Educatief Programma: Verbindend Ouderschap op maat voor jullie

Verbindend ouderschap in het gezin is een kortdurend educatief programma voor stellen, waarin jullie stap voor stap werken aan meer verbinding met elkaar en de verbinding met je kinderen. Het is een toegankelijke vorm van gezinseducatie waarbij de focus ligt op groei en verbinding met elkaar. Het effect: het gezin komt meer in balans of de balans die er al is wordt verstevigd. Het wordt in een veilige sfeer gegeven specifiek per stel om beter de praktische situatie als uitgangspunt te nemen. Het programma is dus maatwerk en samen worden de thema’s vastgesteld. Jullie maken zelf de keuzes. Een aantal thema’s kun je hieronder vinden. Er wordt dan ook goed gekeken naar jullie specifieke situatie. Samen met de begeleiders gaan jullie op zoek naar wat in jullie gezin de krachten en de valkuilen zijn en hoe jullie samen de krachten kunnen bundelen.

Waarom verbindend ouderschap?

Er zijn meerdere uitdagingen van moderne gezinnen zoals: de veranderende rollen en verantwoordelijkheden van partners en verzorgers, de toename van gezinsstress en relatieconflicten, afname van positieve gezinsverbindingen en gevoelens van chaos door het combineren van kinderopvang, de eisen van het huishouden en werk. Verbindend ouderschap maakt het makkelijker om met deze uitdagingen om te gaan. 

Ouderschap is vooral verbinding maken binnen het gezin. Als je een relatie hebt met je partner en je kinderen is er vertrouwen en veiligheid. Dus als je wilt dat elke gezinslid zich verbonden voelt is hiervoor volle aandacht en vaardigheid nodig. Het vermogen van ouders om verbinding te maken met elkaar en hun eigen emoties te reguleren is de eerste stap. Je bent dan als ouders beter in het coachen van je kinderen. Wanneer we niet kalm zijn en schreeuwen, verbind je je niet met je kinderen en dus staan ze niet open voor je leiding. Invloed hebben zonder verbinding gaat niet. Ouders kunnen al deze dingen niet doen zonder hun eigen verbinding en emoties te reguleren en kalm te blijven.

Jullie begeleiders

Lilia en Peter, jullie begeleiders, zijn sinds 1997 getrouwd, ze zijn allebei Relatie- en Gezinstherapeuten EFT in hun Praktijk Heart Connection. Na 5 jaar tevergeefs proberen kinderen te krijgen zijn wij opzoek gegaan naar een nieuwe zingeving. Onze onvruchtbaarheid reis heeft ons ertoe gebracht om in afwezigheid van eigen kinderen onze kennis, vaardigheden en opvoedingsharten vooral te gebruiken voor jonge gezinnen en …uw kinderen. Het is een persoonlijke en professionele missie van ons om alle kinderen, waar mogelijk, in een huis te zien opvoeden door twee liefdevolle en toegewijde ouders die zijn toegerust om hen te leren over hun emoties en hoe ze ermee om kunnen gaan.

Onze missie

Heart Connection heeft als missie om aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen te ondersteunen in deze belangrijk levensfase zodat ze hun verbinding kunnen behouden. Een goede band tussen partners is de beste garantie voor goed ouderschap want dan kunnen ze hun kinderen een veilige haven bieden. Wij hebben vanuit onze professionele en persoonlijke ervaringen gewerkt aan dit educatieve programma, die uniek is en we zijn er trots op. Het is een preventief programma om te voorkomen dat ouders en gezinnen in grote problemen komen, in een crisis of zelfs gaan scheiden.

Overvolle agenda’s

Als jullie kinderen krijgen, verandert er veel in jullie leven. Naast het geluk van een jong gezin, word je ook belast met zaken als huishouden, werk, gezondheid en sociale contacten. Investeren in de relatie komt vaak op de laatste plaats te staan in deze drukke jaren, terwijl dit juist een belangrijke schakel is in een harmonieus gezinsleven.

Herken jij ook vermoeidheid door gebroken nachten, een overvolle agenda, weinig tijd voor jezelf, prikkelbaarheid of spanning en stress in de relatie? Verbindend ouderschap in het gezin voor ouders van jonge kinderen brengt jou en je partner en je kinderen dichter bij elkaar. Investeren in de relatie en het gezin, zeker als er jonge kinderen in het spel zijn, is een cadeautje voor alle ouders en hun kinderen of toekomstige kinderen. Want als we bij veilige ouders zijn opgevoed dan ontstaat er vertrouwen in de ander en in de wereld. Als we veel onveiligheid in onze opvoeding hebben ervaren zien we de wereld als een onveilige, onvoorspelbare plek en veroorzaakt onzekerheid en stress. 

Doelgroep

Wij hebben als uitgangspunt de dagelijkse praktijk van (jonge) gezinnen of aankomende gezinnen genomen. Praktische handvaten waarmee ouders meteen mee aan de slag kunnen. De rode draad is betekenisvolle relaties met onze partner, kinderen, grootouders waar we oprecht om geven. Betekenisvolle relaties om je een veilige en ondersteunende basis te geven van waaruit je de wereld net zelfvertrouwen kunt verkennen.

Verbindend ouderschap in het gezin is erg geschikt voor stellen waarbij de relatie en gezinsproblemen niet zo groot zijn, maar die wel het beste uit hun relatie en gezin willen halen. Willen jullie je gezin een boost geven? Wanneer jullie je band willen verdiepen of verstevigen is dit echt iets voor jullie.

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor:

 1. Stellen met jonge kinderen (in de basisschoolleeftijd of jonger).
 2. Aankomende ouders. Voor stellen die van plan zijn om kinderen te krijgen en zich daarop willen voorbereiden. In deze speciale fase van jullie leven komen jullie ook voor specifieke uitdagingen te staan.
 3. Samengestelde gezinnen met jonge kinderen
 4. Interculturele gezinnen met jonge kinderen

Het gezin als veilige haven

Kinderen maken in deze tijd zoveel emotionele en fysieke veranderingen door dat het voor hen gemakkelijk is om zich onzeker te voelen. Maar de duurzame verbindingen die ze hebben met hun gezin vormen de deken van veiligheid die ze nodig hebben om hun beste zelf te worden. Gedurende deze tijd is een gezin een veilige emotionele basis waar je kind zich geliefd en geaccepteerd voelt, ongeacht wat er in de rest van het leven gebeurt.

Jullie gezin kan het zelfvertrouwen, de veerkracht, het optimisme en de identiteit van je kind opbouwen en ondersteunen. Wanneer in je gezin emoties veilige kunnen worden gedeeld, regels, grenzen en gedragsnormen zijn, geeft dit je kind een gevoel van consistentie, voorspelbaarheid, veiligheid en verbondenheid.

Wat is het flexibele programma?

Jullie maken echter zelf de keuzes welke thema’s voor jullie nu belangrijk zijn.

Wat houdt het programma in?

 • Per thema een korte tekst en oefeningen om thuis vooraf te lezen en te bespreken met je partner.
 • Thema bijeenkomsten van 75 minuten met een korte inleiding op het thema, bespreken van de oefeningen (en mogelijk leren van vaardigheden).
 • Mogelijkheid om vaardigheden te oefenen met je partner in een veilige en privé-omgeving

Wat je gaat leren

Deze thema bijeenkomsten in een privé-omgeving en privé setting per stel biedt tools om ouders te helpen een benadering van ouderschap te ontwikkelen die primair verbindend met alle gezinsleden, die zich richt op:

 1. Het belang van (emotionele) verbinding begrijpen binnen het gezin om met zelfvertrouwen succesvol te kunnen zijn, je thuis te voelen en plezier te kunnen maken
 2. Leren om de gevoelens van je partner en je kind te herkennen, erop te reageren en ze te erkennen
 3. Leren hoe je effectief verbindend kunt zijn
 4. Manieren ontdekken om begrip en empathie uit te drukken

Hieronder een aantal belangrijke thema’s. 

I.De ouderrelatie als basis van het gezin

Een sterk gezin geeft alle gezinsrelaties een hoge prioriteit maar in het bijzonder de ouderrelatie als basis van het gezin. Ze praten met elkaar over zowel grote als kleine kwesties. Met volle toewijding prioriteit geven aan je partner en relatie

 1. Hoe gaan we dagelijks tijd voor elkaar nemen?
 2. Welke afspraken maken we om ervoor te zorgen dat we prioriteit bij elkaar en onze relatie geven?
 3. Hoe gaan we elkaar daarbij steunen?
 4. Wat is onze visie als ouders over ons gezin? Wat is ons gezamenlijk doel?
 5. Welke rollen willen we ieder invullen om onze visie te realiseren?
 6. Hoe gaan wel elkaar steunen en samenwerken?

Rolmodel als ouder naar de kinderen voor hun toekomstige relaties

 1. Welke gezinswaarden willen we onze kinderen laten zien door ons voorbeeld
 2. Wat willen we onze kinderen meegeven?
 3. Hoe gaan we dat laten zien?

II.Het gezin als veilige haven

Gezinsleden werken als een team om elkaar te beschermen en voor elkaar te zorgen. De wereld is vaak onzeker en onveilig, maar je gezin is bij je. Het ondersteunt je en laat je weten dat ze met je meeleven. Een hecht gezin maakt geen onderscheid tussen gezinsleden en speelt in op ieders behoeften. Een gezin koestert altijd de uniciteit van elk van alle gezinsleden en erkent hun capaciteiten en sterke punten. Tegelijkertijd helpen ze elkaar hun tekortkomingen te corrigeren. Erken elkaars talenten, verschillen en sterke punten

Betrokkenheid en empathie voor elkaar door 1 op 1 gesprekken en aandacht. Elk kind is speciaal en elk kind heeft speciale tijd nodig waarin hij zijn ouder helemaal voor zichzelf kan hebben.

Door je kind wat “speciale tijd” te geven, ontwikkel je een hechte relatie met je kind. Als je er een voorspelbaar ritueel van kunt maken, kan je kind erop vertrouwen en uitkijken naar deze tijd met jou. Zorg ervoor dat deze “speciale tijd” niet gemakkelijk wordt onderbroken door andere activiteiten. Het besteden van frequente, korte hoeveelheden tijd (slechts 1-2 minuten) betrokkenheid, is een van de krachtigste dingen is die ouders kunnen doen.

Welke behoeften heeft elk gezinslid?

 1. Hoe gaan we hiermee om?
 2. Hoe geven we elk gezinslid de nodig persoonlijke 1 op 1 aandacht
 3. Welke interacties en relatiepatronen zijn belangrijk voor ons gezin?
 4. Wat speelt er in elke relatie?
 5. Hoe kunnen we daarmee zorgvuldig en betrokken mee omgaan?

Verbindende gezinsrituelen en samen plezier maken

 1. Wat zijn onze huidige relatie- en gezinsrituelen?
 2. Hoe kunnen we de verbondenheid en plezier tijdens deze rituelen verbeteren?
 3. Welke nieuwe rituelen willen we introduceren en hoe gaan we dat doen?

Deel gezinsverhalen of vraag alledaagse eenvoudige dingen om een gesprek aan te moedigen, zoals “Hé, wat heb je vandaag op school gedaan?”, “Hoe vind je je nieuwe wiskundeleraar?”

 1. Wat willen we overbrengen met onze familieverhalen? (Bv omgaan met tegenslagen, doorzettingsvermogen, dapper zijn)
 2. Wat zijn onze eigen persoonlijke verhalen?
 3. Hoe gaan we dit delen met elkaar?

III.Leren omgaan met gezinsstormen

Alle gezinnen hebben conflicten, het is een natuurlijk onderdeel van menselijke relaties. Sterke gezinnen zijn in staat om dingen waarover ze het oneens zijn te bespreken door empathisch te luisteren naar emoties en behoeften. Elk gezin maakt ups en downs mee in hun leven en deelt samen een pijnlijke ervaring. Maar geen enkele pijnlijke ervaring maakt de band losser. Door saamhorigheid en betrokkenheid blijft de verbondenheid leven. Ze zijn in staat om met moeilijkheden en crises om te gaan en zijn veerkrachtig. Ze houden rekening met hoe anderen in het gezin zich voelen als dingen stressvol zijn. Ze moedigen gezinsleden aan om samen te werken en gevoelens te delen wanneer het moeilijk wordt.

 1. Wat zijn onze grootste tegenslagen geweest?
 2. Hoe zijn we daarmee omgegaan?
 3. Wat hebben we hiervan geleerd?

Herstellen van verlies van verbinding

 1. Hoe gaan we nu om bij verlies aan verbinding? Welke problemen doen zich daarbij voor?
 2. Welke patronen zien we dan?
 3. Hoe kunnen we beter omgaan met verlies aan verbinding?

IV.Gezinsstructuur

Maak gezinsregels die duidelijk zijn hoe elk lid zich moet gedragen en met elkaar moet omgaan. Bijvoorbeeld: “We praten respectvol met iedereen in ons gezin”, of “In ons gezin helpen we elkaar, wat er ook gebeurt.” Zulke kleine maar duidelijke regels kunnen het gezin sterker en vrediger maken. Wanneer je gezin als een team werkt, voelt elk lid zich erkend voor zijn bijdrage. Laat kleine kinderen deelnemen aan klusjes zoals het oppakken van hun speelgoed of het terugzetten van hun schoenen. Verantwoordelijkheden, gezinsregels en gezinsparticipatie/gezinsbetrokkenheid

 1. Wat zijn onze huidige gezinsregels en verantwoordelijkheden en Hoe ervaren we de gezinsbetrokkenheid
 2. Wat zijn onze ervaringen daarmee?
 3. Welke nieuwe gezinsregels willen we introduceren en hoe kunnen we de gezinsbetrokkenheid verbeteren?

V.Bijdrage als gezin

We maken allemaal deel uit van een gemeenschap, dus het is belangrijk dat je als gezin relaties opbouwt met andere gezinnen. Maar ook dat je als gezin andere gezinnen steunt die het moeilijk hebben, Of dit nu binnen je buurt, schoolsysteem, of een andere weg is, het is belangrijk dat je ook tijd doorbrengt met andere gezinnen. Door dingen samen te doen, met andere gezinnen, versterk je je eigen gezinsbanden en kun je zien hoe je gezinsleden met anderen omgaan.Als gezin het verschil maken naar andere gezinnen en kinderen

 1. Hoe zien we ons gezin in een breed maatschappelijk perspectief?
 2. Welke bijdragen kunnen we als gezin leveren naar andere gezinnen en kinderen?
 3. Hoe kunnen we dit samen met plezier in praktijk brengen

Veilige sfeer

 • Ouders worden niet gezien als onbekwaam of die tekortschieten, maar behoeften hebben om hun ouderschap te verdiepen
 • Het educatieve programma is geen therapie, er wordt dus niet ingegaan op diepe emotionele problemen
 • Alles wat gedeeld wordt is vertrouwelijk
 • Als een van de partners ergens moeite mee heeft bepaald de persoon zelf hoever hij of zij dit wil onderzoeken
 • Alle reacties zijn begrijpelijk, redelijk en kunnen worden geuit

 

 

De uitgangspunten van verbindend ouderschap in het gezin zijn:

 1. Onze diepste behoefte is verbonden te voelen als een veilige haven(relatie/gezin) waar we ons gekoesterd voelen en van waaruit we de wereld in durven te trekken. En naar terug kunnen keren om ‘bij te tanken en energie op te doen’ als dat nodig is
 2. Wij als Heart Connection bekijken een gezinslid niet als losstaand individu, maar in de samenhang van het gezin. Als er bijvoorbeeld binnen het gezin iemand ernstig ziek is, heeft dit invloed op de andere gezinsleden.
 3. Gezinsbanden verbeteren en de veerkracht en zelfvertrouwen bevorderen. Je niet verbonden voelen veroorzaakt angst en paniek en activeert het gevaren centrum in ons brein
 4. De kwaliteit van gezinsbanden bepaalt hoe elk gezinslid zichzelf ziet en hoe je met anderen en met stress kunt omgaan
 5. Verdiepen en/of herstellen van het vertrouwen in elkaar én in jezelf.
 6. Elkaar van binnenuit beter gaan begrijpen, wat onder gedrag schuilhoudt aan gedachten en behoeften
 7. Ouders helpen om emotioneel beschikbaar te zijn voor elkaar als geliefden en naar hun kinderen.

Herken je aspecten hiervan in je eigen relatie en wil je begeleiding (individueel of als relatie) om hier beter mee om te gaan?

 • Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig.
 • Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.
 • De eerste stap is om te erkennen dat je die behoefte hebt
 • Als je hierbij ondersteuning wil, vraag dan een gratis kennismakingsgesprek aan.
 • Klik op onderstaande icoon voor de gegeven

Kosten Educatief programma: Verbindend Ouderschap € 110 per 75 minuten

 

Peter van der Ven en Lilia van der Ven-Rayos van Heart Connection.

Gratis kennismaking en verkenning hulpvraag

 

Verbindend Ouderschap voor het (jonge)gezin of aankomende gezin