Herken je dit?

“Mijn partner en ik communiceren aan de oppervlakte goed genoeg, maar ik heb het gevoel dat we diep van binnen uit elkaar groeien. Ik heb niet het gevoel dat mijn partner mij kan volgen en me goed begrijpt. “

Succesvolle relaties vereist empathie om aan elkaars emotionele behoeften te gemoed te komen om zo vertrouwen en veiligheid tussen partners op te bouwen. De basis van emotionele nabijheid in een relatie is emotionele empathie, van ‘wij’ in plaats van alleen ‘ik’ of ‘jij’. Empathie helpt je een betere partner en een betere ouder te worden.

Oefening baart kunst

Empathie in relaties is een vaardigheid. Hoe meer je samen oefent, hoe beter je wordt om naar elkaars gedachten, gevoelens en emotionele behoeften te luisteren.

Emotionele reactie ontwikkelen

Wanneer je stress ervaart, wenden velen van ons zich tot hun partner voor een klankbord of schouder om op uit te huilen. Om je daarmee beter te voelen en alles beter te kunnen bekijken. Daarbij is het simpelweg begrijpen van het lijden van je partner niet voldoende om steunend te zijn in een stressvolle situaties. Je moet er echt om geven dat je partner pijn heeft.

Het begrijpen van gedachten en gevoelens van een partner is pas echt effectief wanneer ja als partner empathie en compassie voelt . Als een luisterende partner nauwkeurig begrijpt wat de partner pijn doet, maar zich niet meelevend uitdrukt, zijn ze meestal minder ondersteunend en responsief.

Responsiviteit is belangrijke omdat het voelen van begrepen, erkent en verzorgd te worden door je partner cruciaal is voor een relatie en persoonlijk welzijn. Maar wat maakt precies een partner in staat om op de ander medelevend te reageren?

Alle ruimte bieden voor zelfonderzoek
Door onze aandacht te houden bij wat er bij onze partner omgaat, bieden we onze partner de kans om hun innerlijke beleving volledig te verkennen en uit te drukken. We zouden deze stroom stoppen als we de aandacht te snel zouden verleggen naar onze eigen wens om ons uit te drukken.

Is empathie te ontwikkelen?

Empathie is een eigenschap die men door inspanning en oefening kan ontwikkelen en versterken.

Hoewel sommige mensen van nature een hoger empathieniveau kunnen hebben, kun je dit wel leren.  

Hieronder manieren om een empathischer persoon te worden.

Waarom is het cultiveren van empathie zo belangrijk in een liefdesrelatie?

Empathie is de kern van een liefdesrelatie. Door empathie kunnen beide partner zich veilig voelen.

Gebrek aan empathie in een relatie kan ertoe leiden dat partners zich niet belangrijk voelen alsof ze er niet toe doen.

Door vragen te stellen en empathisch te luisteren ontdek je wat je partner nodig heeft om zich emotioneel veilig te voelen.

Wat is empathie?

In eenvoudige bewoordingen is empathie het vermogen om dingen te begrijpen vanuit het perspectief van je partner. 

Het is het vermogen om de emoties en behoeften van je partner te delen en te begrijpen waarom ze die hebben en de bereidheid om je partner te steunen

 

 

Empathie heeft 4 sleutels namelijk

1.Het perspectief van je partner innemen:

 • “Stel dat ik mijn partner ben”. Het perspectief van je partner innemen. Om hun wereldbeeld te zien door een lens die anders is dan die van jou
 • Accepteren dat wat je partner je vertelt “haar/zijn waarheid” is, zelfs als het verschilt met die van jou.
 • Jezelf in de situatie van je partner plaatsen en moeite doen om een beter begrip te krijgen van zijn/haar ervaring.
 • Het betekent tijdelijk in het leven van je partner leven, erin rondlopen zonder te oordelen; het betekent het voelen van betekenissen waarvan je partner zich nauwelijks bewust is.
 • Het is je partner ondersteunen om onbewuste gevoelens bewust te worden en te ontdekken door er voor je partner te zijn.

2. Dezelfde emotie voelen als je partner

 • Emoties Accepteren en dezelfde emotie voelen als je partner.
 • Het vermogen om een ​​emotie bij je partner te Herkennen hoe je partner zich voelt, kan soms leiden tot ‘emotionele resonantie’, of voelen wat je partner voelt, of het nu pijn of geluk is.
 • Je partner laten zien dat je zijn/haar kwetsbaarheden, angsten wil begrijpen.
 • Onze eigen pijn voelen als reactie op de pijn van je partner
 • Compassie voelen voor je partner voor zijn/haar situatie.
 • Het vermogen om de emoties van je partner te begrijpen   en er gepast op te reageren.
 • Een fysieke reactie ervaren als reactie op wat je partner ervaart

3.Je partner ondersteunen om van zijn/haar emotionele verbindingsbehoeften bewust te zijn

Vaak weet je partner zelf niet goed en heeft jou nodig om deze verbindingsbehoefte bij zichzelf te onderzoeken.

Onder elke klacht schuilt een onvervulde emotionele behoefte:

 • Hoe beter je je partner kunt horen zonder defensief te worden
 • Hoe groter de kans dat je partner zijn/haar emotionele behoefte kan uiten

Emotionele verbindingsbehoeften zijn basisgevoelens in een liefdesrelatie

Verbindende behoeften zijn gevoelens van nabijheid en verbondenheid in een liefdevolle relatie. Het omvat dus al die gevoelens die in wezen aanleiding geven tot de ervaring van veiligheid, warmte en vriendelijkheid in een liefdevolle relatie. 

Kies ervoor om niet in een eindeloze cyclus van negativiteit te blijven en door stil te staan ​​bij wat niet is, in plaats van wat zou kunnen zijn,

Een gelukkige relatie is er een waarin beide partners hun emotionele verbindingsbehoeften vrij en eerlijk kunnen communiceren. Het mag niet gaan over de behoeften van de een, terwijl de ander het moet onderdrukken of zich moet aan te passen. Het moet gebaseerd zijn om zowel in je eigen behoeften als die van de ander te voorzien.

Wanneer niet aan emotionele behoeften wordt voldaan, kan die ertoe leiden dat je je ongewenst, eenzaam en genegeerd voelen. Die onvervulde emotionele behoeften brengen negatieve emoties naar boven.

Als je behoeften onvervuld blijven, kun je je gefrustreerd, gekwetst of verward voelen en dit naar je partner uiten via irritatie, boosheid en verwijten. Je humeur wordt minder en je wordt steeds meer ongeduldiger chagrijniger en opvliegender.

Je partner zal de neiging hebben om te reageren op je irritatie en boosheid door zich te verdedigen of zich terug te trekken. Deze interacties kunnen leiden tot een terugkerend negatief patroon los van welk onderwerp.

4.Bereid zijn om de pijn van je partner te verlichten

 • Als je medeleven hebt met je partner, wil je helpen om het lijden dat je partner ervaart te verlichten. 
 • Je kunt geen empathie hebben voor je partner, tenzij je daadwerkelijk erkent of begrijpt dat je partner echt lijdt.

 

 

Voorbeelden:

A Het vermogen om het perspectief van je partner in te nemen:

“Ik begrijp waarom je het zo moeilijk vindt om met mijn moeder te praten als ze de hele tijd klaagt”

B. Emotioneel vermogen om te voelen wat je partner voelt: “Oh schat, het doet pijn als ik je zo van streek zie”. 

Beide aspecten beschrijven wat er in de ene partner omgaat wanneer de andere intense emoties voelt – vaak negatieve (verdrietig, boos, bang) maar soms positief (opgetogen, opgetogen, vreugdevol).

C. Laten zien dat je je partner wil ondersteunen door te helpen

Heart Connection:  Peter van der Ven en Lilia van der Ven-Rayos

Gratis kennismaking en verkenning hulpvraag

Empathie als kern van een langdurige liefdesrelatie