Onstabiliteit is een kenmerk van een relatie met een borderline partner. De borderline partner heeft moeite met het omgaan van emoties, het beheersen van hun gedrag en het onderhouden van stabiele relaties.

Partners met borderline voelen emoties intens en langdurig. Het is moeilijk voor hen om terug te keren naar een stabiele basislijn na een emotioneel triggerende gebeurtenis.

De kleinste kleinigheden kan worden gezien als regelrechte afwijzing en zelfs goed bedoelde daden kunnen worden gezien als tekenen van verlating of verraad. In sommige opzichten kan het voelen alsof je relatie half gedroomd is in de geest van je geliefde, met weinig basis in de realiteit.

Je kunt het gevoel hebben dat je constant op de proef wordt gesteld, terwijl je geliefde het ergste probeert te bevestigen, en je kunt merken dat je constant vecht tegen denkbeeldige scenario’s waarin je de slechterik bent.

Andere keren kun je overladen worden met genegenheid en liefde terwijl je het centrum van hun universum wordt, waardoor het lijkt alsof je aan bovenmenselijke normen moet voldoen om te voorkomen dat je hun verwachtingen verplettert.

Voor partners die om hen geven, kunnen hun reacties buiten proportie en overdreven lijken. Voor de persoon met borderline kan het heel moeilijk zijn om te begrijpen wat er voor hen aan de hand is en hoe hun gedrag anderen kan beïnvloeden. Het kan een beetje een achtbaan zijn voor alle partijen.

Een belangrijke factor voor herstel van een borderline- persoonlijkheid is de aanwezigheid van een zorgzame en empathische partner. Met de inspanning, vertrouwen en geduld van beide partners is een stabiele en veilige relatie te ontwikkelen met veel vreugde en intimiteit.

1.Het verband tussen Borderline en onveilige hechting. 

Vroege hechtingspatronen zijn een relevante factor in de ontwikkeling van borderline. Met hechtingspatronen wordt bedoelt de relatie tussen ouder en kind ( zoals emotionele en lichamelijke verwaarlozing) en relaties als volwassene zijn van invloed op borderline zoals traumatische ervaringen. Een ‘borderline persoonlijkheid’ kan het best begrepen worden als een trauma gerelateerd probleem.

Dit heeft geleid tot onveilige gehechtheid en daarmee aan de ontwikkeling en instandhouding van Borderline-symptomen. Borderline partners hebben vaak  vele moeilijkheden gehad waardoor ze moeilijk kunnen omgaan met emoties in de interpersoonlijke relaties zoals woede-uitbarstingen, angst eenzaamheid en een diep gevoel van leegte. 

De kern is het onvermogen van de borderline-partner om zichzelf te kalmeren als gevolg van een onveilig hechtingsverleden. In wezen staat de borderline-partner de hele tijd op scherp op signalen die iets zeggen over : ”niet goed genoeg te zijn”. Elk signaal roept angst op en triggert een ervaring uit het verleden. . De partner is daarom heel belangrijk om kalm te worden door de emoties te erkennen en diep te luisteren. Dus niet: verdedigen, kritiek te leveren of verwijten maken. Want dit gooit olie op het vuur.

Wanneer kritiek, afwijzing, minachting of vijandigheid wordt geuit in een relatie kunnen gevoelens niet worden herkend door de borderline-partner, maar functioneren ze als krachtige triggers voor impulsief, niet bewust gedrag. De borderline-partners zitten in een voortdurende interne strijd met hun partner: vertrouw ik of vertrouw ik niet

Een borderline-partner heeft een veilige relatie nodig om beter om te kunnen gaan met emoties om zijn/haar emotionele behoeften van nabijheid te kunnen delen. Ze moeten de liefdesrelatie ervaren als een toevluchtsoord van veiligheid in plaats van diepe angsten voor een relatie. Hun intense emoties en impulsieve gedrag maken hen kwetsbaar en hebben een veilige relatie nodig om hier meer controle op te

2.De negatieve dans met een borderline-partner

Als borderline-partner zul je een diepe angst hebben voor afwijzing en verlating. Zodra je denkt dat je partner op een of andere manier je in de steek wil laten, duw je hem hard weg. Maar je verlangen om geliefd te worden zal ervoor zorgen dat je ze dan probeert terug te winnen. En dit patroon kan zich voortdurend herhalen en is een van de moeilijkste patronen om te stoppen.

Borderline-partners hebben een overweldigend gevoel van afwijzing ervaren wanneer ze het gevoel hebben als hun partner niet goed reageren op hun gevoelens van verdriet of gekwetstheid. Dit kan betekenen dat een borderline-partner sneller geneigd is om met woede en angst op deze waargenomen afwijzing te reageren dan hun partner.

De borderline-partner kan het gevoel hebben dat reageren met woede ervoor kan zorgen dat hun partner die hen afgewezen heeft, hun fout toegeven. Reageren op afwijzing met woede kan de andere partner echter ook boos maken, waardoor beide partners in een negative interactie terechtkomen.

3.De valkuilen en hoe je kunt voorkomen dat je in een negatief patroon terecht komt?

 1. Emoties analyseren i.p.v. spiegelen en erkennen van de emotie
 2. Probleem oplossen i.p.v. ruimte geven voor gevoelens te delen
 3. Tegenspreken(verdedigen), in discussie gaan om ongelijk te bewijzen i.p.v. ruimte geven
 4. Focus op woorden i.p.v. de emoties onder de verhalen
 5. Angst en woede persoonlijk opvatten i.p.v. wat er wordt getriggerd
 6. Ongeduldig en onrustig reageren i.p.v. kalm te blijven
 7. Te grote veranderingen verwachten i.p.v. babystapjes
 8. Je partner onderbreken, dreigen, pushen i.p.v. te kijken wat je partner nodig heeft
 9. Je partner de schuld geven, kritiek leveren i.p.v. je eigen behoefte en waardering
 10. Verkeerde timing om een gesprek beginnen als jij of je partner onrustig is i.p.v. eerst jezelf te kalmeren
 11. Wantrouwen uitstralen i.p.v. vertrouwen en geloof in je partner en relatie
 12. Label op plakken van jij bent een…. p.v. op concreet gedrag in te gaan

4.Stappen naar herstel

A. Erken het probleem en stel vertrouwen

De eerste stap is erkennen dat er een probleem is. Als je geliefde tekenen van borderline vertoont, is het belangrijk samen hierover te praten hoe daarmee om te gaan in de relatie of met relatietherapeut contact te maken.

Het goede nieuws is dat partners met borderline met doorzettingsvermogen en vastberadenheid van beide kunnen herstellen van de emotionele lasten die borderline op hen en relatie legt.

Het vermogen om te vertrouwen is een sleutelfactor in het proces voor het begrijpen van de relationele verstoringen .

B. Beide partners moeten zich inzetten

Om een gezonde relatie te hebben als je een hebt, is het belangrijk dat beide partners zich inzetten voor het beheersen van symptomen. Niet alleen moet het individu dat worstelt met de ziekte zich concentreren op zijn gezondheid, maar zijn partner moet ook worden betrokken. Hoewel veel mensen misschien niet geïnteresseerd of bereid zijn om met iemands borderline-symptomen om te gaan, zal een liefhebbende en toegewijde partner er alles aan doen om hun relatie te verbeteren.

Om een relatie te laten werken, moeten beide partners accepteren dat borderline persoonlijkheid een echte ziekte is die ze mogelijk op lange termijn moeten beheren .. Het accepteren en liefhebben van een partner, ook al hebben ze deze ziekte, is de eerste stap in het creëren van een goede basis voor een romantische verbinding.

3.Beoefen zelf mindfulness en met je partner.

Mindfulness, simpel gezegd, is aandacht besteden aan het moment op een niet-oordelende manier. Mindfulness toegepast op je relatie kan betekenen dat je volledig aandacht hebt voor je partner en 100% betrokken bent terwijl je met elkaar omgaat. Hoewel afleidingen zoals een lange to-do-lijst of herinneringen aan een stressvolle werkdag in overvloed aanwezig kunnen zijn, zal je relatietevredenheid waarschijnlijk toenemen als je je uitsluitend richt op de woorden van je partner of de activiteit die je samendoet. Regelmatige mindfulness-oefeningen kunnen ook helpen gevoelens van vertrouwen en intimiteit in je relatie te verbeteren terwijl je je op een dieper niveau verbindt. Sommige manieren om mindfulness van anderen te oefenen, zijn onder meer het opmerken van oordelende gedachten over je partner en ze loslaten, niet multitasking, niet vasthouden aan altijd gelijk hebben en met de stroom meegaan in je relatie.

4: Spreek af om dagelijkse tijd voor elkaar vrij te maken en geef elke persoon de kans om te spreken.

Hoewel het in het begin misschien onnatuurlijk aanvoelt, wijs je elke dag 30 minuten tot een uur aan die op hetzelfde tijdstip zijn gepland. Spreek om de beurt in stappen van drie minuten en gebruik een stopwatch om de tijd bij te houden. Als 30 minuten te lang aanvoelt, begin dan met 12 minuten met behulp van de timermethode van 3 minuten. Dit hoge niveau van structuur biedt elke partner de mogelijkheid om zichzelf te uiten en zich zonder onderbreking gehoord te voelen, en brengt ook een verhoogd gevoel van verbinding met zich mee. Houd er rekening mee dat je partner deze tijd kan gebruiken om frustraties te ventileren; de verhoogde structuur kan echter ook nuttig zijn bij het beperken van de duur van mogelijk onaangename interacties.

5.Relatietherapie

De schade die borderline  aanricht aan je geliefde en aan je relatie kan verwoestend zijn, maar met  emotiegerichte therapie   is om een stabieler zelfgevoel te ontwikkelen, hun emoties te reguleren en te leren hoe ze zinvolle relaties kunnen creëren.

Relatietherapie kan een borderline-partner helpen om strategieën te vinden bij het reguleren van uw emoties en om effectief te communiceren om vluchtige situaties te voorkomen en ook om deze emotionele uitbarstingen effectief te bezweren. Hoewel het een uitdaging kan zijn, is het mogelijk voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis om een gezond leven te leiden en stabiele relaties met hun partners te hebben. 

Gratis kennismaking en verkenning hulpvraag

Bijlage

Er zijn 4 type borderline

1.Impulsieve borderline

Dit type kan op impulsieve en vaak gevaarlijke manieren handelen. Impulsieve acties gebeuren zonder rekening te houden met anderen of mogelijke gevolgen.

Gedrag van dit type:

 • Charismatisch
 • Energiek
 • Ongrijpbaar of afstandelijk
 • Flirterig
 • Boeiend of motiverend
 • Eetbuien: Overmatig eten, geld uitgeven of seks hebben
 • Riskant en zelfdestructief gedrag: Onbeschermde seks hebben (inclusief onbeschermde orale seks), seks met meerdere partners, rijden onder invloed, overmatig alcohol drinken, illegale drugs gebruiken, gokken
 • Agressief gedrag: Uitbarstingen, fysieke gevechten, dingen breken, dingen slaan, schreeuwen

2.Ontmoedigde borderline

Dit type heeft sterke angsten voor verlating en extreme acties om echte of waargenomen verlating te voorkomen, zijn de bepalende symptomen van een dit type

Partners met dit type hebben de neiging om hun emoties meer naar binnen te richten dan mensen met andere soorten borderline. Ze geven zichzelf ook de schuld in plaats van met een vinger naar anderen te wijzen.

Ontmoedigde typen kunnen:

 • Intense angst voor afwijzing, verlating en eenzaamheid
 • Perfectionistisch
 • Neerslachtig of vervreemd in groepen
 • Gevoel dat ze geen echte, sterke of betrouwbare banden met anderen hebben
 • Goedkeuring zoeken, maar ook zelfisolatie
 • Zelfverminkend of suïcidaal gedrag
 • Eenzaam en leeg
 • Aanhankelijkheid
 • Behoeftigheid
 • Woede en emotionele stemmingswisselingen als verlatingsproblemen worden veroorzaakt

3.Zelfdestructieve Borderline

Dit type kenmerkt iemand die intens worstelt met zelfhaat en bitterheid. Ze zijn zich al dan niet bewust van wat er gebeurt.

Als een persoon zich zo gedraagt en het gaat gepaard met een merkbare toename van energie, verminderde gevoelens van slaapbehoefte en gevoelens van euforie, kan dit een teken zijn van een manische episode . Praat met uw arts om er zeker van te zijn, zodat u de juiste behandeling kunt krijgen.

 • Middelenmisbruik en misbruik van voorgeschreven medicatie
 • Riskante adrenaline-zoekende activiteiten
 • Zelfbeschadigingsgedrag, waaronder snijden, branden, krabben of slaan
 • Dreigen met zelfmoord

4.Manipulatieve Borderline

Mensen met dit type schommelen enigszins onvoorspelbaar van woede naar verdriet of onwaardigheid. Gevoelens van onwaardigheid en niet geliefd zijn creëren relatie-uitdagingen en een ongezond verlangen naar controle.

Dit type wordt geassocieerd met manipulatie en extreme relatie-ontevredenheid. Middelenmisbruik en ander schadelijk gedrag volgen meestal.

 • Prikkelbaarheid en ongeduld
 • Koppigheid en opstandigheid
 • Passief-agressiviteit
 • Ernstige stemmingswisselingen

De ondersteuning van een geliefde is daarbij zeer welkom.

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Heart Connection

Peter van de Ven

Lilia van de Ven-Rayos

Relatie- en Gezinstherapie

www.heartconnection.nl

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de valkuilen van een partner in een Borderline-relatie en hoe deze te voorkomen?