bij is.

Culturele verschillen in gehechtheid.

Culturele verschillen zijn van invloed op relatieconflicten, maar worden vaak niet bewustzijn herkend in een interculturele relatie. Hoewel soms culturele verschillen door relaties worden gezien als zijnde van invloed op hun conflicten, zijn partners zich vaker niet echt bewust van de impact van hun culturele achtergronden op hun relatie.

Elke partner heeft verschillende ideeën over, hoe, wanneer en welke emoties moeten worden uitgedrukt. Ze zijn gebaseerd op culturele normen en idealen, over hoe gehechtheid eruitziet en hoe een partner zou moeten reageren op gehechtheidsbehoeften. Een duidelijk besef en begrip van deze culturele verschillen in een intieme relatie is van belang voor de emotionele veiligheid in de relatie.

Relatiestress

Interculturele relaties hebben een grotere kans op problemen omdat ze nog meer verschillende waarden, overtuigingen, houdingen en gewoonten hebben dan relaties met gelijke culturen.

Dergelijke verschillen kunnen leiden tot een grotere kans op misverstanden en negatieve patronen, aangezien elke partner zich er vaak niet van bewust is dat zijn of haar aannames en verwachtingen cultuurgebonden zijn.

Problemen duiken vaak op of duiken weer op tijdens periodes van overgang, zoals trouwen, kinderen krijgen, scholen voor kinderen kiezen en de impact die dit heeft op de manier waarop ze met elkaar communiceren en zich met elkaar verhouden zoals bij.:

 • Interculturele relaties,
 • Interreligieuze relaties,
 • Interetnische relaties of
 • Relaties met immigratie achtergrond
 • Relaties waarvan beide partner uit een andere cultuur komen en in Nederland wonen

Ondanks deze vele stressfactoren hebben interculturele stellen een aantal potentiële sterke punten. Als stellen goed kunnen omgaan met de culturele verschillen kan het de intimiteit, betrokkenheid, en veilige gehechtheid sterk bevorderen.

Cultuur geeft emoties vorm

In veel culturen worden emoties niet gezien als iets dat in een individu leeft, maar meer als iets tussen mensen. In die culturen zijn emoties wat mensen samen doen, met elkaar. Dus als je boos bent op je geliefde, is dat er iets tussen jou en je partner speelt. Het denken over emoties als iets tussen mensen heeft gevolgen voor hoe we met emoties omgaan en hoe we emoties in onszelf en anderen herkennen.

Bijna alles over emoties is cultureel: hoe we ze noemen, hoe we erover denken, hoe we ze reguleren. Het idee dat emoties in je zitten en geïsoleerd zijn van cultuur is zelf een (westers) cultureel idee.

Schaamte kan bijvoorbeeld ondraaglijk zijn als je een zelfbeeld hebt om een onafhankelijk persoon te zijn die zich goed over zichzelf moet voelen, wat een westerse culturele norm is. Als je je schaamt, zou je kunnen zeggen: “Hoe belangrijk is het dat ik me goed voel over mezelf?” of “Hoe belangrijk vind ik dat het contact hersteld wordt ?” 

Belangrijke thema’s in een interculturele relatie die stress kunnen veroorzaken

Omgaan met emoties

Over de hele wereld zijn verschillende emoties met elkaar gemeen zoals: verdriet, geluk, angst en woede.  Maar de expressie van deze emoties is erg afhankelijk van de cultuur. De mate waarmee romantische partners omgaan met emoties hangt af van het culturele opvattingen over het individu en de relatie. Onderdrukken ze hun emoties of laten ze dit openlijk zien.

In de Westerse culturen, waar onafhankelijkheid op de voorgrond staat, is emotionele expressie over voorkeuren, verlangens of behoeften belangrijk. Bijvoorbeeld het uiten van ergernis naar je partner als niet aan je persoonlijke behoeften wordt voldaan. In westerse cultuur wordt emotieonderdrukking schadelijk gezien voor de relatie omdat het de onafhankelijke doelen belemmert.

In veel andere culturen, waarin onderlinge afhankelijkheid op de voorgrond staat, wordt van het individu verwacht dat die anticipeert op en tegemoet te komt aan de behoeften van anderen in de relatie en familie. In deze cultuur wordt verwacht dat goede partners de persoonlijke voorkeuren, verlangens of behoeften opzij zetten. Daarom moeten emoties die zich richten op individuele voorkeuren, verlangens en behoeften worden verborgen om de relatie te beschermen en de harmonie te bewaren.

Van partners wordt in deze culturen verwacht dat ze hun ergernis over het gedrag van hun partner onderdrukken, omdat het uiten ervan de aandacht kan vestigen op persoonlijke behoeften en niet die van de behoeften van de partner. Zelfexpressie van emoties wordt niet zo gewaardeerd zoals bijvoorbeeld Oost-Azië als in westerse cultuur. Emotieonderdrukking omwille van relationele harmonie wordt in deze context erg gewaardeerd.

Wat kan intercultureel ouderschap  betekenen voor de kinderen?

De druk op een relatie kan bijzonder acuut worden wanneer kinderen worden geboren en ruzies veroorzaken. Een of beide ouders kunnen bijvoorbeeld hartstochtelijk het gevoel hebben dat kinderen met een bepaalde waarden of geloof moeten worden opgevoed. De ene partner kan tegen de wil van de ander aandringen op een zeer rigide opvoeding of wiens taal zal worden gebruikt bij de opvoeding.

Ouders kunnen ook te maken krijgen met wat het voor hun kinderen betekent om van een gemengde cultuur te zijn. Voor sommige kinderen kan het een bron van pesten zijn, op school worden geplaagd en gekweld.  En ouders kunnen moeite hebben om zich in te leven in een kind dat voelt dat hij of zij niet goed bij een cultuur hoort.

Non-verbale signalen in interculturele relaties

In relatiegesprekken wordt veel van de betekenis overgebracht via non-verbale signalen zoals het  gezicht, gebaren, houding en toon van de stem. De duidelijkste non-verbale emoties zijn geluk en angst. Die worden in bijna alle culturen op dezelfde wijze uitgedrukt. Alle andere emoties zijn snel aanleiding voor misverstanden en dienen daarom zorgvuldig met een vriendelijke en nieuwsgierig houding worden onderzocht.

In een interculturele relatie, heeft daarom non-verbale signalen een extra bijzonder belangrijke rol. Via het non-verbale kunnen gevoelens, gedachten en behoeften worden geuit die je misschien nog niet goed begrijpt maar die je wel kunt zien als je je ogen goed gebruikt en wilt onderzoeken wat je ziet. 

Betrokkenheid van de uitgebreide familie

In sommige culturen heeft de uitgebreide familie(ouders, grootouders, broers en zussen) evenveel rechten als directe ouders. In deze culturen draait alles om het de uitgebreide familie en kerngezin. Als je een relatie hebt met iemand met sterke familie-georiënteerde overtuigingen, is het waarschijnlijk dat ze willen dat hun ouders, broers en zussen en uitgebreide familie worden betrokken bij de relatie- en gezinsproblemen. Dit kan tot allerlei spanningen leiden in de relatie.

Geld- en financiële problemen
In veel culturen wordt geld gedeeld en uitgeleend tussen gezinnen. Als je schoonouders, neven en zussen hebt wordt er waarschijnlijk van je verwacht dat je ze in de toekomst financieel ondersteunt, omdat ze niet zoveel geld verdienen. Het geven van geld aan familieleden en het lenen van geld kan veel stress veroorzaken in interculturele relaties.

Ouderschap

Er zijn extra dilemma’s met betrekking tot de opvoeding van kinderen in interculturele relaties en gezinnen. Als je kinderen hebt, hoe wil je ze dan je eigen cultuur en de cultuur van je partner leren? Wat als er druk is van je partner of schoonouders om de kinderen op hun manier op te voeden? Sociale normen over de hele wereld variëren sterk met betrekking tot het tonen van genegenheid, het tegemoet komen aan de grillen van kinderen, betrokkenheid van familie, jongens- en meisjesspel en gedragsverwachtingen.

Benadering van tijd

Een ander dagelijks aspect is het verschil tot de tijds beleving. De ene kan een zeer relatief gevoel hebben van tijd en de ander kan zee punctueel zijn. De een zal zelden op tijd aankomen, maar zal niet van mening zijn dat te laat te zijn of een heel ander tempo hebben van het leven, zonder precieze vertrek- of aankomsttijden.

De pijn van verlies

Wanneer je als relatie bent geworteld vanuit verschillende religies, culturen of naties, kan je relatie soms complex zijn. Een of jullie beiden rouwt misschien nog om het verlies van je cultuur of geloof. Dit verlies leek misschien in eerste niet belangrijk, maar kan na verloop van tijd veel relatiestress opleveren. Ondertussen begrijpt je partner misschien niet de diepte van je verdriet. Of misschien beginnen de vooroordelen je relatie op verrassende en kwetsende manieren te beïnvloeden.

Na verloop van tijd vervaagt het plezier die je had ervaren in het verkennen van culturele overeenkomsten. Je begint je te realiseren dat sommige van de verschillen dieper gaan dan je dacht. Je hoopt nog steeds dat je liefde deze verschillen kan overwinnen, maar je ziet ook dat ze je voorlopig uit elkaar drijven.

Liefde kan ons verleiden om kwesties van cultuur en geloof te ontkennen of te negeren. Hoewel een dergelijke vermijding goede bedoelingen kan hebben, leidt dit tot isolatie en vervreemding in de relatie en/of gezin.

Het aanpakken van deze problemen is moeilijk en beangstigend, maar uiteindelijk is het een meer veelbelovende strategie dan ze te vermijden. In feite blijken soms die “perfecte” koppels die plotseling en mysterieus uit elkaar gaan.

Culturele verschillen met een steuntje in de rug samen overbruggen

Succesvolle interculturele stellen zijn nieuwsgierig naar de cultuur van hun partner. Ze vinden het heerlijk om hun verschillen te verkennen, en dit helpt hen om een weg te vinden door veel verschillen en misverstanden.

Maar deze partners zijn niet alleen nieuwsgierigheid. Ze vragen zich ook af of en hoe hun culturele waarden hen negatief kunnen beïnvloeden ten opzichte van hun partner. En dan onderzoeken ze die vooroordelen.

Interculturele relaties kunnen werken, maar moeten een open houding hebben ten opzichte van culturele verschillen en een bereidheid om compromissen te sluiten. Door bewust te worden van je eigen veronderstellingen en vooroordelen, ontwikkel je een meer accepterende houding ten opzichte van andere manieren van denken en dingen doen.

Deze culturele verschillen kunnen komen als het gaat om waarden, het opvoeden van kinderen, grenzen met familie, en hoe te communiceren over moeilijke onderwerpen die kunnen worden te wijten aan religieuze of culturele overtuigingen.

Wij als therapeuten hebben een houding van gevoeligheid, respect, nederigheid en empathie voor alle culturen. Wij zien onze taak om relaties en gezinnen dichter bij elkaar te brengen over hun verschillen via begrip en waardering

Daarom zijn de culturele verschillen en verwachtingen met betrekking tot gehechtheid, emotionele expressie en de waardering van bepaalde emoties belangrijk in de Relatie- en gezinstherapie omdat deze sterk gericht is op onvervulde gehechtheidsbehoeften.

De volgende thema’s komen aan de orde die aangepast kunnen worden naar de concrete behoefte van het stel en/of gezin

 • Bewustzijn worden en omgaan met culturele verschillen
 • Stoppen met ruzie maken
 • De verbondenheid verdiepen
 • Jullie verbondenheid leven houden
 • Gehechtheid, kwetsbaarheid, openheid, nieuwsgierige houding en individuele uniciteit;
 • Gemeenschappelijke thema’s;

Wat doet een interculturele relatie- en gezinstherapeut ?

Hoe zien die negatieve patronen eruit in jullie relatie?

Als de jullie verbondenheid afneemt door onder meer culturele verschillen kunnen er conflicten ontstaan; vaak uit angst of onbegrip. Er zijn drie soorten patronen die vaak terugkeren. Jullie vallen elkaar beide aan, één van jullie valt aan en één schiet in de verdediging, of jullie verdedigen allebei.

Bijvoorbeeld, jouw partner doet in jouw ogen iets verkeerd, en jij zegt daar wat van. Je partner voelt zich hierdoor aangevallen, en schiet in de verdediging, trekt zich terug, of valt jou juist aan op iets wat jij misschien verkeerd doet. Een ander scenario is dat jullie beiden teruggetrokken communiceren. Er zijn dan geen conflicten, maar de communicatie is juist heel vlak. Hoe je met deze spanningen omgaat in een relatie wordt erg beïnvloed door je culturele achtergrond

Een relatie- en gezinstherapeut kan vanaf een afstand jullie situatie beoordelen en helpen om valkuilen te herkennen en meer verbonden met elkaar te raken. EFT Relatietherapie omvat drie fases die de therapeut met jullie doorloopt, natuurlijk past de therapeut de therapie aan jullie situatie en behoeftes:

Verklaring van Heart Connection over diversiteit en een interculturele samenleving

Wij zijn tegen alle vormen van racisme en discriminatie en wij ondersteunen de interculturele gemeenschap en diversiteit in de samenleving.

Heart Connection is voor er alle mensen, ongeacht ras, religie, etniciteit, cultuur, seksualiteit, geslacht, bekwaamheid of leeftijd. Wij zijn er voor alle relaties tussen mensen die belangrijk zijn voor elkaar. Wij koesteren sterke, gezonde relaties waar iedereen baat bij heeft: individuen, groepen en de samenleving als geheel. 

Wij als Heart Connection zijn toegewijd aan het ontwikkelen van veilige, veerkrachtige individuen en succesvolle vertrouwensrelaties tussen partners en binnen gezinnen.

We zijn toegewijd aan luisteren, leren en groeien, zodat we onze waarden van gelijkheid en diversiteit beter kunnen uitdragen.  Ons doel is om onze expertise en kennis te delen om de verschillen te waarderen.

Met rechtvaardigheid en diversiteit als fundamentele waarden, is ons werk gebaseerd op de hechtingswetenschap, die stelt dat we allemaal verbonden zijn en gemeenschappelijke behoeften delen om door anderen gezien, gewaardeerd en ondersteund te worden.

Wij streven naar het ontwikkelen van een gevoel van eenheid tussen mensen door:  elkaar als broeders en zusters te zien, elkaar nodig te hebben en afhankelijk te zijn van elkaar. 

Problemen en meningsverschillen kunnen het beste worden opgelost door middel van dialoog. Echte diversiteit in verbondenheid komt tot stand door wederzijds begrip, respect en empathie voor elkaars welzijn en emotionele behoeften.

 

HVBS4A21 Heart Connection DEF from Dutch Content Productions on Vimeo.

 

Gratis kennismaking en verkenning hulpvraag