In relaties tussen partners gaat er regelmatig van alles mis. Elke relatie komt vroeg of laat in aanraking met pijn. Verkeerde opmerkingen worden gemaakt, onachtzaam gedrag en schade aangericht aan de relatie. Relatiekwetsuren kunnen gaan van een negatieve opmerking tot een affaire. Verzoening is echter altijd mogelijk, hoe onwaarschijnlijk dat in eerste instantie misschien ook lijkt.

Alleen oprecht spijt betuigen en vergeving schenken kan ervoor zorgen dat relaties dan niet kapotgaan. Spijt en vergeving zijn twee aspecten van liefde. En bij verzoening ontstaat er telkens een herstel van vertrouwen. Verzoening is als veilige verbondenheid in een relatie hersteld wordt, nadat er een emotionele breuk en/of vertrouwensbreuk is opgetreden.

De reparatie van vertrouwen kan lang duren in een liefdesrelatie als de emotionele kwetsuur groot is. De gekwetste partner zal natuurlijk angstig zijn voor verdere pijn en zichzelf beschermen. Het herstel van het vertrouwen vereist daarom de inzet van beiden partners om tot verzoening te komen. Verzoening is een belangrijk onderdeel van elke intieme relatie, want laten we eerlijk zijn, wij zijn geen van alle perfect. En elk individu is ongelooflijk anders. Stellen die een “fantasieband”  willen  één identiteit te vormen , volledig synchroon lopen en als één te functioneren, vergeten deze basisrealiteit. Elke relatie moet leren om met ruzies en pijnplekken om te gaan om de verbinding te herstellen. Want ieder van ons wordt gekwetst en zal onvermijdelijk fouten maken. Als je echter wil genieten van een duurzame liefdesrelatie met je partner  die we waarderen en met wie we ons leven willen doorbrengen, willen we misschien ons vermogen om te verzoenen te leren en te oefenen. Door het oefenen om goed te reageren op de emotionele pijn van je partner , helpt om de vertrouwensbreuk te verlichten en vergeving en verzoening aan te moedigen. Hieronder meer.

Als je als stel geen verzoening beoefent, kan dit de volgende effecten hebben zoals:

 • Woede en bitterheid in je relaties brengen
 • Een onvermogen om te genieten
 • Depressie en angst
 • Gevoelens dat je geen betekenis of doel hebt
 • Een verlies van verbondenheid met anderen
 • Gebrek aan verzoening roept negatieve emoties oproept en meer veroorzaakt conflicten veroorzaakt.
 • Relaties die geen verzoening beoefenen, hebben meer kans om zich bezig te houden met ” negatieve tactieken” en zijn minder goed in staat om compromissen te sluiten of problemen samen op te lossen.

Waarom is verzoening belangrijk in een relatie na een pijnlijk incident?

Verzoening gaat over het herstellen van vertrouwen. Als het vertrouwen is geschonden, is verzoening van cruciaal belang om een relatie op een gezonde manier voort te zetten. Door verzoening ervaar je vredigheid, vreugde en liefde voor elkaar.

De vrucht van geen verzoening is: bitterheid, wrok, cynisme, relatiestress en gezondheidsproblemen. En bovenal een koude en hardvochtige relatie. Weigeren om spijt te betuigen en te vergeven is vasthouden aan de pijn, wat resulteert in een gesloten hart.

Om jezelf te beschermen, sloot je je mogelijk vaak af, trok je je terug in jezelf, werd je stil en hield je afstand.  Je was mogelijk verlamd was van schuld en schaamte. 

Soms, vanwege angst, schaamte, wrok of vanwege de wens dat de ander de eerste stap zet, wordt die verzoening langer uitgesteld dan beide partners eigenlijk wensen.

Maar voordat je echt aan verzoening begint te werken, moet je door oprechte spijt betuigen, berouw tonen en ontvankelijk zijn om je partner te vergeven.  

Vergeving moet diep vanuit het hart komen en geen oppervlakkige woorden.  Er is geen echte verzoening mogelijk zonder diepe vergeving en spijt. Vergeving en spijt moeten voorafgaan aan verzoening Beide zijn nodig om tot verzoening te komen.

Voor spijt en vergeving zijn 6 principes noodzakelijk:

 1. Eerlijkheid en zet je ego opzij. Als je niet eerlijk tegen jezelf bent over hoe het je pijn heeft gedaan of hoe je je partner pijn hebt gedaan, spring je terug in je oude relatie omdat je niet echt de kern van je pijn hebt gedeeld. . Verzoening vereist eerlijkheid. Of je nu de kwetsende of de gekwetste partner bent, bereid je voor om dingen over jezelf te horen die je misschien niet leuk vindt. Je Wees bereid om toe te geven dat je iets fout hebt gedaan, dat je gekwetst voelt en bereid bent om de dingen vanuit het perspectief van je partner te zien.
 2. Geduld: Het kost tijd om problemen in je relatie op te lossen
 3. Bescheidenheid: erkennen dat je fouten maakt en er niet omheen draaien. ‘Ik heb het niet goed gedaan. Ik heb een grote fout gemaakt en je pijn gedaan…’
 4. Emotionele betrokkenheid: empathisch reageren op elke emotionele pijn van je partner zonder je te verdedigen
 5. Toewijding aan de relatie: laat zien dat je relatie belangrijk vindt en bereid bent om het goed te maken en er alles voor te doen. Maak het goed. Als je je partner pijn hebt gedaan moet  je verantwoordelijkheid nemen voor je daden en het goedmaken.
 6. Wees moedig en zet als eerste een stap. De eerste stap zetten om de pijnplek te bespreken  is een teken van moed en toewijding aan de relatie.

Neem zelf het initiatief om te verzoenen

Het verzoeningsproces is geen makkie. Het is een proces dat tijd, moeite en een vasthoudendheid vraagt om ongemakkelijke gesprekken te voeren. Het zal vaak rommelig zijn. De harten zijn verhard. Gevoelens zijn gekwetst. Emoties staan op scherp. Emotionele wonden staan wijd open.

Ben moedig en neem toch als eerste de stap om je te verontschuldigen, in plaats van te wachten tot je partner eerst zijn of haar deel toegeeft. Je zult je kwetsbaar moeten opstellen. Je zult je ongemakkelijk voelen. Maar duw dit niet weg.  Al je weet dat je iets verkeert hebt gedaan, weet je dat je het goed moet maken om verder te kunnen gaan. Zet daarom de eerste stap. Verbroken relaties worden, niet per ongeluk hersteld. Ze vereisen doelgerichte actie.

We kunnen proberen de pijn te ontkennen of de vertrouwensbreuk te negeren. We denken misschien dat de tijd alle wonden heelt, maar het verplaatst de pijn alleen maar onder de oppervlakte, waar het de relatie negatief zal blijven beïnvloeden.

Te vaak nemen te veel partners hun toevlucht naar anderen om hun kant van het verhaal te bepleiten, om erkenning van hun gevoelens te krijgen, om hun woede te rechtvaardigen. En ze gaan niet naar hun partner die hun pijn heeft gedaan. Daar moet je mee stoppen.

Want vaak kom je tijdens deze ontmoetingen met anderen in een beschuldigende modus. Probeer dus eerst te begrijpen wat er in je relatie is gebeurt en verhelder je eigen emoties naar je partner.

Waarom zijn partners vaak niet bereid zijn het initiatief te nemen om het verzoeningsproces te beginnen?

Verzoening vereist nederigheid

Het vraagt een juiste houding door te erkennen dat je iets verkeerd hebt gedaan. Dat je in gebreke bent geweest. Dit is het principe van nederigheid, Dit stelt je in staat om verzoening tot stand te brengen. Er moet een prijs worden betaald voor verzoening en die prijs wordt gewoonlijk “Je trots inslikken”, “De strijdbijl begraven”, “Toegeven dat je ongelijk hebt” genoemd.  Elke daad van verzoening vereist dat iemand in de gekwetste relatie, bij voorkeur beide, zijn fout toegeeft en zijn wens om de schade te herstellen.  Dit vraagt om nederigheid

Verzoening vereist kwetsbaarheid

Je hart blootleggen om je aandeel in de beschadigde relatie onthullen betekent je kwetsbaar opstellen. Je bent kwetsbaar over je eigen pijn en de pijn die je hebt veroorzaakt bij je partner. Je geeft toe dat je iets niet goed hebt gedaan. Verzoening zal nooit plaatsvinden totdat het hart is bloot gelegd.

Telkens wanneer je je hart blootlegt, loop je de kans dat je hart opnieuw wordt gebroken. Maar wil je je hart daarom niet meer wilt blootgeven? Wil je op die manier leven?

Wil je door het leven gaan in een cocon, veilig om niet meer gekwetst te worden, maar afgesneden van je partner en relaties die je liefde, leven en vreugde geven?

Verzoening vraagt vergeving

Vergeving is niet optioneel bij het verzoenen van een verbroken relatie. Vergeving houdt in dat je het verleden en je pijn loslaat, zodat je verder kunt met de rest van je leven. Vergeven ode in allereerst voor jezelf om weer vrij te zijn van negatieve emoties. Vergeving betekent dat er geen wrok of bitterheid meer is. We stellen opnieuw vertrouwen, zonder te eisen dat je partner nu perfect moet zijn. Vergeving is pijn uit het verleden loslaten om weer vrijuit en vreugdevol te kunnen leven.

Verzoening is een wederzijds proces.

Het verzoeningsproces in een liefdesrelatie is een proces die gedurende de hele relatie doorgaat. Het vraagt moed en geduld om enerzijds je emotionele pijnplekken bespreekbaar te maken en anderzijds open te stellen voor de gekwetstheden van je partner.

Het verzoeningsproces in een liefdesrelatie is iets dat van beide partners moet komen en kan niet worden afgedwongen. Maar het verzoeningsproces in een relatie begint met verzoening met jezelf, dat je jezelf kunt vergeven iets niet goed gedaan hebben en daarna spijt kunt betuigen naar je partner. Want in een relatie gaat het niet om individualistische levenshouding maar om verantwoordelijkheid voor de relatie als geheel. 

Er is maar één persoon nodig om spijt te betuigen of te vergeven, maar er zijn er twee nodig om tot verzoening te komen en de verbinding te herstellen en te verdiepen.

Met alleen vergeving bereik je niet altijd verzoening. Voor verzoening zijn beide partners nodig (gekwetste partner en kwetsende partner).  Pas als de kwetsende partner oprecht spijt betuigd en oprecht beloofd herhaling te voorkomen kan de partner weer worden ‘binnengelaten’ bij de gekwetste partner.

De gekwetste partner herstelt het vertrouwen door transparantie en het delen van de pijn en het gebroken vertrouwen met de kwetsende partner te herstellen. De uitdaging van de kwetsende partner is de emotionele pijn toe te laten en de mogelijke afweer bespreekbaar te maken en onder controle te houden. Dit zijn twee aspecten voor het opnieuw veilig verbinden.

Bereidheid er iets aan willen doen
De grootste verleiding is de verantwoording voor het proces in de schoenen van de andere partij te schuiven. Hoewel deze ook zijn of haar verantwoording heeft, ligt het succes in de verantwoording, die je zelf neemt. Als jij bereid bent er alles aan te doen, dan ben jij goed op weg. Doet de ander dat niet, dan kun je jezelf tenminste eerlijk in de spiegel aankijken. Onze angst dat die ander niet dezelfde stappen zet of niet minstens evenveel inzet, maakt dat we naar de ander gaan kijken in plaats van prioriteit te geven aan de eigen verantwoording. Een volgende stap om opnieuw te kunnen gaan leven met de andere partij is te gaan aanvaarden dat die ander ook maar een mens is. Een mens met eigen goede kanten en eigen gebreken. 

Hoe overtuig je je partner van je oprechte spijt?

Als je het meent, en je je schroom en schaamte niet vooropstelt, maar denkt aan je partner, kun je woorden vinden en/of via lichaamstaal die je partner kan ontvanger. En dat is, hoewel zeker geen garantie, de eerste stap naar vergiffenis. Berouw is oprechte innerlijk verdriet en pijn zien in de ogen van je partner die je pijn hebt gedaan.  Spijt of berouw is een verontschuldiging die voortkomt uit echte innerlijke compassie voor je partner.

Als je iets hebt gedaan of gezegd waarover je je achteraf vervelend voelt, kun je zeggen dat het je spijt. En op die manier kun je begrip vragen voor je fout of vergissing. Immers fouten maken is menselijk. Dat doen we allemaal. Maar als het je écht spijt, en het dus niet alleen vervelend vindt dat het zo is gelopen, maar oprecht berouw hebt, dan moet je ook op een goede manier je verontschuldigingen kunnen aanbieden. Zodat je bedoeling goed overkomt.
Neem je de verantwoordelijkheid op je dan betekent dit dat je actief iets doet. Of je er nu wel of niet iets aan kon doen, of er nu wel of niet externe factoren waren en of je nu wel of niet de schuld had. Je neemt de verantwoordelijkheid en wilt de gevolgen ervan dragen. Dan is het tijd om je verontschuldigingen aan te bieden.
Laat zien dat je berouw hebt.

Dit doe je door je gevoel ook tot uitdrukking te laten komen in je lichaamstaal en houding.

Neem je verantwoordelijkheid. Welke vorm je verontschuldiging ook aanneemt, maak het kristalhelder dat je de verantwoordelijke partij bent en hij degene is die is geschaad. Probeer de schuld niet te bagatelliseren, rechtvaardigen, of de schuld te delen

Een beter uitgangspunt is om te zeggen dat iets jouw verantwoordelijkheid is. Want dan is er ruimte voor verbetering. Je neemt de verantwoordelijkheid om aan jezelf en je relatie met de ander te werken.”

Gebruik de kracht van aanraking. Een verontschuldiging gecombineerd met het vasthouden van elkaars hand of een hand op de schouder van de ander, gevolgd door een knuffel, kan zelfs nog effectiever zijn. Aanraking drukt intimiteit (je kent en begrijpt hem) en oprechtheid (je meent echt wat je zegt) uit.

Laat je verontschuldiging gepaard gaan met een zorgzame daad. Een goede verontschuldiging toont aan dat je de andere persoon goed kent, en iets doen waarvan je weet dat het gewaardeerd zal worden kan dit alleen nog maar meer versterken.

Het nemen van de eerste stap:
Vaak is de neiging om de eerste initiatie af te wachten wat de andere partner doet. Maar als je verantwoordelijkheid neemt voor de relatie neem je de eerste stap.

Het proces van verzoening begint wanneer we de eerste stap nemen als antwoord op het zien van de pijn van je partner en voor je eigen gemoedstoestand. Met verzoening in een relatie wordt hier bedoeld je partner de hand reiken, herstel van verbroken verbinding, goedmaken en vrede sluiten.

Oprechte spijt heeft drie elementen:

(1.) de erkenning van de pijn bij de partner

(2.) het betreuren van de veroorzaakte pijn door een empathische reactie door het verdriet te voelen wat je je partner hebt aangedaan

(3.) het oprechte voornemen de daad niet te herhalen

Echte vergeving is een pad naar groei in een relatie.

Vergeven betekent niet dat je goedkeurt wat je partner heeft aangedaan of het vergeet. Het betekent de aangedane gekwetstheid minder persoonlijk nemen, pijn en boosheid laten varen en je partner niet eindeloos verantwoordelijk blijven stellen voor je eigen gemoedsrust en welzijn.

Vergeving schenken is allereerst goed voor jezelf. Want zolang je niet vergeeft, kunnen boosheid, wrok en wraakgevoelens je verteren. Je verpest er je eigen leven mee omdat je in een negatieve cirkel terecht komt. Maar vergeving is ook goed voor je partner die je pijn heeft gedaan.

Partners die een positieve vergeving bereiken is dat een ondersteuning voor een grotere relatietevredenheid, een groter vermogen conflicten op te lossen, meer intimiteit en meer wederzijdse empathie. Stellen die vergeving in de relatie bereiken zien wanneer ze uit de pas lopen met elkaar. Ze kunnen de realiteit accepteren en samenwerken om een gezond evenwicht te herstellen.

Ze komen tot het besef dat conflicten een onvermijdelijk onderdeel van intimiteit. Het wordt niet gezien als een bedreiging, maar als een kans om je partner op een dieper niveau te begrijpen. Positieve vergeving is een bron van intimiteit en relationele kracht. Maar het is een koppige en doordringende culturele overtuiging dat als je je partner vergeeft, je op de een of andere manier hun gedrag goedkeurt. Vergeving in de relatie is een belangrijke indicatie dat je nog steeds in staat bent om je in te spannen voor je partner. Onderzoek geeft aan dat het vergeven van je partner een essentieel pad is naar persoonlijke groei en genezing

Liefde als vergevingsgezindheid betekent niet dat de een maar kan doen wat hij of zij wil. Het betekent ook niet dat je maar toe moet laten dat de ander je kwetst, vernedert, over je heen loopt of je uitbuit. Vergevingsgezindheid als vorm van liefde wil zeggen dat je zonder verbittering de tekortkomingen en onvolmaaktheden van de ander aanvaardt

Vergeving is een interpersoonlijke actie die de oprechte deelname van beide  partners vereist.

 • Echte vergeving moet worden verdiend. De overtreder moet bereid zijn te moeite te doen en in ruil daarvoor moet de gekwetste partner hem/haar in staat stellen oprecht spijt te betuigen
 • Met oprechte vergeving van de kwetsende partner die zich volledig bewust is van zijn/haar overtreding om deze nooit meer te herhalen.
 • De gekwetste partner krijgt alle ruimte om over de emotionele verwonding te praten

De kwetsende partner moet 100% verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar gedrag, de gevolgen begrijpen, empathie hebben voor de pijn van de gekwetste persoon, berouw tonen en nieuwe betrouwbare acties tonen die aangeven wat ze over zichzelf en de gekwetste partner hebben geleerd.

Nieuwe fase van de relatie ingaan

Werk aan het herstel van de relatie door te doen wat nodig is om vertrouwen op te bouwen en een wederzijds ondersteunende band weer op te bouwen.

Maak afspraken over hoe een gezonde relatie er voor jullie beiden uitziet. Elke partner geeft concreet aan wat hij of zij nodig heeft en niet verwachten dat hun partner gewoon weet wat ze willen.

Onthoud dat alle relaties inspanning vereisen. Zelfs de hechtste stellen moeten moeite doen om de vonk te levend te houden en te vernieuwen.

 

Wanneer gaan er alarmbellen rinkelen in een liefdesrelatie?

 

Waarom is voortdurende inspanning van beide partners nodig in de liefde?

Veel mensen denken dat een relatie alleen goed is als het gemakkelijk of moeiteloos gaat. We geloven soms nog steeds in romantische relaties, maar we waarderen vaak niet de inspanningen die nodig zijn om een gezonde relatie op te bouwen en te behouden. Veel mensen zien liefde voornamelijk als dat van geliefd zijn, eerder dan dat van liefhebben of iemand lief te hebben.  Elke relatie vereist inspanning om het op de goede weg te houden. Je kunt nu aan je relatie werken of later de prijs betalen voor verwaarlozing, hoe dan ook, het kost je tijd en moeite.

Een liefdesrelatie is dynamisch. Het is er één dat ofwel dieper en rijker wordt omdat het wordt gevoed door gerichte inspanningen van beide partners. Inspanning in een liefdesrelatie is iets intiems en van aandacht. Het is eigenlijk oprechte nieuwsgierigheid en gevoeligheid hoe het met je partner gaat. Het zorgt ervoor dat je partner zich emotioneel veilig voelt. En dagelijkse inspanning zorgt ervoor dat je geliefde zich thuis voelt en gewaardeerd.

Een liefdesrelatie is een basis om diepe emotionele ervaringen te helen met elkaar. Niet door ze opzij te schuiven zo van “dat kost me te veel moeite”, maar door ze met elkaar te delen op een compassievolle manier en dat kost wel de nodige inspanning van beide partners.

Liefde, verbondenheid en intimiteit kan verdampen in oppervlakkigheid en onverschilligheid en verwaarlozing. Kiezen om aan je relatie te werken, om je echt en oprecht in te spannen is de eerste en belangrijkste stap dat je kunt doen.

In mijn praktijk heb ik ervaren dat het enige cruciale aspect dat echt een verschil lijkt te maken in het al dan niet succesvol repareren of verbeteren van een liefdesrelatie is de vastberadenheid en moeite die ze hebben besteed om de gevoeligheid naar elkaar te behouden en/of te verbeteren.

Een relatie vraagt oefening in de liefde.

De meest liefdevolle en intieme relaties die ik zie zijn tussen partners die hun intimiteit jaar na jaar en stapje voor stapje blijven verdiepen. Ze vinden regelmatig de tijd om aan hun relatie te werken. Ze oefenen het ontwikkelen van intimiteit met grote gevoeligheid naar elkaar en met veel vreugde. Het is niet voldoende om een ​​paar maanden te doen totdat de dingen een beetje beter worden en dan maar weer stoppen. De relatie is een dagelijkse praktijk en oefen plek. Het is een plek waar je altijd met elkaar oefent en leert.

Tijdens gesprekken krijg je een kans om samen te vatten wat je hebt gehoord. Leg hierbij uit dat je het perspectief en gevoelens van je partner erkend ook als ze anders zijn dan de jouwe.

Het erkennen van het perspectief van je partner vereist niet dat je je eigen perspectief verlaat. Compassie betekend dat je begrijpt waarom je partner die gevoelens en behoeften heeft. Focus erop om met de gevoelens van je partner in contact te komen.

Effectief opfrissen van je relatie

Elke relatie vraagt periodieke aandacht, tijd en verfrissing. Alleen op die manier maak je je relatie duurzaam in emotionele verbondenheid. Of je nu kort of lang samen bent met je partner: regelmatig onderhoud van je relatie is het behoud van je relatie. Velen vinden dit lastig en hebben nooit geleerd om zo in een relatie te investeren. Een relatie is voor veel mensen één van de belangrijkste dingen in hun leven. Maar eigenlijk leer je maar weinig over hoe ze op te bouwen en te onderhouden. Het is toch merkwaardig dat iets dat zo belangrijk is zo weinig regelmatig aandacht krijgt? Waarom zou je niet eens even echt stilstaan bij dat wat je zo dierbaar is? Kan jouw relatie dat beetje extra aandacht op dit moment goed gebruiken?  Kortom… lijkt een relatie APK-tje jou wel 

 

Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek

Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf.

Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken.

Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek. https://heartconnection.nl/gratis-gesprek

Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden. Een kennismakingsgesprek duurt een uur tot 1,5 uur.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Heart Connection

Gratis kennismaking en verkenning hulpvraag

Peter(PLAM) van der Ven

Lilia(LV) van der Ven-Rayos

Relatietherapie & Gezinstherapie

Email:     plamvdven@outlook.com

Website: www.heartconnection.nl

06-51404331

Een vertrouwensbreuk herstellen door spijt, vergeving, loslaten en verzoening

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *